Lidé - People

 0    28 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Já jsem Adam.
Lernen beginnen
I
I am Adam.
ty
Kdo jsi ty?
Lernen beginnen
you
Who are you?
on
On je můj bratr.
Lernen beginnen
he
He is my brother.
ona
Ona je kdo?
Lernen beginnen
she
Who is she?
tohle
Tohle je velmi zajímavé.
Lernen beginnen
this
This is very interesting.
my
My máme hlad.
Lernen beginnen
we
We are hungry.
vy
Odkud jste vy?
Lernen beginnen
you
Where are you from?
oni
Oni jsou naši přátelé.
Lernen beginnen
they
They are our friends.
osoba
On je pro mě jediná osoba na světě.
Lernen beginnen
person
He is the only person in the world for me.
lidé
Je tam příliš mnoho lidí.
Lernen beginnen
people
There are too many people here.
kamarád
Můj nejlepší kamarád bydlí hned vedle.
Lernen beginnen
friend
My best friend lives next door.
manželka
Tohle je moje manželka - Julia.
Lernen beginnen
wife
This is my wife - Julia.
manžel
On je můj manžel.
Lernen beginnen
husband
He is my husband.
bratr
Máš bratra?
Lernen beginnen
brother
Do you have a brother?
sestra
Kde je tvá sestra?
Lernen beginnen
sister
Where is your sister?
dítě
Je to jen dítě.
Lernen beginnen
child
It's just a child.
syn
Mému synovi je 18 let.
Lernen beginnen
son
My son is 18 years old.
dcera
Také mám dvě dcery.
Lernen beginnen
daughter
I've got two daughters as well.
matka
máma
Moje matka je učitelka.
Lernen beginnen
mother
My mother is a teacher.
mamka
Příští týden mě přijede navštívit mamka.
Lernen beginnen
mum
My mum is going to visit me next week.
otec
Můj otec pracuje jako taxikář.
Lernen beginnen
father
My father works as a taxi driver.
táta
taťka
Kde je tvůj táta?
Lernen beginnen
dad
Where's your dad?
přítel
partner
Promiň - mám přítele.
Lernen beginnen
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
přítelkyně
partnerka
Jsem tady se svou přítelkyní.
Lernen beginnen
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
muž
Znáš toho muže?
Lernen beginnen
man
Do you know that man?
žena
Ta žena je vdaná.
Lernen beginnen
woman
This woman is married.
pan
zdvořilé oslovení
Promiťe pane. Kde je Oxford street?
Lernen beginnen
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
slečna
Slečna Adamsová je velmi inteligentní.
Lernen beginnen
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.