Lesson 3 31/03/2020

 0    17 Datenblatt    jagodamaj93
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to strike
He wanted to strike me in the heart but he missed.
Lernen beginnen
uderzyć (w coś)
On chciał mnie dźgnąć w serce, ale chybił.
be lucky
You're lucky to have both of your parents in your life.
Lernen beginnen
mieć szczęście
Masz szczęście, że masz oboje rodziców w swoim życiu.
move
They moved to London.
Lernen beginnen
przeprowadzić się
Oni przeprowadzili się do Londynu.
expenses
Buying a flat is an enormous expense for young people.
Lernen beginnen
wydatki
Kupno mieszkania jest ogromnym wydatkiem dla młodych ludzi.
tram
Lernen beginnen
tramwaj
ring a bell
Lernen beginnen
zadzwonić dzwonkiem; brzmieć znajomo
climb
He climbed the roof and jumped.
Lernen beginnen
wspinać się
On wdrapał się na dach i skoczył.
persuade
The estate agent persuaded me to buy this flat.
Lernen beginnen
namawiać
Agent nieruchomości przekonał mnie, abym kupił to mieszkanie.
dreamily
She smiled dreamily as he held her in his arms.
Lernen beginnen
marzycielsko
Uśmiechnęła się marzycielsko gdy trzymał ją w ramionach.
slowly
We walked slowly along the street.
Lernen beginnen
powoli
Szliśmy wolno wzdłuż ulicy.
advantages
Maybe there's some way you could use that to your advantage.
Lernen beginnen
Zalety
Może jest jakiś sposób na to, abyś mógłbyś użyć tego z pożytkiem dla siebie.
suburbs
Living in the suburbs is cheaper and safer.
Lernen beginnen
przedmieścia
Mieszkanie na przedmieściach jest tańsze i bezpieczniejsze.
completely
I agree with her completely.
Lernen beginnen
całkowicie
Całkowicie się z nią zgadzam.
suddenly
Suddenly, she stopped and looked at me.
Lernen beginnen
nagle
Nagle ona zatrzymała się i spojrzała na mnie.
suspicious
Stop acting suspicious, they cannot find out about our plan.
Lernen beginnen
podejrzany, podejrzliwy
Przestań zachowywać się podejrzanie, oni nie mogą dowiedzieć się o naszym planie.
masterfully
The writer masterfully handles the theme of death and life in the short story.
Lernen beginnen
mistrzowsko
Pisarz po mistrzowsku zajmuje się motywem śmierci i życia w krótkiej opowieści.
trust
Why didn't she trust him?
Lernen beginnen
ufać
Czemu ona mu nie ufała?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.