Linking Words – English Vocabulary; Spójniki – słownictwo angielskie

4  4    54 Datenblatt    Martyna15
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
firstly, secondly, thirdly
Lernen beginnen
po pierwsze, po drugie, po trzecie
next
Lernen beginnen
następnie
in addition/moreover
Lernen beginnen
na dodatek
furthermore
Lernen beginnen
ponadto
another
Lernen beginnen
inny
also
Lernen beginnen
również
in conclusion
Lernen beginnen
na zakończenie
to summarise/summing up
Lernen beginnen
podsumowując
so
Lernen beginnen
więc
as a result
Lernen beginnen
w efekcie
as a consequence (of)
Lernen beginnen
wskutek czegoś
therefore
Lernen beginnen
dlatego
thus
Lernen beginnen
tak oto
consequently
Lernen beginnen
wskutek tego
hence
Lernen beginnen
a więc, stąd
due to
Lernen beginnen
z powodu
undoubtedly
Lernen beginnen
niewątpliwie
indeed
Lernen beginnen
rzeczywiście
obviously
Lernen beginnen
oczywiście
generally
Lernen beginnen
ogólnie
admittedly
Lernen beginnen
wprawdzie
in fact
Lernen beginnen
faktycznie, rzeczywiście
particularly/in particular
Lernen beginnen
szczególnie
especially
Lernen beginnen
zwłaszcza
clearly
Lernen beginnen
najwyraźniej
importantly
Lernen beginnen
w sposób istotny
and
Lernen beginnen
i
in addition/additionally
Lernen beginnen
dodatkowo
as well as
Lernen beginnen
również
for
Lernen beginnen
ponieważ
because
Lernen beginnen
ponieważ
since
Lernen beginnen
ponieważ
as
Lernen beginnen
jako że
because of
Lernen beginnen
z powodu
for example/for instance
Lernen beginnen
na przykład
namely
Lernen beginnen
mianowicie
however
Lernen beginnen
jednakże
nevertheless
Lernen beginnen
jednakże
nonetheless
Lernen beginnen
jednakże
still
Lernen beginnen
jednak
although/even though
Lernen beginnen
chociaż, mimo że
but
Lernen beginnen
ale
yet
Lernen beginnen
ale
despite/in spite of
Lernen beginnen
pomimo (czegoś)
in contrast (to)
Lernen beginnen
natomiast
while
Lernen beginnen
chociaż
whereas
Lernen beginnen
podczas gdy
on the other hand
Lernen beginnen
z drugiej strony
on the contrary
Lernen beginnen
(wręcz) przeciwnie
similarly
Lernen beginnen
podobnie
likewise
Lernen beginnen
podobnie
not only... but also...
Lernen beginnen
nie tylko... lecz również...
compared to/with
Lernen beginnen
w porównaniu z
in comparison with
Lernen beginnen
w porównaniu

Linking words angielski - urozmaicenie wypowiedzi

Każdy, kto solidnie przygotowuje się do egzaminu z języka angielskiego, wie, że słownictwo z kategorii "linking words", czyli łączników lub spójników jest kluczem do sukcesu. Wyrażenia te niejako sklejają, czyli uspójniają wypowiedź pisemną i pozwalają pozbyć się kłopotliwych pauz lub nieładnych przerw w wypowiedziach ustnych. Używanie "linking words" jest także mocno punktowane na plus, czyli lepszą ocenę, przez egzaminatorów, gdyż opanowanie łączników i spójników kwalifikuje się jako duży postęp w znajomości zaawansowanego języka angielskiego i po prostu upłynnia wypowiedź, nadając jej profesjonalny charakter. Takie spójniki angielskie, jak np. althought - po polsku "chociaż", czy however (jednakże), spowodują nie tylko zadowolenie ze strony egzaminatora, ale też ułatwią Ci formułowanie zdań.

Linki, czyli łączniki - interesująca grupa wyrażeń w języku angielskim

Spójniki po angielsku to grupa bardzo wielu interesujących wyrazów, zalicza się do nich, w języku angielskim, wyrażenia takie jak: next, another, also, czyli: następnie, inny, również i szereg pokrewnych. Pełnią one funkcję gramatyczną uspójniania struktury wypowiedzi, zaś w budowie narracji, czyli formy opowieści ich rola polega na nadawaniu wypowiedzi płynności. Łączniki i spójniki to także świetna technika zyskiwania czasu na dobór argumentów, dalszego słownictwa lub - po prostu - dodatkowy czas zyskiwany dla uspokojenia i lepszej koncentracji mówcy podczas ustnej prezentacji tematu wypowiedzi. Te cenne chwile, które zyskujemy, używając zasobów "linking words", dają nam poczucie pewności siebie, kontroli sytuacji i - dzięki temu - pełnej akceptacji słuchającego nas audytorium, niezależnie od faktu, czy jest to publiczność firmowej ekipy, czy komisja egzaminacyjna podczas zdobywania certyfikatu językowego. Łączniki i spójniki trzeba znać, bo są one użyteczne!

Nauka języka angielskiego jeszcze prostsza z Fiszkoteką!

Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o kursach Fiszkoteki, to najwyższa pora, żeby to zmienić! Fiszkoteka bowiem, oferuje kursy językowe, które, skrupulatnie przygotowane przez ekspertów, pozwalają na niezwykle skuteczną i przyjemną naukę zarówno języka angielskiego, jak i np. chińskiego. Jeżeli chcesz się przekonać o profesjonalizmie naszych kursów, to już teraz sprawdź niektóre z nich: słownictwo angielskie do matury rozszerzonej, phrasal verbs, kolokacje z czasownikami. Nauka języka angielskiego nigdy nie była tak prosta!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.