LETTER OF ENQUIRY (list z zapytaniem)

 0    19 Datenblatt    rooneyasd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem zainteresowany kursem angielskiego w twojej szkole.
Lernen beginnen
I am interested in an English course at your school.
Chciałbym (uzyskać) informacje dotyczące waszych pokoi dwuosobowych.
Lernen beginnen
I would like (to get) some information when it comes to your double rooms.
Widziałem twoją reklamę dotyczącą zorganizowanych wakacji w Grecji i chciałbym (uzyskać) więcej informacji / więcej szczegółów.
Lernen beginnen
I saw your advertisement about package holidays in Greece and I would like (to get) more information / more details.
Piszę, aby zapytać o twoje ceny.
Lernen beginnen
I am writing to ask about your prices.
Waszą firmę poleciła mi Susan Black z Red Rose Company.
Lernen beginnen
Your company was recommended to me by Ms Susan Black from Red Rose Company.
W odniesieniu do Twojej reklamy w...
Lernen beginnen
With reference to your advertisement in...
Chciałbym zapytać, ile kosztuje pokój dwuosobowy.
Lernen beginnen
I would like to ask how much a double room costs.
Zastanawiam się, jak długi jest ten kurs.
Lernen beginnen
I wonder how long the course is.
Czy możesz mi powiedzieć, czy śniadanie jest wliczone w cenę?
Lernen beginnen
Can you tell me if breakfast is (included) in the price?
Jestem ciekawy, czy zapewniacie Wi-Fi i transfery na lotnisko.
Lernen beginnen
I am curious if you provide wi-fi and airport transfers.
Jestem zainteresowany kursem dla początkujących w twojej szkole i chciałbym (otrzymać / uzyskać) więcej informacji na ten temat.
Lernen beginnen
I am interested in the course for beginners at your school and I would like (to receive/ to get) more information about it.
Byłbym wdzięczny za przesłanie mi cennika.
Lernen beginnen
I would be grateful if you could send me the price list.
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł mi powiedzieć, czy oferujesz zniżki dla dzieci poniżej piątego roku życia.
Lernen beginnen
I would be grateful if you could tell me if you offer any discounts for children under the age of five.
Chciałbym szczególnie wiedzieć, czy zapewniasz posiłki podczas kursu wojskowego.
Lernen beginnen
I would especially like to know if you provide meals during the military course.
Czy możesz mi również poinformować, jeśli masz kryty basen i siłownię?
Lernen beginnen
Could you also inform me if you have an indoor swimming pool and a gym?
Chciałbym również wiedzieć, czy organizujesz grille lub ogniska na kempingu.
Lernen beginnen
I would also like to know if you organize any barbecues or bonfires on the campsite.
Dziękuję bardzo za miłą pomoc.
Lernen beginnen
Thank you very much for your kind help.
Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się ze mną skontaktować.
Lernen beginnen
If you have any questions, please do not hesitate to contact me.
Z niecierpliwością czekam na kontakt od Ciebie.
Lernen beginnen
I am looking forward to hearing from you.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.