Lesson 7 05/05/2020

 0    16 Datenblatt    jagodamaj93
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
indecisive
Lernen beginnen
niezdecydowany
pick up
Lernen beginnen
zabierać/odbierać
make up your mind
I'm going to give you five minutes to make up your mind.
Lernen beginnen
namyślić się
Dam ci pięć minut, żebyś się namyślił
fish and chips
You have to eat fish and chips in London!
Lernen beginnen
ryba z frytkami
Musisz zjeść smażoną rybę z frytkami w Londynie!
change one's mind
He's changed his mind and doesn't want to go anymore.
Lernen beginnen
zmienić zdanie
On zmienił zdanie i nie chce już jechać.
election
The politician was very nervous before the election.
Lernen beginnen
wybory
Polityk był bardzo zdenerwowany przed wyborami.
elect
They elected him as their representative.
Lernen beginnen
wybierać
Oni wybrali go jako swojego przedstawiciela.
confusion
The arrival of the police caused a great deal of confusion.
Lernen beginnen
zamieszanie
Przybycie policji spowodowało spore zamieszanie.
force
I didn't want to do it, they forced me.
Lernen beginnen
zmuszać
Nie chciałam tego robić, oni mnie zmusili.
dissatisfied
If you're dissatisfied with the service, why don't you complain to the hotel manager?
Lernen beginnen
niezadowolony
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi czemu nie złożysz skargi to managera hotelu?
opt
If you give me a choice of fruit, I'll opt for a banana.
Lernen beginnen
wybierać, optować
Jeśli dasz mi wybór owoców, optuję za bananem.
curious
"Why do you want to know?" "I'm just curious."
Lernen beginnen
ciekawy, ciekawski, wścibski
"Dlaczego chcesz wiedzieć?" "Po prostu jestem ciekawy."
sight
His sight is very good for someone of his age.
Lernen beginnen
wzrok
Jego wzrok jest bardzo dobry, jak na kogoś w jego wieku.
diphthong
Lernen beginnen
dyftong (dwugłoska)
decisive
Lernen beginnen
zdecydowany
make a decision
Lernen beginnen
podjąć decyzję

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.