luty /2019

 0    15 Datenblatt    LC_
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
do tego po prostu muszę powiedzieć
Lernen beginnen
to that I just need to say
jestem uzależniona od czekolady
Lernen beginnen
I'm a chocate junkie
to jedyny sposób, żeby to przetrwać
Lernen beginnen
it's the only way to make it through
Próbowałam wytrzeźwieć.
Lernen beginnen
I tried to sober up.
wyciąga kieliszki z rumem
Lernen beginnen
he pulls out shots of rum
ma serce ze złota
Lernen beginnen
She’s got a heart of gold
na moje usprawiedliwienie
Lernen beginnen
to my defense
obślizgły, obydny, wchodzący w tyłek
Lernen beginnen
slimy
znasz każde słowo z piosenek
Lernen beginnen
you know every single word to songs
staranowali drzwi
Lernen beginnen
they rammed the door
utorować drogę do
Lernen beginnen
pave the way for
żeńszeń
Lernen beginnen
ginseng
Coś w jego głosie mówiło, że mówił z doświadczenia z pierwszej ręki.
Lernen beginnen
Something in his voice said that he spoke from firsthand experience.
kłębek nerwów
Lernen beginnen
bundle of nerves
szukać igły w stogu
Lernen beginnen
look for a needle in a haystack

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.