Lesson 25.09.19 Presentation

 0    18 Datenblatt    annbato
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
To nie zależy ode mnie
Lernen beginnen
It doesn't depend on me
Na samym początku pragnę podziękować wszystkim za dzisiejsze przybycie.
Lernen beginnen
First of all, I would like to thank everyone for coming today.
Zanim zacznę chciałbym
Lernen beginnen
Before I start I would like to
Pracuję dla firmy
Lernen beginnen
I work for the company
Kieruję działem
Lernen beginnen
I'm in charge of the department
Dzisiejszym tematem jest
Lernen beginnen
Today's topic is
Jestem tu aby zaprezentować państwu
Lernen beginnen
I am here to present you
W mojej prelekcji zamierzam powiedzieć wam o
Lernen beginnen
In my talk I am going to tell you about...
Podzieliłem prezentację na 3 części
Lernen beginnen
I divided the presentation into 3 parts
Punkt pierwszy dotyczy
Lernen beginnen
The first point concerns
Następnie przyjrzymy się
Lernen beginnen
Next we'll look at
Zakończę prezentację z
Lernen beginnen
I will finish the presentation with
To spotkanie zajmie nam godzinę
Lernen beginnen
This meeting will take us an hour
Nie zajmie nam to dłużej niż
Lernen beginnen
It won't take us more than
Będę potrzebować 30 minut na omówienie poszczególnych kwestii
Lernen beginnen
I will need 30 minutes to discuss specific issues
Proszę się nie martwić o notatki przygotowałem ulotki
Lernen beginnen
Please, don't worry about the notes I've prepared leaflets
Wyślę prezentację mailem
Lernen beginnen
I will send a presentation by e-mail
Jeśli nie ma pytań chciałbym podziękować za poświęcony czas
Lernen beginnen
If there are no questions, I would like to thank you for your time

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.