Lesson Seven

 0    21 Datenblatt    karolkostrzewa99
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przezroczysty, przejrzysty, prześwitujący
Lernen beginnen
transparent
wykonalny, możliwy do wykonania, prawdopodobny, realny
Lernen beginnen
feasible
ulepszyć, zwiększyć, wzmacniać, poprawiać, uatrakcyjniać
Lernen beginnen
to enhance
odmowa, wyparcie się, zaprzeczenie, wyrzekanie się
Lernen beginnen
denial
ostrożny, umiarkowany, uważny, rozważny, wyważony
Lernen beginnen
cautious
rozkwit
Lernen beginnen
prime
wymagać, domagac się, żądać, potrzebować, upominać się
Lernen beginnen
to demand
nadzór, kontrola, dozór
Lernen beginnen
supervision
kolejny, wynikowy
Lernen beginnen
consecutive
dwuznaczny, niejasny, niejednoznaczny
Lernen beginnen
ambiguous
tłumacz ustny
Lernen beginnen
interpreter
zeznanie, świadectwo, legitymacja
Lernen beginnen
testimony
tam i z powrotem, wte i wewte
Lernen beginnen
back and forth
dostarczyć, dostarczać, zaopatrzyć, zaopatrywać
Lernen beginnen
to supply
proroctwo, przepowiednia
samospełniająca się przepowiednia
Lernen beginnen
prophecy
self-fulfilling prophecy
Jak to jest? Jakie to uczucie?
Jakie to uczucie być profesjonalnym detektywem?
Lernen beginnen
How does it feel?
So, how does it feel to be a professional detective?
uciążliwy, destrukcyjny, niszczący, zakłócający spokój
Lernen beginnen
disruptive
warstwa, uwarstwienie, pokład
Lernen beginnen
layer
ujawnić, odkryć, odsłonić, wyjawić, uwidocznić
Lernen beginnen
to reveal
przejście
Lernen beginnen
transition
podobnie myślących ludzi, o podobnych upodobaniach
Lernen beginnen
like-minded people

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.