Ludność i Urbanizacja Amerki🌎

 0    37 Datenblatt    katarzynahardyn
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Indianie+biali
Lernen beginnen
Metysi
Murzyni+biali
Lernen beginnen
Mulaci
Murzyni+Indianie
Lernen beginnen
Zambosi
Grupa Etniczna
Lernen beginnen
zbiorowość zamieszkująca wspólne terytorium posiadająca wspólny język kulturę i świadomość odrębności
1 fala migracji
Lernen beginnen
ludność żółta z azji.(Auleci, Inuici)
2 fala migracji
Lernen beginnen
Ludność biała z Euroby po odkryciu Krzysztofa Kolumba
3 fala migracji
Lernen beginnen
czarnoskóra ludność z afryki sprowadzona do pracy niewolniczej
4 fala migracji
Lernen beginnen
obecnie z całego świata
liczba ludności przed Krzysiem
Lernen beginnen
30 mln ludzi
ludność
Lernen beginnen
około miliarda
rezerwaty
Lernen beginnen
zamykano w nich rdzenną ludność Ameryki. Była tam zła sytuacja zdrowotna i mieszkaniowa. Doprowadziło to do rozpadu indiańskich społeczeństw
asymilacja
Lernen beginnen
przystosowanie w innej kulturze
sytuacja indian teraz
Lernen beginnen
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych jest gute ale w innych jest terroryzm i analfabetyzm
Przyczyny zanikania kultur pierwotnych w Ameryce
Lernen beginnen
- Wyniszczenie ludności podczas kolobicacji ______ wypieranie indian z ich terenów____ upowszechnienie kultury chrześcijańskiej___________zastępowanie tradycyjnych przedmiotów przez maszynowe_____ nowe umiejętności czytanie pisanie
skótki zanikania kultur
Lernen beginnen
rozpad tradycyjnego społeczeństwa indiańskiego. zanikanie języków plemiennych
urbanizacja
Lernen beginnen
proces rozwoju miast i wzrostu liczby ludności miejskiej
Wybrzeże Atlantyku
Lernen beginnen
łagodny klimat, nizinne ukształtowanie powierzchni, łatwiejszy kontakt z karajami z Europy
rejon Wielkich Jezior
Lernen beginnen
łagodny klimat, nizinne ukształtowanie powierzchni, łatwiejszy kontakt z karajami z Europy
Grenlandia, Archipelag arktyczny, północna Kanada i Patagonia
Lernen beginnen
skrajnie zimne teperatury
jest źle zaludniony
Nizina Amazonki
Lernen beginnen
gorąco wilgotno i jest dużo lasów
jest źle zaludniona
Góry skaliste i Andy
Lernen beginnen
tu są góry
jest źle zaludniony
w miatach mieszka
Lernen beginnen
80% całej ludności
wskaźnik urbanizacji
Lernen beginnen
udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności. w Ameryce to 90%
Megamiasta/ miasta giganty
Lernen beginnen
ogromne miasta
aglomeracja
Lernen beginnen
zespół miejski które tworzy 1 duże miasto z otaczającymi je mniejszymi
aglomeracja przykłady
Lernen beginnen
Meksyk, Rio de Janeiro
megapolis
Lernen beginnen
połączone ogromne oddalone od siebie aglomeracje
megapolis co dają
Lernen beginnen
dużą gęstość zaludnienia. wysoką zabudowę. gęstą sieć komunikacyjną
megapolis przykłady
Lernen beginnen
BosWash. południowokalifornijskie. ChiPitts. brazylijskie
BosWash
Lernen beginnen
Boston i Washington 1000km 50mln mieszkańców
megapolis południowokalifornijskie
Lernen beginnen
Los Angeles i San Francisco
ChiPitts/ megapolis Wielkich Jezior
Lernen beginnen
Chicago. Detroit. Pittsburgh
megapolis brazylijskie
Lernen beginnen
Sao Paulo i Rio de Janerio ponad 30 mln mieszkańców
slamsy, dzielnice nędzy
Lernen beginnen
osoby przenoszące się do miast i nie znajdują pracy osiedlają się w nich
slamsy w Brazylii
Lernen beginnen
Fawele
slamsy w Peru
Lernen beginnen
Barriadas
złe warunki w slamsach
Lernen beginnen
utrudniony dostęp do wody, elektryczności kanalizacji i edukacji oraz opieki zdrowotnej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.