Lesson 6 28/04/2020

 0    20 Datenblatt    jagodamaj93
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mark
I want to get a good mark on this test.
Lernen beginnen
ocena
Chcę dostać dobrą ocenę z tego sprawdzianu.
behaviour
We simply can't tolerate that kind of behaviour.
Lernen beginnen
zachowanie
Po prostu nie możemy tolerować tego rodzaju zachowania.
be good at something
Because a person like you is good at one thing.
Lernen beginnen
być w czymś dobrym
Bo człowiek, taki jak ty, jest dobry tylko w jednym.
report
This grade wasn't on my report.
Lernen beginnen
świadectwo szkolne
Ta ocena nie była na moim świadectwie szkolnym.
arithmetic
I asked him to help my son learn arithmetic.
Lernen beginnen
arytmetyka
Poprosiłam go, żeby pomógł mojemu synowi nauczyć się arytmetyki.
spoil
I don't want to spoil your fun.
Lernen beginnen
zepsuć
Nie chcę ci zepsuć zabawy.
attitude
I admire your optimistic attitude towards life.
Lernen beginnen
postawa/podejście
Podziwiam twoje optymistyczne nastawienie do życia.
flowery (language)
I don't like his books because of his flowery language.
Lernen beginnen
kwiecisty (język)
Nie lubię jego książek z powodu jego kwiecistego języka.
repeatedly
The spider never lost hope despite repeatedly falling off a wall.
Lernen beginnen
wielokrotnie
Pająk nigdy nie stracił nadziei, mimo że wielokrotnie spadał ze ściany.
uniform
We had hideous school uniforms.
Lernen beginnen
mundurek; mundur
My mieliśmy paskudne szkolne mundurki.
nickname
In high school, I picked up a nickname, which follows me to this day.
Lernen beginnen
przydomek
Kiedy byłem w liceum, wybrałem sobie ksywkę, która podąża za mną do dziś.
art
Lernen beginnen
sztuka
foreign languages
Lernen beginnen
języki obce
geography
Lernen beginnen
geografia
history
Lernen beginnen
historia
IT (information technology)
Lernen beginnen
IT (technologia informacyjna)
literature
Lernen beginnen
literatura
maths
Lernen beginnen
matma
PE (Physical Education)
Lernen beginnen
wf
science (biology, chemistry, physics)
Lernen beginnen
nauka (biologia, chemia, fizyka)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.