Management and cultural diversit

 0    60 Datenblatt    bartoszwrobel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
multinational companies
Lernen beginnen
międzynarodowe przedsiębiorstwa
subsidiary
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo filialne, filia
foreign subsidiaries
Lernen beginnen
zagraniczne filie
to attempt
Lernen beginnen
próbować
efficient
Lernen beginnen
sprawny, sprawnie działający, wydajny
attitude
Lernen beginnen
postawa
attitude to
Lernen beginnen
pogląd, stosunek do
to perform
Lernen beginnen
wykonywać
defect
Lernen beginnen
wada
negligence
Lernen beginnen
zaniedbanie, niedbalstwo
within
Lernen beginnen
w granicach
to testify
Lernen beginnen
zeznawać, poświadczać
all-important
Lernen beginnen
najważniejszy
globalization
Lernen beginnen
globalizacja
to require sth
Lernen beginnen
potrzebować coś
largely
Lernen beginnen
przeważnie, w większości
obviously
Lernen beginnen
wyraźnie, oczywiście
essentially
Lernen beginnen
zasadniczo, w gruncie rzeczy
particularly
Lernen beginnen
zwłaszcza, szczególnie
policy of promotion
Lernen beginnen
polityka awansu
to sign a deal
Lernen beginnen
podpisać transakcję
the principle of pay-for-performance
Lernen beginnen
zasada płacenia za osiągi (wyniki)
unthinkable
Lernen beginnen
nie do pomyślenia
humiliation
Lernen beginnen
poniżenie, upokorzenie
to pressure sb to do sth
Lernen beginnen
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
under a new policy
Lernen beginnen
pod rządami nowej polityki
to distinguish beetwen
Lernen beginnen
rozróżniać pomiędzy
consequently
Lernen beginnen
w rezultacie
to be offended
Lernen beginnen
być obrażonym
corrupt
Lernen beginnen
skorumpowany, zepsuty, uszkodzony
multinational companies
Lernen beginnen
międzynarodowe przedsiębiorstwa
subsidiary
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo filialne, filia
foreign subsidiaries
Lernen beginnen
zagraniczne filie
to attempt
Lernen beginnen
próbować
efficient
Lernen beginnen
sprawny, sprawnie działający, wydajny
attitude
Lernen beginnen
postawa
attitude to
Lernen beginnen
pogląd, stosunek do
to perform
Lernen beginnen
wykonywać
defect
Lernen beginnen
wada
negligence
Lernen beginnen
zaniedbanie, niedbalstwo
within
Lernen beginnen
w granicach
to testify
Lernen beginnen
zeznawać, poświadczać
all-important
Lernen beginnen
najważniejszy
globalization
Lernen beginnen
globalizacja
to require sth
Lernen beginnen
potrzebować coś
largely
Lernen beginnen
przeważnie, w większości
obviously
Lernen beginnen
wyraźnie, oczywiście
essentially
Lernen beginnen
zasadniczo, w gruncie rzeczy
particularly
Lernen beginnen
zwłaszcza, szczególnie
policy of promotion
Lernen beginnen
polityka awansu
to sign a deal
Lernen beginnen
podpisać transakcję
the principle of pay-for-performance
Lernen beginnen
zasada płacenia za osiągi (wyniki)
unthinkable
Lernen beginnen
nie do pomyślenia
humiliation
Lernen beginnen
poniżenie, upokorzenie
to pressure sb to do sth
Lernen beginnen
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
under a new policy
Lernen beginnen
pod rządami nowej polityki
to distinguish beetwen
Lernen beginnen
rozróżniać pomiędzy
consequently
Lernen beginnen
w rezultacie
to be offended
Lernen beginnen
być obrażonym
corrupt
Lernen beginnen
skorumpowany, zepsuty, uszkodzony

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.