Lesson 27.09.19

 0    40 Datenblatt    annbato
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Złożyć skargę
Lernen beginnen
Make a complaint
Ustawić
Lernen beginnen
Set
Narzekać
Lernen beginnen
Complain
Ocena w szkole
Lernen beginnen
Mark
Potwierdzenie
Lernen beginnen
Confirmation
Ocena nie potwierdza wiedzy.
Lernen beginnen
The mark does not confirm knowledge.
Kij
Lernen beginnen
Stick
Dosięgnąć
Lernen beginnen
Reach
Latarka
Lernen beginnen
Torch
Dosięgnąć klucze
Lernen beginnen
Reach for the keys
Zapalić latarkę.
Lernen beginnen
Turn on the torch.
Plecak
Lernen beginnen
Backpack
Przemowa
Lernen beginnen
Speech
Dodawać
Lernen beginnen
Add
Skąd go znasz?
Lernen beginnen
Where from do you know him?
wymagający
Lernen beginnen
demanding
Introwertyk
Lernen beginnen
Introvert
negocjować umowę
Lernen beginnen
to negotiate a contract
porozumienie
Lernen beginnen
agreement
dobre warunki pracy
Lernen beginnen
good working conditions
szacować
Lernen beginnen
to estimate
odmówić zrobienia czegoś
Lernen beginnen
refuse to do something
złożyć ofertę
Lernen beginnen
make an offer
Przejdźmy do rzeczy.
Lernen beginnen
Let's get to the point
To dobre spostrzeżenie.
Lernen beginnen
That's a good point.
Dobre wyniki sprzedaży
Lernen beginnen
Good sales results
Chciałabym się przedstawić, nazywam się Alicja, pracuję w branży...
Lernen beginnen
I would like to introduce myself, my name is Alicja, I work in the industry...
Moją ambicją jest praca dla międzynarodowej firmy.
Lernen beginnen
My ambition is to work for an international company.
Moją ulubioną pasją jest...
Lernen beginnen
My favorite passion is...
raport
Lernen beginnen
report
dane finansowe
Lernen beginnen
financial data
Wprowadzenie nowych produktów
Lernen beginnen
Introduction of new products
zmiany personelu zarządzającego
Lernen beginnen
changes in management staff
prognozy na najbliższą przyszłość
Lernen beginnen
the forecast for the near future
rachunek wyników finansowych
Lernen beginnen
income statement
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
profit-and-loss account
przychód ze sprzedaży
Lernen beginnen
sales income
Zysk brutto
Lernen beginnen
Gross profit
koszty operacyjne
Lernen beginnen
operating costs
podatek dochodowy
Lernen beginnen
income tax

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.