Lesson thirty seven

 0    26 Datenblatt    karolkostrzewa99
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Co byś zrobił?
Lernen beginnen
What would you do?
Co byś powiedział?
Lernen beginnen
What would you say?
usługi doradcze
Lernen beginnen
advisory services
dogonić, nadrobić zaległości
Lernen beginnen
to catch up
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Lernen beginnen
utility companies
Dlaczego miałby to zrobić?
Lernen beginnen
Why would he do that?
Zwolennicy
Lernen beginnen
adherents
dosłownie
Lernen beginnen
verbatim
pierwotna wiara
Lernen beginnen
primoridal faith
bez zmiany, niezmieniony
Lernen beginnen
unaltered
pozycji klęczącej
Lernen beginnen
kneeling position
klęczeć
Lernen beginnen
to kneel
kopuła
Lernen beginnen
dome
jałmużna
Lernen beginnen
alms
zachód słońca
Lernen beginnen
sunset
pielgrzymka
Lernen beginnen
pilgrimage
Dlaczego na mnie patrzysz?
Lernen beginnen
Why are you looking at me?
Przyjdziesz wieczorem? - Być może
Lernen beginnen
Are you coming tonight? - Perhaps
Czy mogę pożyczyć twój laptop czy go używasz?
Lernen beginnen
Can I borrow your laptop or are you using it?
Pożyczę ci pieniądze
Lernen beginnen
I'll lend you the money
Możesz wyłączyć telewizor. Nie oglądamy tego.
Lernen beginnen
You can turn the TV off. We are not watching it.
Znam go od 5 lat.
Lernen beginnen
I have known him for 5 years.
Twój pokój jest straszny bałagan! Co ty u licha robiłeś?
Lernen beginnen
Your room is terrible mess! What on earth have you been doing?
Widziałeś mój portfel w dowolnym miejscu? Nie mogę go znaleźć.
Lernen beginnen
Have you seen my wallet anywhere? I can’t find it.
Mój ząb mnie ostatnio zabija. Muszę iść do dentysty.
Lernen beginnen
My tooth has been killing me lately. I have to go to the dentist.
Czy jadła już japońskie jedzenie?
Lernen beginnen
Has she eaten Japanese food before?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.