level 5 chapter 1

 0    106 Datenblatt    lhejman
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
i'm not sure if we've met before
Lernen beginnen
Nie jestem pewien, czy spotkaliśmy się wcześniej
I don't think we've met before.
Lernen beginnen
Nie sądzę, że już się spotkaliśmy
accustomed to
Lernen beginnen
przyzwyczajeni do
to attract
Lernen beginnen
przyciągać
in charge of
Lernen beginnen
odpowiedzialny za
duty
Lernen beginnen
obowiązek, cło
to resolve
Lernen beginnen
wyjaśniać
to attract new customers
Lernen beginnen
przyciągać nowych klientów
to clarify
Lernen beginnen
wyjaśnić
to determine a contract
Lernen beginnen
ustalać umowę
accustomed to
Lernen beginnen
przyzwyczajeni do
in terms of
Lernen beginnen
pod względem
courtesy call
Lernen beginnen
Uprzejma rozmowa
politeness
Lernen beginnen
dobre wychowanie
acquaintance
Lernen beginnen
znajomy
shallow
Lernen beginnen
płytki
wine harvest
Lernen beginnen
zbiory wina
grape picking
Lernen beginnen
zbiór winogron
it's german custom
Lernen beginnen
to niemiecki zwyczaj
It's important not to create a distance.
Lernen beginnen
Ważne jest, aby nie tworzyć dystansu.
them and us culture
Lernen beginnen
oni i my kultura
after coming back to poland
Lernen beginnen
po powrocie do Polski
to renew
Lernen beginnen
odnowić
I like this approach.
Lernen beginnen
Podoba mi się to podejście.
way of doing
Lernen beginnen
sposób robienia
check it out
Lernen beginnen
Sprawdź to
to trade stories
Lernen beginnen
wymieniać historie
to keep in touch
Lernen beginnen
pozostawać w kontakcie
to get in touch with someone
Lernen beginnen
nawiązać kontakt z kimś
I'll be in touch.
Lernen beginnen
Będę w kontakcie.
I've got to run.
Lernen beginnen
Muszę biec.
branch of company
Lernen beginnen
oddział firmy
we should get together some time
Lernen beginnen
powinniśmy spotkać się razem kiedyś
I'm afraid I've forgotten your name.
Lernen beginnen
Obawiam się, że zapomniałem twojego imienia.
i'm terrible with names
Lernen beginnen
Jestem okropny z imionami
bad memory for names
Lernen beginnen
zła pamięć dla nazw
to owe
Lernen beginnen
być dłużnym
debt of gratitude
Lernen beginnen
dług wdzięczności
beard
Lernen beginnen
broda
stubble
Lernen beginnen
zarost
clean-shaven
Lernen beginnen
gładko ogolony
suddenly
Lernen beginnen
nagle
to strike up a conversation
Lernen beginnen
nawiązać rozmowę
I can still vaguely recall being taken to the hospital.
Lernen beginnen
Ciągle jeszcze przypominam sobie trochę, jak zabrano mnie do szpitala.
our manager appears to be happy
Lernen beginnen
nasz menedżer wydaje się być szczęśliwy
we caught up for caffee
Lernen beginnen
spotkaliśmy się na kawę
follow up
Lernen beginnen
kontynuować jakieś działanie
to stumble across
Lernen beginnen
natknąć
I assume this true.
Lernen beginnen
Zakładam, że to prawda
to stumble across
Lernen beginnen
natknąć
out of the question
Lernen beginnen
niemożliwe
back-to-back meeting
Lernen beginnen
spotkanie za spotkaniem
to dictate
Lernen beginnen
dyktować
to pursue a career
Lernen beginnen
kontynuować karierę
to look forward to something
Lernen beginnen
oczekiwać na coś
to outline the project
Lernen beginnen
zarysować projekt
to assume
Lernen beginnen
zakładać, przypuszczać
a turning point
Lernen beginnen
Punkt zwrotny
I realized i was responsible for my child.
Lernen beginnen
Zrozumiałem, że jestem odpowiedzialny za moje dziecko.
I'm wound up.
Lernen beginnen
Jestem wkurzony.
wind down
Lernen beginnen
odprężać się
exploite people
Lernen beginnen
wyzyskiwać ludzi
tenant
Lernen beginnen
lokator
landlord
Lernen beginnen
wynajmujący
court
Can we try to settle this out of court?
Lernen beginnen
sąd
Czy możemy spróbować rozwiązać to poza sądem?
to gain access
Lernen beginnen
, aby uzyskać dostęp
flabbergasted
Lernen beginnen
zdumiony
unbearable
Lernen beginnen
nie do zniesienia
elderly
You should help this elderly lady carry her shopping.
Lernen beginnen
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
belongings
Lernen beginnen
dobytek
deceased
Lernen beginnen
zmarły / zmarła
collapse
Lernen beginnen
upadek
distressing
Lernen beginnen
bolesny
truthfully
Lernen beginnen
szczerze
by law
Lernen beginnen
wg prawa
fence
Lernen beginnen
płot
to ensure
Lernen beginnen
zagwarantować
gazebo
Lernen beginnen
balkon, altana
count-up
Lernen beginnen
odliczanie
to establish
Lernen beginnen
ustanawiać
letting
Lernen beginnen
wynajem
evicted
Lernen beginnen
eksmitowany
circumstance
Given the circumstances, it wasn't that bad.
Lernen beginnen
okoliczność
Zważywszy na okoliczności, to nie było tak źle.
wise
It was a wise decision.
Lernen beginnen
mądry
To była mądra decyzja.
bolted
Lernen beginnen
przykręcone
decency
Lernen beginnen
uczciwość
bailiffs
Lernen beginnen
Komornicy
reek
Lernen beginnen
fetor
orphan
Lernen beginnen
sierota
I get to use my English every day.
Lernen beginnen
Każdego dnia używam mojego angielskiego.
capital letter
Lernen beginnen
litera duża
lower case
Lernen beginnen
małe litery
How did you get into Lidl?
Lernen beginnen
Jak się dostałeś do Lidla?
using personal connections
Lernen beginnen
za pomocą osobistych znajomości
nepotism
Lernen beginnen
nepotyzm
to take apart
Lernen beginnen
rozbierać na części
to put together
Lernen beginnen
połączyć
How did you end up us a consultant?
Lernen beginnen
Jak skończyłeś pracę jako konsultant?
Are you bourned out?
Lernen beginnen
Czy jesteś wypalony?
cautious
Be cautious. The jaguar might attack any moment.
Lernen beginnen
ostrożny
Bądź ostrożny. Jaguar może zaatakować w każdym momencie.
prior to that
Lernen beginnen
przed tym
couple of months
Lernen beginnen
2 miesiące
several of months
Lernen beginnen
kilka miesięcy
suspicious
Lernen beginnen
podejrzany, podejrzliwy
boost
Lernen beginnen
doładować
mass market
Lernen beginnen
rynek masowy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.