Lepsze słownictwo

 0    136 Datenblatt    bloodybutcher
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
nepotyzm
Lernen beginnen
zatrudnianie własnej rodziny oraz JEJ FAWORYZOWANIE
Defetyzm
Lernen beginnen
brak wiary w powodzenie w danej sprawie.
Pejoratywny
Lernen beginnen
negatywny, źle odbierany.
Spuneryzm
Lernen beginnen
przejęzyczenie, mimowolne przestawienie głoski lub kilku głosek w wyrazie. Dające zabawny efekt.
Oczywiście potknięcie takie może być również intencjonalne w celu świadomego stworzenia zabawnej sytuacji.
gumę żuć –> żumę guć domki w Słupsku –> słomki w dupsku gra półsłówek –> sra półgłówek
Reminiscencja
Lernen beginnen
wspomnienie, refleksja.
Elaborat
Lernen beginnen
obszerne pisemne obracowanie jakiegoś zagadnienia
Eksplikacja
Lernen beginnen
wyjaśnianie znaczenia jakiegoś wyrazu lub wyrażenia.
rewaloryzacja
Lernen beginnen
podparte ustawą podwyższenie nominalnej wartości pieniądza wobec kursu złota
przywrócenie dochodom ich realnej wartości utraconej z powodu inflacji
bezpardonowość
Lernen beginnen
brak skrupułów
Bigoteria, Dewocja
Lernen beginnen
przesadna, manifestacyjna nadgorliwość w wypełnianiu zewnętrznych praktyk religijnych połączona z brakiem wewnętrznej religijności i rygoryzmem w stosunku do innych.
diagonalny
Lernen beginnen
ukośny
afektywny
Lernen beginnen
uczuciowy, emocjonalny
niemożębny
Lernen beginnen
nie znośny, bardzo zły
eufemizm
Lernen beginnen
złagodzenie; wyraz, wyrażenie lub zwrot używany zamiast innego, którego chce się uniknąć ze względów obyczajowych, politycznych, religijnych itp.
"zasnąć na wieki" zamiast "umrzeć"
peryfraza
Lernen beginnen
zabieg stylistyczny polegający na zastąpieniu konkretnej nazwy czegoś przez charakterystykę, opis lub metaforę; omówienie
abysalny
Lernen beginnen
głębinowy (abisalny), denny
akaparacja
Lernen beginnen
działanie zmierzające do kontroli nad sprzedażą jakiegoś produktu lub ich grupy, w celu zapewnienia sobie możliwości dyktowania ceny na te towary
spekulacja
akantyt
Lernen beginnen
ciemnoszary minerał z grupy siarczków o metalicznym połysku
ananda
Lernen beginnen
w hinduizmie: stan szczęścia, rozkoszy; krewny i ulubiony uczeń Buddy
TROMTADRACJA
Lernen beginnen
Krzykliwe, efekciarskie przedstawianie jakichś poglądów lub wzniosłych haseł pozbawionych treści.
WARTOŚĆ AUTOTELICZNA
Lernen beginnen
Wartość sama w sobie, naczelna, centralna, zajmująca najważniejsze miejsce w hierarchii wartości. Jest ona już wartością z powodu swego istnienia. (Jest wartością tylko dlatego, że istnieje)
Miłość
DEZYNWOLTURA
Lernen beginnen
Zbyt swobodne zachowanie wobec kogoś, które świadczy o lekceważeniu go.
lekceważące nie powiedzenie „dzień dobry” czy obraźliwe gesty lub słowa.
UTRACJUSZ
Lernen beginnen
Mianem utracjusza określamy człowieka lekkomyślnie wydającego pieniądze, lekkoducha, hulakę.
EGALITARYZM
Lernen beginnen
Francuskie “égalitairé”, czyli w tłumaczeniu “dążący do równości”. Mianem egalitarnego określamy ustrój społeczny, w którym istnieje reguła całkowitej równości wszystkich ludzi na trzech głównych płaszczyznach: społecznej, politycznej i ekonomicznej
EGALITARYZM radykalny
Lernen beginnen
zakłada równość dochodów, dostępu do dóbr i warunków życia.
EUDAJMONIZM
Lernen beginnen
Pogląd etyczny, według którego ostatecznym i najważniejszym celem każdego człowieka jest osiągnięcie szczęścia.
Jednym słowem możesz pieprzyć wszystko, jeśli to coś nie daje Ci szczęścia i robić tylko to, co Ci je daje, bo jest to najważniejszy cel życia.
MITRĘŻYĆ
Lernen beginnen
Mitrężyć oznacza marnować czas na próżno, zwlekać z czymś, trwonić, guzdrać się.
INTERLOKUTOR
Lernen beginnen
Synonim słowa ROZMÓWCA
DEKADENCJA
Lernen beginnen
Słowem tym określamy końcową fazę czegoś, chylenie się ku upadkowi, zbliżanie się do końca.
np. upadek dotychczasowych wartości społecznych, moralnych oraz kulturowych, jak również do danego okresu, kultury.
Świetnym przykładem dekadencji jest terytorium, które jakże wzniośle i naiwnie nazywamy Polską.
MIZOGIN
Lernen beginnen
Faceci mający wstręt do kobiet.
Basifobia
Lernen beginnen
Lęk przed chodzeniem
Cibusfobia
Lernen beginnen
Lęk przed piernikami
INDYFERENTNY
Lernen beginnen
Obojętny
W tym przypadku osoba, która wypije wszystko byleby miało % ma bierny stosunek co do wyboru piwa przez kolegę. Innymi słowy osoba ta jest jest indyferentna, ma stosunek indyferentny co do wyboru alkoholu. Wszystko jedno, byle sponiewierało.
Rozmowa dwóch kumpli: - Stary, idę po browary, jakie Ci wziąć? - A wiesz obojętnie, weź to samo, co sobie.
AMBIWALENCJA
Lernen beginnen
Ambiwalencja to postawa charakteryzująca się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi odczuciami w stosunku do kogoś lub czegoś.
Mówiąc, że masz do kogoś lub czegoś stosunek ambiwalentny to ten ktoś/to coś jednocześnie podoba Ci się z jakiegoś powodu i z jakiegoś nie, z jakiegoś powodu to coś lub tego kogoś lubisz i jednocześnie z jakiegoś powodu nie.
IMPONDERABILIA
Lernen beginnen
Imponderabilia to rzeczy niematerialne, nieuchwytne, nie możemy wziąć ich w rękę, zmierzyć, obliczyć itp. Mają one często jednak duży wpływ na pewne sprawy.
(w języku polskim występuje tylko liczba mnoga tego słowa). Imponderabiliami są miłość, wolność, prawda, przyjaźń,
Przykładem imponderabiliów mogą być uczucia.
SANGWINIK
Lernen beginnen
Sangwinik to osoba niezwykle porywcza, żywa i zmienna.
FLEGMATYK
Lernen beginnen
Flegmatyk jest całkowitym przeciwieństwem sangwinika i charakteryzuje go opanowanie, spokój i swoista apatia oraz obojętność wobec otaczającego świata.
DEGRENGOLADA
Lernen beginnen
Degrengolada to inaczej moralny upadek lub moralne staczanie się. Pojęciem tym możemy również definiować ruinę finansową.
Znany wszystkim biały budynek przy ul. Wiejskiej w stolicy to z całą pewnością jedna, wielka, w dodatku złodziejska, degrengolada we wszystkich jej wymiarach i aspektach
FAUX PAS
Lernen beginnen
Faux pas [czyt. fo pa] jest to zwrot pochodzący z języka francuskiego, którym określamy jakieś towarzyskie uchybienie, nietakt, gafę.
Krótko mówiąc, gdy pierdniesz przy stole na urodzinach cioci podczas śpiewania jest „Sto lat” to z pewnością popełniłeś faux pas.
PROKRASTYNACJA
Lernen beginnen
silna, wszechogarniająca niemoc, kiedy musisz wykonać daną rzecz. Przypadłość, która charakteryzuje się niemożnością zmobilizowania się do wykonania jakiejś czynności, spełnienia jakiegoś obowiązku itp.
Zwlekanie z czymś
MEGALOMAN
Lernen beginnen
Człowiek mający przesadnie wysokie wyobrażenie o własnej wartości; pyszałek.
Megalomana cechuje pycha, przekonanie, że jest the best, najpiękniejszy, najzdolniejszy i w ogóle bije od niego blask zajebistości, co jest z reguły nieprawdą.
MEGALOMANIA NARODOWA
Lernen beginnen
Twierdzenie o wyższości, niezwykłości danego narodu, a przez to jego szczególnej misji dziejowej i posłannictwa wobec innych narodów.
Blisko nacjonalizmu
EGZEGEZA
Lernen beginnen
Badanie i krytyczna interpretacja tekstów, zwłaszcza świętych i utworów hagiograficznych (czyli takich, które opowiadają o żywotach świętych).
Egzegeza to sztuka rozumienia i wykładnia ukrytych w utworach prawd, alegorii czy przesłania teologicznego. Bardzo często tego słowa używa się w kontekście Biblii.
UTWÓR HAGIOGRAFICZNY
Lernen beginnen
Utwory które opowiadają o żywotach świętych.
PROMISKUITYZM
Lernen beginnen
Pozbawione więzi uczuciowych kontakty seksualne z przypadkowymi, często zmienianymi partnerami.
Jednym słowem zaliczanie dla samego zaliczania bez zobowiązań i emocjonalnego zaangażowania.
KALIGYNEFOBIA
Lernen beginnen
Bardzo dziwna przypadłość oznaczająca lęk przed pięknymi kobietami.
Żartem: Może geje tak naprawdę nie wolą mężczyzn tylko cierpią na kaligynefobię?
METANOJA
Lernen beginnen
Odmiana umysłu, duchowa bądź intelektualna przemiana
w Nowym Testamencie – nawrócenie
APODYKTYCZNY
Lernen beginnen
Ktoś, kto uważa, że zawsze powinno być tak, jak o chce, nie znoszący sprzeciwu i narzucający wszystkim swoją wolę, arbitralny, despotyczny, bardzo stanowczy, wręcz bezwzględny.
Zwykle tacy ludzie zachowują się tak, jakby pozjadali wszystkie rozumy, a zazwyczaj jest zupełnie odwrotnie – brzmią jakby je wszystkie zwymiotowali.
ARBITRALNY
Lernen beginnen
ktoś bezwzględnie narzucający komuś swoje zdanie
ARBITER
Lernen beginnen
osoba będąca znawcą i autorytetem w jakiejś dziedzinie
Despota
Lernen beginnen
człowiek wymagający bezwzględnego posłuszeństwa
Tyran
Neron
ESKALACJA
Lernen beginnen
stopniowe zwiększanie, narastanie czegoś
eskalacja długu
IDIOLATRIA
Lernen beginnen
Krótko mówiąc – narcyzm, uwielbienie samego siebie, tzw. egotyzm lub też egocentryzm.
KONWENANS
Lernen beginnen
Ogólnie przyjęta norma społeczna obowiązująca w danym środowisku, zwyczaj towarzyski.
Jednym słowem zasady, które obowiązują w danej społeczności czy to w kontaktach między ludźmi czy jeśli chodzi o tradycję.
"Habity" u arabek
ARYWIZM
Lernen beginnen
Krótko mówiąc „po trupach do celu”. Dążenie do zdobycia pozycji, majątku, zrobienie kariery bez względu na to czy robimy w celu osiągnięcia tego coś złego
Próba osiągnięcia korzyści z zaniechaniem wartości moralnych.
EGZALTACJA
Lernen beginnen
Przesadne demonstrowanie uczuć, niewspółmierne do ich siły, nieadekwatne do poziomu emocjonalnego sytuacji, oraz nadmierne lub pełne zaangażowania i zachwytu wyrażanie myśli.
Jednym słowem trochę bezpodstawne i na wyrost jaranie się i przeżywanie czegoś jak stonka wykopki, mimo, że to coś nie zasługuje aż na takie emocje...
HOLISTYCZNY
Lernen beginnen
Dotyczący całości, całościowy.
IMMANENTNY
Lernen beginnen
Będący wewnątrz czegoś, tkwiący w czymś, właściwy z natury danemu zjawisku, nie wynikający z działania czynników zewnętrznych.
Immanentną cechą miłości do drugiego człowieka jest chęć, żeby ta osoba była szczęśliwa.
KONFABULACJA
Lernen beginnen
Opowiadanie przeżyć zmyślonych, rzekomo objętych mgłą niepamięci.
Czyli najzwyczajniej w świecie pieprzenie głupot, najczęściej mających na celu ubarwienie własnej osoby i jednoczesne nie wgłębianie się w szczegóły tych wymyślonych bajeczek z powodu rzekomego ich niepamiętania...
BEZPRUDERYJNY
Lernen beginnen
Bezwstydny, bez zahamowań moralnych, szczególnie, jeśli chodzi o sferę seksualną.
Ktoś, kto nie wstydzi się używać obscenicznych słów w towarzystwie, gdzie to nie przystoi albo wśród ludzi, których dopiero co poznał; taki, który nie myśli, że powiedzenie w towarzystwie, że spociły mu się jaja jest czymś niestosownym.
ETYMOLOGIA
Lernen beginnen
Pochodzenie danego wyrazu, czyli z jakiego języka pochodzi, z jakich członów się składa, jak wykrystalizowała się jego ówczesna forma itp.
TRANSCENDENTNY
Lernen beginnen
Istniejący na zewnątrz czegoś, znajdujący się poza zasięgiem naszego doświadczenia i poznawalnego świata.
Jednym słowem coś dla nas nieosiągalnego, istniejącego poza naszym zasięgiem, czego nie możemy doświadczyć, zbadać, odkryć jego istoty.
SKONSOLIDOWAĆ
Lernen beginnen
zjednoczyć
PERSEWERATYWNY
Lernen beginnen
Osoba z tendencją do wracania do przeszłości. Jedno drobne niepowodzenie w pracy rozpamiętuje nawet po długich miesiącach.
Słowo ma swoją etymologię w angielskim wyrazie perseverance, czyli, kojarzącej się raczej dobrze, wytrwałości. Występuje również w psychologii, jako jedna z cech składających się na ludzki temperament.
Perseweratywność Magdy była główną przeszkodą w jej dojściu do siebie po rozstaniu. Nie mogła przestać powracać do dawnych przykrości i pozbyć się gniewu.
KOULROFOBIA
Lernen beginnen
lęk przed klaunami
Zaproszenie klaunów na przyjęcie urodzinowe 5-letniej Julki okazało się ogromnym błędem – nikt nie wiedział, że dziewczynka cierpi na koulrofobię.
LABILNY
Lernen beginnen
Osoba, którą określamy tym słowem, ma skłonność do częstej zmiany nastroju i stanów uczuciowych – nierzadko skrajnych.
Martwię się, ponieważ zachowanie Marka było w tym miesiącu bardzo labilne – zdarzało się, że w jednej minucie zaczynał na nas krzyczeć, po czym znowu śmiał się i reagował, jakby nic się nie stało.
OPSOMANIAK
Lernen beginnen
Ktoś, kto charakteryzuje się obsesją na punkcie określonego rodzaju jedzenia.
Każdy z nas ma swoje ulubione potrawy, jednak dla opsomaniaka żaden inny posiłek nie jest tak atrakcyjny jak ten, który lubi najbardziej. Może jeść go na śniadanie, obiad i kolację. Codziennie! Słowo pochodzi od greckiego opson, czyli przyprawianie.
Jesteś prawdziwym opsomaniakiem! Pierogi ruskie są pyszne, ale od miesiąca nie widziałam, żebyś jadł cokolwiek innego.
AMIKOSZONERIA
Lernen beginnen
Przesadne spoufalanie się
Słowo ma ciekawą etymologię, ponieważ łączy w sobie francuskie ami (przyjaciel) i cochon (świnia)
Mój mąż nie cierpi amikoszonerii. Często powtarza, że nie rozumie, jak można opowiadać obcej osobie tak wiele o swoim życiu.
KANIKUŁA
Lernen beginnen
Dla starożytnych Rzymian kanikuła była porą, w której Słońce znajduje się w gwiazdozbiorze Psa. Współcześnie termin oznacza wakacje lub najgorętszy okres lata
Podczas kanikuły nie powinno się wychodzić z domu bez odpowiedniej ochrony w postaci solidnej warstwy kremów z filtrem, kapelusza lub parasolki.
KORELACJA
Lernen beginnen
współzależność, wzajemne powiązanie
1. współzależność, wzajemne powiązanie 2. współzależność występowania niektórych cech budowy i funkcji organizmu 3. w matematyce: współzależność dwóch ciągów zmiennych losowych
PEJORATYWNY
Lernen beginnen
poniżający
ANTYCYPOWAĆ
Lernen beginnen
przewidywać
NOMADYCZNY
Lernen beginnen
przenoszący się z miejsca na miejsce; wędrowny, koczowniczy
MUNICYPALNY
Lernen beginnen
mający związek z samorządem miejskim
OSTRACYZM
Lernen beginnen
nieprzyjęcie lub wykluczenie kogoś przez otoczenie; bojkot towarzyski
INDOLENCJA
Lernen beginnen
niezaradność lub bierność
może być też indolentny
Permamenta indolencja
FANTASMAGORIA
Lernen beginnen
przywidzenie, złudzenie wzrokowe
1. przywidzenie, złudzenie wzrokowe; 2. fantastyczne, wyobrażone obrazy, wizje pobudzonej wyobraźni
ABERRACJA
Lernen beginnen
odchylenie od stanu normalnego; nieprawidłowość, nienormalność, dewiacja;
ANIMOZJA
Lernen beginnen
niechęć do kogoś wywołana urazą
MALKONTENT
Lernen beginnen
człowiek stale nie zadowolony ze wszystkiego
APANAŻE
Lernen beginnen
korzyści finansowe związane z zajmowaniem wysokiego stanowiska lub wykonywaniem prestiżowego zawodu
IMPERATYW
Lernen beginnen
nakaz, norma moralna
DEPRECJACJA
Lernen beginnen
obniżenie wartości czegoś
KONSTATACJA
Lernen beginnen
stwierdzenie jakiegoś faktu
PAUPERYZACJA
Lernen beginnen
ubożenie ludności
MIZANTROP
Lernen beginnen
osoba stroniąca od ludzi, mająca do nich niechętny lub wrogi stosunek
MIGLANC
Lernen beginnen
osoba leniwa, sprytnie uchylająca się od obowiązków
SEMANTYKA
Lernen beginnen
dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza znaczeń wyrazów
DYSFORIA
Lernen beginnen
objaw zaburzeń psychicznych polegający na reagowaniu rozżaleniem, złością lub agresją na stosunkowo błahe bodźce
APOZJOPEZA
Lernen beginnen
urwanie wypowiedzi przed wyrazem o szczególnym znaczeniu i pozostawienie go domyślności słuchacza lub widza
PLEONAZM
Lernen beginnen
wyrażenie składające się z wyrazów to samo lub prawie to samo znaczących
np. cofać się w tył
OBLIGATORYJNY
Lernen beginnen
taki, który jest dla kogoś obowiązujący
FAKULTATYWNY
Lernen beginnen
pozostawiony do wyboru
MARAZM
Lernen beginnen
zastój w jakiejś dziedzinie, stan apatii i zobojętnienia
DEMAGOGIA
Lernen beginnen
sposób pozyskiwania zwolenników polegający na odwoływaniu się do ich emocji, oczekiwań i na składaniu nierealnych obietnic
SPIRYTUALIA
Lernen beginnen
napoje alkoholowe
INKLINACJA
Lernen beginnen
skłonność do czegoś, sympatia do kogoś
SPOLEGLIWY
Lernen beginnen
taki, który wzbudza zaufanie i można na nim polegać
LAKONICZNY
Lernen beginnen
zwięźle wyrażony
INWEKTYWA
Lernen beginnen
zniewaga słowna
SKATOLOGIA
Lernen beginnen
sceny i motywy literackie dotyczące wydalin lub odchodów ludzkich
PARABOLA
Lernen beginnen
przypowieść, alegoryczne opowiadanie o treści moralnej i dydaktycznej lub religijnej
PRESTIDIGITATOR
Lernen beginnen
Magik, sztukmistrz
ONIRYZM
Lernen beginnen
sposób przedstawiania rzeczywistości na wzór marzenia sennego
np. mieć doznanie oniryzmu - czuć się jak w śnie
... została poczęta twoja Milena. - W twoim pokoju? Miałem doznanie czystego oniryzmu; coś jak grób komendanta pod stolikiem w kawiarni u Kafki...
EFEMERYCZNY
Lernen beginnen
krótkotrwały, szybko przemijający
ETERYCZMY
Lernen beginnen
długowieczny, długotrwały
NEWRALGICZNY
Lernen beginnen
ważny dla funkcjonowania czegoś
DUALIZM
Lernen beginnen
współistnienie dwóch pierwotnych bytów, przeciwstawnych i uzupełniających się, np. materii i ducha
Jeszcze dwie odmiany 1. jednoczesne występowanie dwóch odmiennych zjawisk, zasad, pierwiastków; dwoistość; 2. unia dwóch państw działających równorzędnie w ramach jednego organizmu państwowego; ustrój dualistyczny
KALUMNIA
Lernen beginnen
niesłuszne posądzenie kogoś; oszczerstwo
np. Rzucać kalumnie
DEFENESTRACJA
Lernen beginnen
akt wyrzucenia kogoś lub czegoś przez okno
DEKAPITACJA
Lernen beginnen
ścięcie głowy
OSKOMA
Lernen beginnen
wielka chęć, apetyt, żądza spożycia....
Zenon łypał z oskomą na krupnioka
PORUBSTWO (wyjątek)
Lernen beginnen
rozpusta, rozwiązłość
Jest to wyraz staropolski, o niejasnej etymologii
KOSTYCZNY
Lernen beginnen
złośliwy, uszczypliwy
RAJFUR/A
Lernen beginnen
człowiek czerpiący zyski z cudzego nierządu; alfons, kupler, sutener
SUPONOWAĆ
Lernen beginnen
przypuszczać, zakładać, domyślać się
RACHITYCZNY
Lernen beginnen
słabo rozwinięty, wątły lub lichy
MEFITYCZNY
Lernen beginnen
cuchnący, dławiący
KONOTACJA
Lernen beginnen
znaczenie, treść nazwy
DRAKOŃSKI
Lernen beginnen
surowy, bezwzględny
FERUJE
Lernen beginnen
wydaje
.
np. wydaje wyrok
Ewaluacja
Lernen beginnen
określenie wartości czegoś
paroksyzm
Lernen beginnen
1. «nagłe wystąpienie lub zaostrzenie się objawów chorobowych» 2. «krótkotrwały, lecz silny przejaw jakichś uczuć, zwykle negatywnych»
Predestynacja
Lernen beginnen
koncepcja religijna, według której losy człowieka są z góry określone przez wolę Boga.
prowodyr
Lernen beginnen
osoba przewodząca w nakłanianiu grupy ludzi do czegoś złego
parafernalia
Lernen beginnen
rzeczy osobiste
Homo viator
Lernen beginnen
symbol doli człowieczej, topos człowieka w drodze, podróży, tułaczce.
podróżny, pielgrzym
Homo viator często staje się źródłem inspiracji dla twórców, było tak w przypadku powieści Ulisses Joyce'a, w sonetach Du Bellay'a, w operze Il ritorno d’Ulisse in patria z muzyką C. Monteverdiego, w dramacie G. Hauptmanna Łuk Odyseusza
Archetyp
Lernen beginnen
pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu, symbolu lub schematu.
Najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, gdzie archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie.
z gr. arche – "początek", typos – "typ"
Anima
Lernen beginnen
Kobiecy aspekt psychiki mężczyzny
ideał kobiety istniejący w męskiej nieświadomości. Stanowi wyraz wszystkich tendencji kobiecych w psychice mężczyzny.
Lukrecjusz rozróżniał duszę biologiczną, anima, od mieszczącej się w sercu duszy subtelnej, zwanej animus i będącej centrum zdolności poznawczych i emocji. Echo tej koncepcji widać w psychoanalizie.
Animus
Lernen beginnen
Męski archetyp w psychice kobiecej
ideał mężczyzny istniejący w nieświadomości kobiety.
Lukrecjusz rozróżniał duszę biologiczną, anima, od mieszczącej się w sercu duszy subtelnej, zwanej animus i będącej centrum zdolności poznawczych i emocji. Echo tej koncepcji widać w psychoanalizie.
kwietyzm
Lernen beginnen
bierny, beznamiętny stosunek do świata i spraw życiowych
Rubaszny
Lernen beginnen
bardzo bezpośredni i bezceremonialny w sposobie bycia; też: będący wyrazem takiego usposobienia
aprioryczny
Lernen beginnen
przyjęty z góry, nieoparty na doświadczeniu, lecz na rozumowaniu»
aposterioryczny
Lernen beginnen
dotyczący aposterioryzmu; nabyty przez doświadczenie, oparty na doświadczeniu lub uzasadniony za pomocą doświadczenia
Aliteracja
Lernen beginnen
powtórzenie w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers.
Kucykowa Kanalia
Aklamacja
Lernen beginnen
Wniosek zostaje przyjęty poprzez aklamację, gdy zostaje zaakceptowany jednomyślnie przez całe zgromadzenie (może zostać poparty okrzykami lub oklaskami).

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.