Makroekonomia - 4. rozdział (Bezrobocie)

 0    15 Datenblatt    Lokinho7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
2 sposoby mierzenia bezrobocia
Lernen beginnen
(1) Rejestracja bezrobotnych, (2) Badania ankietowe
zasób siły roboczej - definicja(?)
wzór
Lernen beginnen
całkowita liczba pracowników w danej gospodarce, obejmująca zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne
zasób siły roboczej = liczba osób pracujących + liczba osób bezrobotnych
stopa bezrobocia - definicja(?)
wzór
Lernen beginnen
procentowy udział osób bezrobotnych w zasobie siły roboczej
stopa bezrobocia = (liczba osób bezrobotnych / zasób siły roboczej) • 100
współczynnik aktywności zawodowej - definicja(?)
wzór
Lernen beginnen
procentowy udział osób aktywnych zawodowo w populacji dorosłych
wskaźnik aktywności zawodowej = (zasób siły roboczej / liczba osób dorosłych) * 100
naturalna stopa bezrobocia - definicja(?)
Lernen beginnen
naturalna stopa bezrobocia - definicja(? auf Polnisch
normalny poziom bezrobocia, wokół którego oscyluje faktyczna stopa bezrobocia
bezrobocie cykliczne - definicja(?)
Lernen beginnen
odchylenie stopy bezrobocie od poziomu naturalnego
bezrobocie frykcyjne - definicja(?)
Lernen beginnen
bezrobocie wynikające stąd, że ludzie potrzebują czasu na znalezienie pracy, która im najbardziej odpowiada
bezrobocie strukturalne - definicja(?)
Lernen beginnen
bezrobocie wynikające stąd, że liczba miejsc pracy dostępnych na niektórych rynkach pracy jest zbyt mała, by, każdy, kto chce, znalazł zatrudnienie
poszukiwanie pracy - definicja(?)
Lernen beginnen
proces selekcji ofert pracy pod katem własnych kwalifikacji i oczekiwań
ubezpieczenie od bezrobocia - definicja(?)
Lernen beginnen
forma ubezpieczenia społecznego zapewniająca środki na wypłatę zasiłków dla osób, które utraciły pracę
stopień uzwiązkowienia - definicja(?)
Lernen beginnen
procentowy udział członków związków zawodowych w ogólnej liczbie pracowników
negocjacje zbiorowe - definicja(?)
Lernen beginnen
proces uzgadniania warunków zatrudnienia między związkami zawodowymi a pracodawcami
4 zalety płac efektywnościowych
Lernen beginnen
(1) Zdrowie pracowników, (2) Brak rotacji personelu, (3) Zaangażowanie pracowników, (4) Jakość pracowników
5 indywidualnych kosztów bezrobocia
Lernen beginnen
(1) Utrata zarobków, (2) Stres, osłabione poczucie własnej wartości i problemy zdrowotne, (3) Nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz przestępczość, (4) Rozpad rodziny, (5) Obniżenie kwalifikacji
3 koszty bezrobocia dla społeczeństwa i gospodarki
Lernen beginnen
(1) Koszt alternatywny bezrobocia, (2) Podatki i świadczenia socjalne, (3) Odwrotny efekt mnożnikowy
AD 1 - tzw. utracona produkcja, obniżenie efektywności produkcyjnej; AD 3 - przejście z dóbr luksusowych na dobra niższego rzędu;

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.