Lietvārdi angļu valodā 201 - 250 - English Nouns 201 - 250

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
drošība
Viņa darbs ir nodrošināt darbinieku drošību.
Lernen beginnen
safety
His job is to ensure the employees' safety.
lapa
Es izlasīju grāmatas pēdējo lapu un es joprojām nezinu, kurš ir slepkava!
Lernen beginnen
page
I read the last page of the book and I still don't know who is the killer!
skaņa
Es izdzirdēju savādu skaņu, tāpēc es iegāju istabā.
Lernen beginnen
sound
I heard a weird sound, so I entered the room.
ekonomija
Vācijai ir vislielākā ekonomika pasaulē.
Lernen beginnen
economy
Germany has the biggest economy in Europe.
audums
No kāda auduma ir uzšūta tava kleita?
Lernen beginnen
fabric
What kind of fabric is your dress made of?
aizsardzība
Prezidents vēlas izstrādāt jaunu aizsardzības programmu.
Lernen beginnen
defence
The president wants to develop a new defence program.
kampaņa
Tā bija gara politiskā kampaņa.
Lernen beginnen
campaign
It was a long political campaign.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.