mamy mowią po angielsku

 0    127 Datenblatt    marcelabulat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Pozwól mi zapiąć twoją koszulę
Lernen beginnen
Let me button up your shirt
Pozwól mi rozpiąć twój sweter (guziki)
Lernen beginnen
Let me unbutton your sweater
czy rozpiąć ci kurtkę?
Lernen beginnen
shall I unzip your jacket?
zasuńmy twoją bluzę
Lernen beginnen
let's zip up your jumper
zapnij rzep
Lernen beginnen
fasten your velcro
zasznurować
Lernen beginnen
lace up
wyciśnij to
Lernen beginnen
squeeze it out
Czy słyszałeś dźwięk syreny policyjnej?
Lernen beginnen
Did you hear the police siren sound?
Służby ratunkowe zbliżają się z syrenami i migającymi światłami.
Lernen beginnen
Emergency services are approaching with sirens and flashing lights.
Pogotowie z włączoną syreną
Lernen beginnen
Ambulance with its siren on
pospiesz się potocznie
Lernen beginnen
chop chop
trzymaj się prawej strony
Lernen beginnen
stick to the right side
Zejdźmy z drogi?
Lernen beginnen
Let's get off the road?
Idź w prawo
Lernen beginnen
go to the right
Nie wkładaj palców do nosa
Lernen beginnen
Don't poke your fingers into your nose
jesteś taki zasmarkany
Lernen beginnen
you're so snotty
ty mały potworze
Lernen beginnen
you little monster
Mój mały łobuzie!
Lernen beginnen
My little rascal!
Ty Łobuzie
Lernen beginnen
cheeky monkey
Przestań się wiercić!
Lernen beginnen
Stop fidgeting!
co mówi kot?
Lernen beginnen
what does the cat say?
ty niezdaro
Lernen beginnen
you clumsy clot
włóż nogę w nogawkę spodni
Lernen beginnen
put your leg in the trouser leg
Twoja nogawka podwinęła się
Lernen beginnen
Your leg got rolled up
Trafiłeś!
Lernen beginnen
You hit it!
Masz bardzo dobry cel.
Lernen beginnen
You have a very good aim.
Przestań się wygłupiać, psocić
Lernen beginnen
Stop messing around
Przestań się wygłupiać
Lernen beginnen
Stop mucking about
Zamierzam rozpalić ogień w piecu
Lernen beginnen
I'm going to stoke a fire in the furnace
Muszę podsycać piec węglem
Lernen beginnen
I need to stoke the furnace with coal
Muszę wrzucać węgiel do pieca
Lernen beginnen
I need to shovel coal in the furnace
odkorkuj wannę
Lernen beginnen
unplug the bathtub
opróżnij wannę
Lernen beginnen
drain the bathtub
Ułóż/Dopasuj kawałek układanki na miejsce
Lernen beginnen
Fit the puzzle piece in place
umieścić kawałki razem
Lernen beginnen
put the pieces together
to jest środkowy element
Lernen beginnen
this is a middle piece
to jest rama (puzzli)
Lernen beginnen
this is a frame
znajdź mi cztery rogi
Lernen beginnen
find me four corners
połączmy dwa kawałki
Lernen beginnen
let's merge two pieces
czy możesz trochę dłużej poczekać?
Lernen beginnen
can you hang on just a little bit longer?
po prostu wytrzymaj
Lernen beginnen
just hold on
pogłaskać kota
Lernen beginnen
stroke the cat
pogłaskać kota
Lernen beginnen
pet the cat
pełnia księżyca
Lernen beginnen
full moon
Półksiężyc
Lernen beginnen
crescent moon
pociąg jedzie i stacza się w dół toru
Lernen beginnen
the train is going and rolling down the track
Tam jedzie koparka
Lernen beginnen
There goes a digger
Nadjeżdża samochód
Lernen beginnen
There is a car coming
zapnijmy się
Lernen beginnen
let's buckle up
chcesz, żebym cię niósł?
Lernen beginnen
do you want me to carry you?
mam cię nieść/trzymać?
Lernen beginnen
should I hold you
czy chcesz być podniesiony?
Lernen beginnen
do you want to be picked up?
nie zaczepiaj go
Lernen beginnen
don't bother him
Przed nami długa droga
Lernen beginnen
it's a long way ahead of us
O nie, nosisz to tyłem na przód
Lernen beginnen
Oh no, you are wearing it back to front
nosisz to na lewą stronę
Lernen beginnen
you are wearing it inside out
połączyć (klocki)
Lernen beginnen
put together (bricks)
rozdzielić (klocki)
Lernen beginnen
take apart
gili gili
Lernen beginnen
coochie coochie coo
Ups
Lernen beginnen
whoops-a-daisy
hopsa, hopsasa (mówione, gdy dziecko przewróci się lub też gdy jest podnoszone)
Lernen beginnen
oopsy-daisy
Zamieńmy się miejscami
Lernen beginnen
Let's swap our seats
bulka z maslem
Lernen beginnen
easy peasy lemon squeezy
zrobiłeś kałużę na podłodze
Lernen beginnen
you have made a puddle on the floor
Jestem wkurzony
Lernen beginnen
I'm so bummed
kulać
Lernen beginnen
rolly rolly
ręce precz z mojego talerza
Lernen beginnen
hands off my plate
Fajnie było?
Lernen beginnen
was it fun?
wsuń koszulę
Lernen beginnen
tuck your shirt in
pozwól mi podwinąć rękawy
Lernen beginnen
let me roll your sleeves up
ucaluje żeby było lepiej
Lernen beginnen
I kiss it better
bawić się w pielęgniarki
Lernen beginnen
playing at nurses
bawić się w sklep
Lernen beginnen
Play Shop
rura strażaka
Lernen beginnen
fireman's Pole
belka równowagi
Lernen beginnen
balance beam
foremka do piasku
Lernen beginnen
sand mold
grabie piaskowe
Lernen beginnen
sand rake
akwarele
Lernen beginnen
watercolours
taśma klejąca
Lernen beginnen
sellotape
zakraplacz do oczu
Lernen beginnen
eye dropper
płaszcz przeciwdeszczowy
Lernen beginnen
raincoat
Bluza z kapturem
Lernen beginnen
hoodie
rzeżucha ogrodowa
Lernen beginnen
garden cress
gałązka wierzby
Lernen beginnen
willow twig
żurek
Lernen beginnen
sour rye soup
śmietnik
Lernen beginnen
dumpster
Kosz na śmieci (uliczny)
Lernen beginnen
rubbish bin
wynieść resztki jedzenia
Lernen beginnen
put leftovers out
śmietnik
Lernen beginnen
dustbin
złomowisko
Lernen beginnen
scrapyard
właz
Lernen beginnen
manhole
krawężnik
Lernen beginnen
curb
chodnik
Lernen beginnen
pavement
słupek blokady drogi
Lernen beginnen
road block pole
stojak na rowery
Lernen beginnen
bike rack
pień drzewa
Lernen beginnen
tree stump
spowalniacz
Lernen beginnen
speed breaker
kanał ściekowy
Lernen beginnen
sewer
chlup chlup
Lernen beginnen
splish splash
dźwięk odbijanej piłki
Lernen beginnen
boing boing
dmuchać (balon)
Lernen beginnen
puff
chrupnięcie chrupka
Lernen beginnen
crunch munch
siorbać
Lernen beginnen
slurp
jeździk
Lernen beginnen
ride on
Puść tę zabawkę
Lernen beginnen
Let go of this toy
puścić pierś
Lernen beginnen
latch off
zatrzymajcie ten hałas
Lernen beginnen
stop that noise
na miłość boską
Lernen beginnen
for heaven's sake
gluptas
Lernen beginnen
silly billy
znajdź pasującą naklejkę
Lernen beginnen
find the matching sticker
dodaj naklejkę do zdjęcia
Lernen beginnen
add a sticker to the picture
znajdź brakujące kawałki układanki, aby uzupełnić obraz
Lernen beginnen
find the missing jigsaw pieces to complete the picture
gdzie jest miejsce dla...?
Lernen beginnen
where is the spot for...?
Odklej naklejkę z arkusza
Lernen beginnen
Peel the sticker from the sheet
przesuń naklejkę w inne miejsce
Lernen beginnen
shift the sticker to a diffrent spot
przyklej to
Lernen beginnen
stick it on
jest nie na miejscu
Lernen beginnen
it's out of place
jest na miejscu (naklejony)
Lernen beginnen
it's in place
niechlujna naklejka
Lernen beginnen
sloppy sticker
krzywe naklejki
Lernen beginnen
crooked sticker
kartonik zbiorczy z naklejkami
Lernen beginnen
sticker pad
weź się w garść
Lernen beginnen
pull yourself together
Wybiorę tę czerwoną koszulę
Lernen beginnen
I will go for this red shirt
Twoja strata
Lernen beginnen
your loss
Masz okropnego guza na czole
Lernen beginnen
You have a nasty bump on your forehead
burczy mi w brzuchu
Lernen beginnen
I have a rumbly tum
2. Nie pożeraj!:)
Lernen beginnen
Do not gobble up!:)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.