Lesson thirty two

 0    23 Datenblatt    karolkostrzewa99
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
atut, korzyść, zaleta
Lernen beginnen
asset, advantage
stosować się do
Lernen beginnen
adhere to
urzeczywistniać; zrealizować, wcielić
Lernen beginnen
to embody
wymowny, elokwentny
Lernen beginnen
eloquent
czujny, uważny, baczny
Lernen beginnen
vigilant
składać się
Lernen beginnen
consist
Jak epickie to jest?
Lernen beginnen
How epic is that?
oklaskiwać, bić brawo
Lernen beginnen
applaud
szyk, plejada, szeroki wybór
Lernen beginnen
array
kołowrotek, rolka
Lernen beginnen
reel
handlowiec, kupiec
Lernen beginnen
tradesman, merchant
pokrywać koszty
Lernen beginnen
to cover the cost
składka / wkład / udział
Lernen beginnen
contribution
wybredny
Lernen beginnen
picky
Starania, plany, dążenia
Lernen beginnen
endeavors
niezbędny, niezastąpiony
Lernen beginnen
indispensable
automatycznie
Lernen beginnen
automatically
pobłażać, zaspokajać, dogadzać sobie
Lernen beginnen
indulge
rozpowszechniony, powszechny, częsty
Lernen beginnen
prevalent
bliskość, sąsiedztwo
Lernen beginnen
proximity
tylko, jedynie, zaledwie
Lernen beginnen
merely
samoocena
Lernen beginnen
self-assessment
ocenianie, oszacowanie, ocena
Lernen beginnen
assessment

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.