Lesson 1 / Lekcja 1

 0    50 Datenblatt    angielskiwrok
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I need
Lernen beginnen
Potrzebuję
Would you like to drink some water?
Lernen beginnen
Chciałbyś napić się wody?
How are you?
Lernen beginnen
Jak się masz?
How's your day?
Lernen beginnen
Jak ci mija dzień?
I live in Kaliszkowice Ołobocki
Lernen beginnen
Mieszkam w Kaliszkowicach Ołobockich
Where are you from?
Lernen beginnen
Skąd pochodzisz?
a name
Lernen beginnen
imię
what
Lernen beginnen
co
what is
Lernen beginnen
Co jest, jaki jest
my name is Ewa.
Lernen beginnen
Nazywam się Ewa.
Your name is Kasia
Lernen beginnen
Masz na imię Kasia
a surname, family name
Lernen beginnen
nazwisko, nazwisko
How are you?
Lernen beginnen
Jak się masz?
I'm fine, thanks
Lernen beginnen
Czuję się dobrze, dzięki
His dog is black
Lernen beginnen
Jego pies jest czarny
Her cat is white.
Lernen beginnen
Jej kot jest biały.
I am a manager.
Lernen beginnen
Jestem menadżerem.
You are my cousin
Lernen beginnen
Jesteś moim kuzynem
You are my worker.
Lernen beginnen
Jesteś moim pracownikiem.
Are you my worker?
Lernen beginnen
Czy jesteś moim pracownikiem?
Nice to meet you, too.
Lernen beginnen
Miło cię poznać, również.
a man
Lernen beginnen
Mężczyzna
a woman
Lernen beginnen
kobieta
tall
Lernen beginnen
wysoki
short
Lernen beginnen
niski, krótki
this
Lernen beginnen
ten (blisko)
a boy
Lernen beginnen
Chłopiec
a girl
Lernen beginnen
dziewczyna
a student
Lernen beginnen
uczeń (starszy)
a teacher
Lernen beginnen
nauczyciel
He is a policeman.
Lernen beginnen
On jest policjantem.
Is he a lawyer?
Lernen beginnen
Jest on prawnikiem?
She is a vet
Lernen beginnen
Ona jest weterynarzem
She isn't a doctor
Lernen beginnen
Ona nie jest lekarzem
isn't
Lernen beginnen
Nie jest
is
Lernen beginnen
jest
are
Lernen beginnen
aren't
Lernen beginnen
nie są
Our dad isn't a waiter
Lernen beginnen
Nasz tata nie jest kelnerem
but
Lernen beginnen
ale
Her grandad isn't a secretary but he is a driver.
Lernen beginnen
Jej dziadek nie jest sekretarką, ale jest kierowcą.
and
Lernen beginnen
i
because
Lernen beginnen
ponieważ
which
Lernen beginnen
który
in
Lernen beginnen
w
yesterday
Lernen beginnen
wczoraj
to
Lernen beginnen
do / na
from
Lernen beginnen
od / z (skądś - miejsce)
No, it isn't a pencil, but it is a pen.
Lernen beginnen
Nie, to nie jest ołówek, ale to jest długopis.
No, I'm not Ania, but I'm Kasia.
Lernen beginnen
Nie, nie jestem Anią, ale jestem Kasią.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.