Malarstwo -ST

 0    58 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
farba akrylowa
Lernen beginnen
acrylic paint
tło
Lernen beginnen
background
pędzel
Lernen beginnen
brush
płótno
Lernen beginnen
canvas
kreda
Lernen beginnen
chalk
węgiel rysunkowy
Lernen beginnen
charcoal
kolorowanka
Lernen beginnen
colouring book
kredka
Lernen beginnen
crayon
rysować kredką
Lernen beginnen
to crayon
kreślarz; rysownik
Lernen beginnen
draughtsman
deska kreślarska
Lernen beginnen
drawing board
rysunek
Lernen beginnen
drawing
sztaluga
Lernen beginnen
easel
enkaustyka
Lernen beginnen
encaustic painting
pierwszy plan
Lernen beginnen
foreground
rama
Lernen beginnen
frame
fresk
Lernen beginnen
fresco
malarstwo rodzajowe
Lernen beginnen
genre painting
grafit
Lernen beginnen
graphite
ilustracja
Lernen beginnen
illustration
tusz; atrament
Lernen beginnen
ink
pejzaż
Lernen beginnen
landscape
mozaika
Lernen beginnen
mosaic
obraz olejny
Lernen beginnen
oil painting
farba
Lernen beginnen
paint
malarz; malarka
Lernen beginnen
painter
1. malarstwo 2. płótno
Lernen beginnen
painting
przyrząd
Lernen beginnen
palette
1. ołówek 2. pędzelek
Lernen beginnen
pencil
obraz
Lernen beginnen
picture
farba plakatowa
Lernen beginnen
poster plaint
sceny z codziennego
Lernen beginnen
scenes from everyday life
Life
Lernen beginnen
życia
portrait
Lernen beginnen
self
autoportret
szkic
Lernen beginnen
sketch
martwa natura
Lernen beginnen
still life
pociągnięcie pędzlem
Lernen beginnen
stroke of the brush
weduta
Lernen beginnen
veduta
akwarela
Lernen beginnen
watercolor
Zaczął malować.
Lernen beginnen
He began to paint.
Obrazy przedstawiały normalne sceny z życia.
Lernen beginnen
Paintings showed normal scenes from life.
Edward wiedział, że chce zostać malarzem.
Lernen beginnen
Edward knew he wanted to be a painter.
Ten rodzaj malarstwa nazywany jest sztuką komercyjną.
Lernen beginnen
This kind of painting is called commercial art.
Lubili malować zwykłych ludzi.
Lernen beginnen
They liked to paint normal people.
Maluj, co czujesz.
Lernen beginnen
Paint what you feel.
Maluj, co widzisz.
Lernen beginnen
Paint what you see.
Maluj, co jest dla ciebie rzeczywistością.
Lernen beginnen
Paint what is real to you.
Wystawiał swoje prace w galerii w Nowym Jorku.
Lernen beginnen
He had a show of his work at a gallery in New York.
Tylko nieliczni kupili jego obrazy.
Lernen beginnen
Very few people bought his paintings.
Ludzi nie interesował jego prosty, realistyczny styl.
Lernen beginnen
People were not interested in his simple, realistic style.
Sprzedał dużo obrazów.
Lernen beginnen
He sold many pictures.
Zasłynął tajemniczymi obrazami.
Lernen beginnen
He became famous for paintings that are mysterious.
Namalował swoje najsłynniejsze dzieło.
Lernen beginnen
He painted his most famous work.
Obecnie obraz wisi w muzeum.
Lernen beginnen
The painting now hangs in a museum.
Często malował trzy obrazy w ciągu jednego dnia.
Lernen beginnen
He often painted three pictures in one day.
Andy Warhol był kimś więcej niż tylko malarzem.
Lernen beginnen
Andy Warhol was much more than just a painter.
Na portrecie wygląda na wyższego niż w rzeczywistości.
Lernen beginnen
In the portrait, he looks bigger than he was in real life.
Nauczył się malować i rzeźbić.
Lernen beginnen
He learned how to paint and sculpt.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.