Lesson 03.12.19

 0    10 Datenblatt    annbato
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Rozwiązać zagadkę
Lernen beginnen
Solve the mystery
Lekarz, mądry, silna osobowość, dobry kontakt z ludźmi, umiejętność leczenia ludzi.
Lernen beginnen
Doctor, wise/ smart, strong personality, good contact with people, ability to treat people.
Szef kuchni, dobry smak, wiedzę o gotowaniu, doświadczenie, lubi swój zawód.
Lernen beginnen
The chef, good taste, cooking knowledge, experience, likes his profession.
Prawnik, silna osobowość, specjalne wykształcenie, dokumenty
Lernen beginnen
Lawyer, strong personality, special education, documents
Policjant, odważny, kondycja fizyczna, specjalne wykształcenie, bardzo silna osobowości, umiejętność strzelania.
Lernen beginnen
Policeman, brave, physical condition, special education, very strong personality, ability to shoot.
Zagadka, łamigłówka
Lernen beginnen
Riddle, puzzle
Podejrzewać kogoś o coś
Lernen beginnen
Suspect someone of sth
Zatrudnić kogoś
Lernen beginnen
Hire someone
Podejrzany
Lernen beginnen
Suspicious
Podczas zatrudniania pracownika ważne jest jego poprzednie doświadczenie.
Lernen beginnen
When hiring an employee, his previous experience is important.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.