Lesson - Your Experience is Important to Us!

 0    29 Datenblatt    jessehandley
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
UX - user experience
Lernen beginnen
UX - doświadczenie użytkownika
concerned with sth
Lernen beginnen
zaniepokojony czymś
nowadays, these days
Lernen beginnen
w dzisiejszych czasach
to incorporate sth into sth
Lernen beginnen
włączyć coś do czegoś
an approach
Lernen beginnen
podejście
target market
Lernen beginnen
rynek docelowy
compelling
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
Lernen beginnen
przekonujący
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
overwhelming
Lernen beginnen
przytłaczający
subtle
You haven't been subtle.
Lernen beginnen
subtelny
Nie byłeś zbyt subtelny.
smooth
Silk is a very smooth fabric.
Lernen beginnen
gładki
Jedwab to bardzo gładka tkanina.
ubiquitious
Lernen beginnen
wszechobecny
fascinating
This job is really fascinating.
Lernen beginnen
fascynujący
Ta praca jest naprawdę fascynująca.
widespread
Lernen beginnen
rozpowszechniony
seamless
When a business changes hands it helps if the transition is seamless from one owner to the other.
Lernen beginnen
bez zakłóceń
Gdy firma zmienia właściciela, dobrze jest, jeśli transakcja przebiega bez zakłóceń.
indistinct
Lernen beginnen
niewyraźny
to drive up prices
Lernen beginnen
podnieść ceny
to rack up
Lernen beginnen
podnieść się
to corner someone into doing something
Lernen beginnen
nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
to guilt someone into doing something
Lernen beginnen
winić kogoś za zrobienie czegoś
sell out of
Lernen beginnen
sprzedać się z
opt out of something
Lernen beginnen
rezygnować z czegoś
prevent from doing sth
Lernen beginnen
zapobiegać robieniu czegoś
discourage from doing sth
Lernen beginnen
zniechęcaj do robienia czegoś
formidable
They're going to be formidable team.
Lernen beginnen
groźny
Oni będą bardzo groźnym zespołem.
to resort to something
Lernen beginnen
uciekać się do czegoś
prominence
Lernen beginnen
rozgłos
compliance
Lernen beginnen
spełnienie
sustainable
Lernen beginnen
zrównoważony
Lernen beginnen
zagrać kogoś

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.