lesson 21/10 added by Chris English:-)

 0    10 Datenblatt    chrismarshallpl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Can you make a complete sentence?
Lernen beginnen
Czy potrafisz napisać pełne zdanie?
My best friends can be crazy sometimes
Lernen beginnen
Moi najlepsi przyjaciele mogą czasem być szaleni
I would love to travel to America one day
Lernen beginnen
Chciałbym kiedyś pojechać do Ameryki
Christmas is one of the best times in the year
Lernen beginnen
Boże Narodzenie to jeden z najlepszych okresów w roku
I would really love to go to London again
Lernen beginnen
Bardzo chciałbym znów pojechać do Londynu
Yes it does rain a lot in England
Lernen beginnen
Tak, w Anglii dużo pada
My parents are the best in the world
Lernen beginnen
Moi rodzice są najlepsi na świecie
The best time is family time
Lernen beginnen
Najlepszy czas to czas rodzinny
Mums always make the best foods
Lernen beginnen
Mamy zawsze robią najlepsze potrawy
Home cooking is the best
Lernen beginnen
Domowa kuchnia jest najlepsza

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.