Λεωφορείο πόλης - City bus

 0    17 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
εισιτήριο μονής μετάβασης
Δύο εισιτήρια μονής μετάβασης, παρακαλώ.
Lernen beginnen
single ticket
Two single tickets, please.
λεωφορείο πόλης
Lernen beginnen
city bus
πίνακας δρομολογίων
Lernen beginnen
timetable
καθημερινές
Lernen beginnen
weekdays
Το λεωφορείο της γραμμής 8 έχει ήδη περάσει;
Lernen beginnen
Has the bus line 8 passed already?
μηνιαίο εισιτήριο
Lernen beginnen
monthly ticket
εισιτήριο
Αγοράζεις τα εισιτήρια πάνω στο λεωφορείο.
Lernen beginnen
ticket
You buy the tickets on the bus.
+10 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Αγγλικά για τα ταξίδια"
(Insgesamt 528 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.