Lesson 3 colors

 0    71 Datenblatt    anatola5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
colors
Lernen beginnen
kolory
yellow
The sand is yellow.
Lernen beginnen
żółty
Piasek jest żółty.
a star
Do you have a favourite star?
Lernen beginnen
gwiazda
Czy masz ulubioną gwiazdę?
a tv star
Lernen beginnen
gwiazda telewizyjna
orange
Lernen beginnen
pomarańczowy
an orange
Lernen beginnen
pomarańcza
pink
My boyfriend wears pink shirts...
Lernen beginnen
różowy
Mój chłopak nosi różowe koszule...
love
Love is blind.
Lernen beginnen
miłość
Miłość jest ślepa.
laugh
Lernen beginnen
śmiech
white
I wish my teeth were as white as yours.
Lernen beginnen
biały
Chciałbym, żeby moje zęby były takie białe jak twoje.
paper
Can you pass me a sheet of paper?
Lernen beginnen
papier
Możesz podać mi kartkę papieru?
piece
I'd like a piece of cake.
Lernen beginnen
kawałek
Poproszę kawałek ciasta.
a piece of paper
Lernen beginnen
kawałek papieru
a piece of cake
Lernen beginnen
kawałek ciasta
cake
Would you like a piece of cake?
Lernen beginnen
ciasto
Czy masz ochotę na kawałek ciasta?
easy
It’s easy to install this software.
Lernen beginnen
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
simple
Lernen beginnen
prosty, łatwy
roll
Lernen beginnen
rolka, bułka, toczyć
toilet
Lernen beginnen
ubikacja
a roll of toilet paper
Lernen beginnen
rolka papieru toaletowego
brown
The door was painted brown.
Lernen beginnen
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.
a tree
Lernen beginnen
drzewo
three
I work three days a week.
Lernen beginnen
trzy
Pracuję trzy dni w tygodniu.
green
Do you prefer green or red apples?
Lernen beginnen
zielony
Wolisz zielone czy czerwone jabłka?
a plant
Lernen beginnen
roślina
a flower
Lernen beginnen
kwiat
options
Lernen beginnen
Opcje
possibilities
Lernen beginnen
możliwości
dark
Why is it so dark here?
Lernen beginnen
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
light
Lernen beginnen
światło, zapalać, jasny
dark or light
Lernen beginnen
ciemne lub jasne
cold
Is it cold outside?
Lernen beginnen
zimny
Czy na zewnątrz jest zimno?
warm
Take my warm sweater.
Lernen beginnen
ciepły
Weź mój ciepły sweter.
cold or warm
Lernen beginnen
zimno lub ciepło
t-shirt
Lernen beginnen
t-shirt
dark blue
Lernen beginnen
ciemnoniebieski
the color of my t-shirt is dark blue
Lernen beginnen
kolor mojej koszulki jest ciemnoniebieski
my t-shirt is dark blue
Lernen beginnen
moja koszulka jest granatowa
red
I borrowed your red lipstick.
Lernen beginnen
czerwony
Pożyczyłam twoją czerwoną szminkę.
red is warm color
Lernen beginnen
czerwony to ciepły kolor
blue is a cold one
Lernen beginnen
niebieski jest zimny
black
One of my cats is black.
Lernen beginnen
czarny
Jeden z moich kotów jest czarny.
a coffee
Lernen beginnen
kawa
blue
Do you prefer blue or green?
Lernen beginnen
niebieski
Wolisz niebieski czy zielony?
the sky
Lernen beginnen
niebo
sky is the limit
Lernen beginnen
niebo jest granicą
a cloud
Lernen beginnen
chmura
red
I borrowed your red lipstick.
Lernen beginnen
czerwony
Pożyczyłam twoją czerwoną szminkę.
fire
Lernen beginnen
pożar
the fire department
Lernen beginnen
Straż pożarna
grey, gray
Lernen beginnen
siwy, szary
a mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
Lernen beginnen
góra
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
gold
Gold is very expensive.
Lernen beginnen
złoto
Złoto jest bardzo drogie.
golden
Lernen beginnen
złoty
a key
Lernen beginnen
klucz
a board
Lernen beginnen
tablica
a whiteboard
Lernen beginnen
tablica (do pisania markerami)
a keyboard
Lernen beginnen
klawiatura
looks
Lernen beginnen
wygląd
looks like gold
Lernen beginnen
wygląda na złoto
more
Do you want more potatoes?
Lernen beginnen
więcej
Chcesz więcej ziemniaków?
than
I'm taller than you.
Lernen beginnen
niż
Jestem wyższa od ciebie.
gold more than golden
Lernen beginnen
złoto więcej niż złoto
made
Made in China.
Lernen beginnen
zrobiony
Wyprodukowano w Chinach.
made of gold
Lernen beginnen
wykonane ze złota
great
Lernen beginnen
ogromny / wielki
golden age
Lernen beginnen
złoty wiek
questions
Any questions?
Lernen beginnen
pytania
Jakieś pytania?
what
What is the capital of New Zealand?
Lernen beginnen
co
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
favourite
Lernen beginnen
ulubiony
what color is your favorite?
Lernen beginnen
jaki kolor jest twój ulubiony?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.