Market leader Unit 7 - 12

 0    486 Datenblatt    naiman
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
interdependent
Lernen beginnen
współzależny
polite
Lernen beginnen
uprzejmy, grzeczny
considerate / inconsiderate
Lernen beginnen
delikatny, troskliwy, taktowny / nieuprzejmy, niedelikatny, nietaktowny
competent / incompetent
Lernen beginnen
kompetentny, znający się na rzeczy / niekompetentny
competence
Lernen beginnen
kompetencja, umiejętność
creative / uncreative
Lernen beginnen
twórczy, pomysłowy, kreatywny / nietwórcza, niekreatywny
creativity
Lernen beginnen
kreatywność
diplomatic / undiplomatic
Lernen beginnen
dyplomatyczny / niedyplomatyczny
diplomacy
Lernen beginnen
dyplomacja
efficient / inefficient
Lernen beginnen
wydajny, skuteczny, efektywny / nieskuteczny, nieefektywny
efficiency
Lernen beginnen
wydajność; sprawność, efektywność
flexible / inflexible
Lernen beginnen
elastyczny, giętki / nieelastyczny, sztywny
flexibility
Lernen beginnen
elastyczność, giętkość
inspiring / uninspiring
Lernen beginnen
inspirujący, z polotem / nieispirujący, bez polotu
inspiration
Lernen beginnen
inspiracja
logical / illogical
Lernen beginnen
logiczny / nielogiczny
logic
Lernen beginnen
logika
logicality
Lernen beginnen
logiczność, logika
organised / disorganised
Lernen beginnen
zorganizowany / niezorganizowany
unorganised
Lernen beginnen
wogóle niezorganizowany
organisation
Lernen beginnen
organizacja; tworzenie związków zawodowych
decisive / indecisive
Lernen beginnen
decydujący, rozstrzygający / niezdecydowany
decision (decisivenes)
Lernen beginnen
decyzja
responsible / irresponsible
Lernen beginnen
odpowiedzialny, godny zaufania / nieodpowiedzialny
sociable / unsociable
Lernen beginnen
towarzyski / nietowarzyski
sociability
Lernen beginnen
towarzyskość
supportive / unsupportive
Lernen beginnen
wspierający, pomocny / niewspierający
support
Lernen beginnen
wsparcie
autocratic / democratic
Lernen beginnen
autokratyczny, jednowłądczy / demokratyczny
centralising
Lernen beginnen
stosujący centralne zarządzanie
directive
Lernen beginnen
dyrektywa, zarządzanie
laissez-faire policy
Lernen beginnen
liberalizm gospodarczy, polityka wolnej ręki, polityka nieinterwencji
hands-on
Lernen beginnen
praktyczny, doświadczony, znający się na rzeczy
to delegating
Lernen beginnen
delegować, zlecać
credit
Lernen beginnen
kredyt, zasługa
emphasis
Lernen beginnen
nacisk, akcent
government / state-owned / state-run
Lernen beginnen
państwowy
artificial
Lernen beginnen
sztuczny, fikcyjny
perfectionist
Lernen beginnen
perfekcjonistą
ruthless
Lernen beginnen
bezwzględny, bezlitosny
harm
Lernen beginnen
szkoda, krzywda
unless
Lernen beginnen
chyba że, jeżeli nie
self-motivated
Lernen beginnen
zmotywowany
volatile temper
Lernen beginnen
lotnych temperament. łatwo się denerwuje
cosy
Lernen beginnen
ciepły, miękki, wygodny, przytulny, komfortowy, cichy, miły, kameralny
regimented
Lernen beginnen
ściśle kontrolowany, pod nadzorem
anti-authoritarian
Lernen beginnen
antyautorytarny
mindset
Lernen beginnen
mentalność
to hold it out
Lernen beginnen
trzymać się
(to) approach
Lernen beginnen
zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś); zwracać się (np. z pytaniem do kogoś); nadchodzić (o jakimś wydarzeniu) | podejście, metoda (sposób robienia czegoś); zbliżanie się, podchodzenie (do czegoś); dojazd, dojście, dostęp; nadejście
centric
Lernen beginnen
centryczny, środkowy
virtually
Lernen beginnen
rzeczywiście, praktycznie
to come across
Lernen beginnen
natknąć się, dotrzeć, napotkać
to dispel
Lernen beginnen
rozpraszać, rozwiewać
loathing
Lernen beginnen
wstręt, obrzydzenie
blurb
Lernen beginnen
reklama wydawnicza, skrócony opis książki
driven
Lernen beginnen
silnie zmotywowany do osiągnięcia sukcesu
needy
Lernen beginnen
potrzebujący, ubogi
analysis
Lernen beginnen
analiza, psychoanaliza
issue
Lernen beginnen
problem, sprawa, kwestia, zagadnienie; wydanie, numer (czasopisma etc.); emisja (np. akcji)
off-duty
Lernen beginnen
po służbie
brusque
Lernen beginnen
szorstki, obcesowy
intimidating
Lernen beginnen
zastraszający
to refer back
Lernen beginnen
odesłać
the former... the latter
Lernen beginnen
Pierwszy ... drugi, (była ... ostatni)
latter
Lernen beginnen
ostatni, drugi (z dwóch)
to take away
Lernen beginnen
na wynos, odbierać
eye-catching
Lernen beginnen
przyciągający wzrok
apparent
Lernen beginnen
widoczny
apparently
Lernen beginnen
widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej; pozornie, na pozór, jak się wydaje
to replace
Lernen beginnen
zastępować
to sort out
Lernen beginnen
wyjaśniać, rozwiązywać
to permit / allow
Lernen beginnen
zezwalać, pozwalać, dopuszczać
permit
Lernen beginnen
zezwolenie, przepustka
work permit
Lernen beginnen
zezwolenie na pracę
to the letter
Lernen beginnen
co do joty
tenacious
Lernen beginnen
wytrwały, trwały, nieustępliwy
doer
Lernen beginnen
człowiek, czynu
thinker
Lernen beginnen
myśliciel
to overlock
Lernen beginnen
spoglądać
toe
Lernen beginnen
palec (u nogi)
to tread on sb's toe
Lernen beginnen
nadepnąć komuś na odcisk
tension
Lernen beginnen
napięcie (też el.), rozciąganie (mech.), naprężenie
mismatch
Lernen beginnen
niedopasowanie, niezgodność
to let
Lernen beginnen
pozwalać, puszczać, wynajmować
debriefing
Lernen beginnen
odprawa po zakończeniu zadania, misji (lotn.)
follow-up
Lernen beginnen
dalszy ciąg, kontynuacja
enthusiastic / unenthusiastic
Lernen beginnen
entuzjastycznie / bez entuzjazmu
imaginative / unimaginative
Lernen beginnen
obdarzony wyobraźnią, pomysłowy / bez wyobraźni
loyal / disloyal
Lernen beginnen
wierny, lojalny / nielojalny
stable / unstable
Lernen beginnen
stabilny, trwały, stajnia / nietrwały, niestabilny
tolerant / intolerant
Lernen beginnen
tolerancyjny, pobłażliwy / nietolerancyjny
patient / impatient
Lernen beginnen
pacjent, cierpliwy / niecierpliwy, zirytowany
cutting-edge
Lernen beginnen
najnowocześniejsze; ostrze, krawędźskrawająca
to foster
Lernen beginnen
rozwijać, wychowywać
spirit
Lernen beginnen
duch, stan ducha, energia
to entertain
Lernen beginnen
zabawiać, gościć
bonding
Lernen beginnen
klejenie, łączenie
crisp; brisk; fresh; bracing
Lernen beginnen
rześki, energiczny, żwawy
storm
Lernen beginnen
burza, sztorm
to appeal (to sb)
Lernen beginnen
apelować, zwracać się, usilnie prosić; oddziaływać na kogoś
stuffed loin
Lernen beginnen
schab faszerowany
to appear to prove
Lernen beginnen
wydaje się udowadniać
dab hand
Lernen beginnen
spec, majster
to dab
Lernen beginnen
przykładać; odrobina
slaving
Lernen beginnen
harowanie, niewolnictwo
stove / cooker
Lernen beginnen
kuchenka, piec, piecyk
piping
Lernen beginnen
rurociąg, dekorowanie ciasta
custard
Lernen beginnen
krem
elbow
Lernen beginnen
łokieć
stream
Lernen beginnen
strumień, potok
against the stream
Lernen beginnen
pod prąd
with the stream
Lernen beginnen
ze prądem
to stream
Lernen beginnen
płynąć
to intend
Lernen beginnen
zamierzać, planować
unlike
Lernen beginnen
niepodobny, w przeciwieństwie do
contrived
Lernen beginnen
wymyślony, sztuczny
to comprise = consist of
Lernen beginnen
składać się, obejmować, być złożonym z czegos
package
Lernen beginnen
zestaw, pakiet, pakunek
eponymous
Lernen beginnen
tytułowy
to cater for
Lernen beginnen
obsługiwać, zaopatrywać w, troszczyć się (o)
to differentiate
Lernen beginnen
stanowić różnicę
confrontational
Lernen beginnen
konfrontacyjny
microcosm
Lernen beginnen
mikrokosmos
intriguing
Lernen beginnen
intrygujący, interesujący
venue
Lernen beginnen
miejsce spotkania, wydarzenia
(to) slop
Lernen beginnen
rozlewać, wylewać; pomyje, kałuża
tile stove
Lernen beginnen
piec kaflowy
tile
Lernen beginnen
dachówka, kafel, płytka (ceramiczna)
chimney sweep(er)
Lernen beginnen
kominiarz
potter
Lernen beginnen
garncarz, zdun
to fit in
Lernen beginnen
dostroić, uzgadniać, wpasować, wciskać (pot.)
leave it alone
Lernen beginnen
zostaw to, nie ruszaj tego
to make a lot of money
Lernen beginnen
zarobić dużo pieniędzy
careless
Lernen beginnen
nieostrożny, niedbały, beztroski
to inspire
Lernen beginnen
inspirować, zainspirować
properly
Lernen beginnen
odpowiednio, jak należy, poprawnie, prawidłowo; kompletnie, całkowicie
to drop
Lernen beginnen
kapać; upuszczać; spadać; zrzucać
truthful
Lernen beginnen
prawdomówny, prawdziwy
into the open
Lernen beginnen
na otwarciu / na początku
to persist
Lernen beginnen
upierać się, postępować
well aware
Lernen beginnen
świadomy (czegoś)
so far
Lernen beginnen
jak dotąd
to tighten
Lernen beginnen
ściskać, dokręcać, zaciskać, zaostrzać (kontrolę)
commission
Lernen beginnen
prowizja; zlecenie; upoważnienie, pełnomocnictwo
to draw
draw - drew - drawn
Lernen beginnen
remis; losowanie; atrakcja; rysować, szkicować; wywoływać (reakcję); przyciągać (np. uwagę); otrzymywać, uzyskiwać (coś); ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku)
underpaid
Lernen beginnen
źle wynagradzany
outgoing
Lernen beginnen
otwarty, przyjazny, towarzystki
rarely
Lernen beginnen
rzadko kiedy
steadily
Lernen beginnen
stopniowo, równomiernie, regularnie, stale
likeable; pleasing; agreeable
Lernen beginnen
przyjemny, sympatyczny, miły
loan shark
Lernen beginnen
lichwiarz
pawnbroker
Lernen beginnen
właściciel lombardu
pawn
Lernen beginnen
lombard
to speculate
Lernen beginnen
spekulować, rozważać, rozpatrywać
to accumulate
Lernen beginnen
gromadzić, zbierać, akumulować
to pawn
Lernen beginnen
oddać w zastaw
tune
Lernen beginnen
melodia
beggars can't be choosers
Lernen beginnen
darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
(to) beggar
Lernen beginnen
żebrak; żebrać
state of the art
Lernen beginnen
aktualny stan rozwoju jakiejś dziedziny wiedzy i umiejętności
property; possession; ownership
property
Lernen beginnen
własność, nieruchomość; posiadanie (rzeczy), majątek; posiadanie, własność, prawo włąsności
właściwość (cecha)
equity
Lernen beginnen
sprawiedliwość; (ekon.) zwykła akcja; finanse kapitał własny, kapitał spółki, majątek; (prawniczy) część majątku pozostała po zaspokojeniu wierzytelnych pretensji
asset
Lernen beginnen
aktywa, majątek
real asset, real estate, real-property
Lernen beginnen
majątek nieruchomy, nieruchomość
indemnity
Lernen beginnen
odszkodowanie; zabezpieczenie
to issue shares rather
Lernen beginnen
emitować akcje
instalment
Lernen beginnen
rata
principal
Lernen beginnen
dyrektor, kierownik wydziału; zleceniodawca; kwota zadłużenia
overdraft
Lernen beginnen
przekroczenie stanu konta
mortgage
Lernen beginnen
kredyt, zastaw hipoteczny
default
Lernen beginnen
nieobecność, brak; nieuregulowana rata; domyślne
collateral
Lernen beginnen
zastaw, poręczenie; uboczny, towarzyszący
collateral security
Lernen beginnen
dodatkowe zabezpieczenie
loan
Lernen beginnen
pożyczka
to owe
Lernen beginnen
być winnym, być dłużnym; zawdzięczać
liabilities
Lernen beginnen
zobowiązania firmy, pasywa, zadłużenie
credit terms
Lernen beginnen
warunki kredytowe
sudden
Lernen beginnen
nagły, gwałtowny
to head one's bets
Lernen beginnen
zabezpieczać się na dwie strony
business angel
Lernen beginnen
anioł biznesu
lucky break
Lernen beginnen
fart (szczęśliwy zbieg okoliczności), uśmiech losu
to keep your ear to the ground
Lernen beginnen
starać się wyczuć, co w trawie piszczy
bailiff
Lernen beginnen
komornik
plaster
Lernen beginnen
gips, tynk
concrete floor
Lernen beginnen
posadzka betonowa, wylewka betnowa
ceiling
Lernen beginnen
strop; sufit
table-top
Lernen beginnen
blat od mebli
sill
Lernen beginnen
próg
stonecutter
Lernen beginnen
kamieniarz
oven
Lernen beginnen
piekarnik
dishwasher
Lernen beginnen
zmywarka do naczyń
coctail cabinet
Lernen beginnen
barek
to scrape
Lernen beginnen
cyklinować; skrobać
to go to the distance
Lernen beginnen
wysilić się
financial backing
Lernen beginnen
wsparcie finansowe
(to) avail
Lernen beginnen
korzyść, porzytek
no avail
Lernen beginnen
bezskutecznie
to provide for sb/sth
Lernen beginnen
dbać (o kogoś / coś), troszczyć się (o kogoś / coś)
to provide sb with sth
Lernen beginnen
dostarczać komuś coś
to turn down
Lernen beginnen
odrzucić; nie akceptować; odmawiać; ściszyć; zaginać
to pitch
Lernen beginnen
rzucać (np. piłkę); padać, zwalać się; kołysać się; ustalać (np. poziom, cenę); reklamować, zachwalać; spadać, nachylać
roughly
Lernen beginnen
w przybliżeniu, z grubsza
to hedge
Lernen beginnen
odgradzać się
to hone
Lernen beginnen
ostrzyć
pitching
Lernen beginnen
kiwanie, kołysanie; granie na pozycji miotacza (w baseballu)
backed by
Lernen beginnen
wspierane przez
although / even though
Lernen beginnen
mimo że, chociaż (event though ma mocniejsze brzmienie)
disparate
Lernen beginnen
różny, odmienny
syndicate
Lernen beginnen
syndykat, konsocjum
to admit
Lernen beginnen
przyznać (się), wpuszczać, przyjmować
stubbornly
Lernen beginnen
uparcie
quarterly
Lernen beginnen
kwartalnik, kwartalnie, kwartalny
by up to
Lernen beginnen
aż do
base rate
Lernen beginnen
stopa podstawowa
fearful
Lernen beginnen
straszny, bojaźliwy, przeraźliwy
pessimistic
Lernen beginnen
pesymistyczny
recession
Lernen beginnen
recesja
to strike
Lernen beginnen
uderzyć (w coś), spaść (na coś); dźgnąć; strajkować; odkryć, napotkać; wybijać (np. godzinę)
web-feed
Lernen beginnen
kanał internetowy / informacyjny
concession
Lernen beginnen
koncesja, ustępstwo
bid
Lernen beginnen
oferta przetargowa, propozycja
to pose
Lernen beginnen
stanowić
insisted
Lernen beginnen
nalegający, upierający
solicitor
Lernen beginnen
radca prawny, adwokat (w Wielkiej Brytanii); akwizytor (w Ameryce)
coverage
Lernen beginnen
sprawozdanie; reportaż; relacja
request for proposal
Lernen beginnen
zapytanie ofertowe (w przypadku zaproszenia ludzi do składania oferty)
estimate quotation
Lernen beginnen
wstępna wycena
it make you think / food for thought
Lernen beginnen
daje do myślenia
views
Lernen beginnen
poglądy
allowance
Lernen beginnen
dieta; kieszonkowe
instalment
Lernen beginnen
rata
joint
Lernen beginnen
staw
cookery
Lernen beginnen
sztuka kulinarna/ kucharstwo
creditor
Lernen beginnen
wierzyciel
negotiator
Lernen beginnen
negocjator
recap / recapitulate
Lernen beginnen
podsumowanie; podsumować; streścić
tick
Lernen beginnen
znaczek (ptaszek) na marginesie
(to) praise
Lernen beginnen
chwalić, wychwalać; chwała, uznanie
scheduling
Lernen beginnen
planowanie, szeregowanie
manners
Lernen beginnen
wychowanie, maniery, nawyki
connotation
Lernen beginnen
skojarzenie
indifferent
Lernen beginnen
obojętny, oziębły
dispute
Lernen beginnen
dyskusja, debata, polemika, kłótnia, spór
money-back guarantee
Lernen beginnen
gwarancja zwrotu pieniędzy
promptly
Lernen beginnen
niezwłocznie, natychmiast, od rfazu, punktualnie
(to) fuss
Lernen beginnen
zamieszanie, wrzawa, hałas, awantura
one-off
Lernen beginnen
sprawa jednorazowa; coś, co się więcej nie powtórzy; unikalny egzemplarz, unikat; unikatowy, niepowtarzalny
goodwill
Lernen beginnen
życzliwość, dobra wola, kurtuazja, popularność, dobre imię, pozycja
to pass the buck
Lernen beginnen
unikać odpowiedzialności (spychać na innych)
to get to the bottom of the problem
Lernen beginnen
docierać do sedna problemu
straw
Lernen beginnen
słoma
to slip my mind
Lernen beginnen
zapomnieć coś zrobić
to refer to
Lernen beginnen
odnosić się do; nawiązywać do | wspominać o; mówić o
to refuse
Lernen beginnen
odmówić, nie zgodzić się; odrzucać; śmiecie, odpadki
upclose
Lernen beginnen
z bliska
to arise - arose - arisen
Lernen beginnen
pojawić się, powstać
bread and butter
Lernen beginnen
"bułka z masłem"
to get used to
Lernen beginnen
przyzwyczaić się do
confectioner
Lernen beginnen
cukiernik
familiarity
Lernen beginnen
poufny, zażyty, znany, znajomy
(to) recoil
Lernen beginnen
odrzut (podczas strzelania z broni); cofnąć się, odsunąć, odskoczyć
to met / fulfill requirements
Lernen beginnen
spełnić wymagania (fulfill - potocznie)
account statement
Lernen beginnen
wyciąg z konta
pre-empting
Lernen beginnen
przesądzając
intuitively
Lernen beginnen
intuicyjnie
insight
Lernen beginnen
wnikliwość, przenikliwość (umiejętność dostrzeżenia i zrozumienia znaczenia ludzi oraz sytuacji)
associated; combined; connected; linked; coupled
Lernen beginnen
połączony, powiązany, związany, sprzężony
to deploy
Lernen beginnen
używać, stosować (sprzęt); (wojsk.) wprowadzać do wyposażenia; rozmieszczać (np. wyrzutnie pocisków); 3. (inf.) rozmieszczać (np. dane w pamięci)
to collate
Lernen beginnen
porównywać, zestawiać; segregować
repository
Lernen beginnen
magazyn, skład, przechowalnia
prompted
Lernen beginnen
natychmiastowy, podpowiedziany
to prompt
Lernen beginnen
podpowiadać
to inquire / enquire
Lernen beginnen
dowiadywać się, pytać się
canned
Lernen beginnen
puszkowany, w puszce; (slang) uchlany, pijany jak bela, narąbany
first off
Lernen beginnen
od razu
indulgence
Lernen beginnen
pobłażanie; zaspokojenie
crucial
Lernen beginnen
ważny; przełomowy; decydujący; krytyczny
regret / sorrow / grief
Lernen beginnen
żal, smutek, ubolewanie / nieszczęście, smutna sytuacja / rozpacz, zmartwienie
(to) regret / (to) sorrow
Lernen beginnen
żałować (zrobienia czegoś) | z przykrością (oficjalne wyrażenie żalu lub smutku} | czuć smutek (z powodu czegoś), ubolewać (nad czymś), żałować / martwić się, rozpaczać
to reclaim
Lernen beginnen
odbierać (np. bagaż), odzyskać (coś od kogoś); żądać zwrotu; poprawiać (stan czegoś), przywrócić (do stanu pierwotnego); zgłaszać reklamację; meliorować (ziemię)
advised
Lernen beginnen
roztropny, rozważny
amazed
Lernen beginnen
zdumiony
cushion, pillow
Lernen beginnen
poduszka
disabled / handicapped person / challenged
Lernen beginnen
inwalida, kaleka, niepełnosprawny, niesprawny (np. umysłowo, fizycznie)
wheelchair
Lernen beginnen
wózek inwalidzki
to tear - tore - torn (up)
Lernen beginnen
roztargać, drzeć, rozdzierać
to disclose
Lernen beginnen
ujawniać, podawać do wiadomości
to circulate
Lernen beginnen
puszczać w obieg, podawać dalej, krążyć
release
Lernen beginnen
zwolnienie, wyzwolenie, wypuszczenie; wypuszczenie i dystrybucja czegoś nowego;
acceptance
Lernen beginnen
akceptacja, zaakceptowanie; aprobata; zgoda (na coś); przyjęcie (czegoś); pogodzenie się (z czymś)
admission of liability
Lernen beginnen
przyjęcie odpowiedzialności
loss of confidence
Lernen beginnen
utrata zaufania
press release
Lernen beginnen
informacja prasowa, oświadczenie dla prasy
to run over sb/sth
Lernen beginnen
przejechać kogoś / coś
rally
Lernen beginnen
zjazd; rajd
drive
Lernen beginnen
napęd (mech.)
yard
Lernen beginnen
podwórze
projection
Lernen beginnen
rzut (mat., arch.)
bedside table / night stand
Lernen beginnen
stolik nocny, szafka nocna
socket
Lernen beginnen
gniazdko, oprawa (ele.)
outflow
Lernen beginnen
odpływ (ludzi, pieniędzy)
outlet
Lernen beginnen
wylot, otwór wylotowy; ujście (w wentylacji); el. wypust
pushchair / buggy / stroller
Lernen beginnen
wózek dziecięcy (z siedzeniem) / spacerówka
money loundering
Lernen beginnen
pranie brudnych pieniedzy
file
Lernen beginnen
plik, kartoteka, skoroszyt; składać np. wzniosek
motion
Lernen beginnen
wniosek; ruch; mechanizm
to adopt/reject a motion
Lernen beginnen
przyjąć / odrzucić wniosek
to make a motion
Lernen beginnen
zgłaszać wniosek
official receiver
Lernen beginnen
syndyk masy upadłościowej
to take a toll
Lernen beginnen
dawać się we znaki
(to) convince / (to) persuade
Lernen beginnen
namawiać, przekonywać
repair kit
Lernen beginnen
zestaw naprawczy
fingertip
Lernen beginnen
koniuszek palca
have sth at one's fingertips
Lernen beginnen
mieć coś w małym palcu
to chop off
Lernen beginnen
odciąć
hinge
Lernen beginnen
zawias
to overwhelm
Lernen beginnen
dosł. i przen. przygniatać; zdruzgotać; miażdżyć
to recall
Lernen beginnen
wycofać z rynku
warning
Lernen beginnen
ostrzeżenie
folding
Lernen beginnen
składany
(to) dispatch
Lernen beginnen
wysyłka; wysyłąć
outrage
Lernen beginnen
obraza, oburzenie
to ensue
Lernen beginnen
następować (w wyniku), występować
stroll
Lernen beginnen
spacer, przechadzka
by the time
Lernen beginnen
do czasu
coverage
Lernen beginnen
pokrycie; rad. obszar zasięgu, obszar pokrycia
grasp
Lernen beginnen
chwyt; pojęcie, zrozumienie, zasięg (rąk; możliwość osiągnięcia czegoś)
to grasp
Lernen beginnen
chwytać, ściskać, łapać; pojmować, rozumieć
surely
Lernen beginnen
na pewno, z pewnością, oczywiście
therein
Lernen beginnen
w nim, w tym
floor mat
Lernen beginnen
dywanik
to flounder
Lernen beginnen
miotać się, plątać się, rzucać się; flądra
to fall into
Lernen beginnen
rozpoczynać, popaść w
trap
Lernen beginnen
pułapka, poczask, sidła
inwardly
Lernen beginnen
wewnętrznie, duchowo, myślowo
failing
Lernen beginnen
wada, słabość
blockbuster
Lernen beginnen
hit, wielki hit kasowy
to desensitize
Lernen beginnen
znieczulać
youngsters
Lernen beginnen
młodzież
violations
Lernen beginnen
naruszenie, wykroczenie
violence
Lernen beginnen
przemoc
to approve
Lernen beginnen
zatwierdzać, aprobować
mercenary
Lernen beginnen
najemnik
fictitious
Lernen beginnen
fikcyjny
interrogation
Lernen beginnen
przesłuchanie
execution
Lernen beginnen
egzekucja
doubt
Lernen beginnen
wątpliwość
severe
Lernen beginnen
ostry, przenikliwy (o bólu), srogi
bill
Lernen beginnen
projekt ustawy,; rachunek; plakat; banknot
shelter
Lernen beginnen
schronienie; budynek ochronny
to reflect
Lernen beginnen
odbijać; odzwierciedlać; być wynikiem
to invigorate
Lernen beginnen
orzeźwiać, wzmacniać
fat cat
Lernen beginnen
pot. gruba ryba
credible / believable
Lernen beginnen
wiarygodny / realistycznie przedstawiony
storyline
Lernen beginnen
fabuła
no wonder
Lernen beginnen
nic dziwnego
thrilling
Lernen beginnen
ekscytujący, podniecający
thrill
Lernen beginnen
dreszcz emocji
to thrill
Lernen beginnen
wstrząsnąć, wzburzać
to buzz
Lernen beginnen
brzęczeć, buczeć
(to) stake
Lernen beginnen
udział, wkład; stawka (w grze hazardowej); pal, słupek; stawiać; ryzykować; palować
acquisition
Lernen beginnen
nabytek, zakup (zakupiony przedmiot) | zdobycie, nabywanie (np. wiedzy, umiejętności) | kupno, przejęcie (innej firmy)
to take a stake
Lernen beginnen
mieć udział
to make a bid for sth
Lernen beginnen
składać ofertę na coś
to launch a bid
Lernen beginnen
złożeniu oferty?
to target a company
Lernen beginnen
firma wytypowana jako atrakcyjna do przejęcia
make an acquisition
Lernen beginnen
dokonać przejęcia firmy
to reject a bid
Lernen beginnen
odrzucić ofertę
(to) reject
Lernen beginnen
brak, towar wybrakowany; brakować, odrzucać
to sell a stake
Lernen beginnen
sprzedać udziały
merger
Lernen beginnen
fuzja
reconsider
Lernen beginnen
ponownie rozważać, rozpatrywać
tie-up (traffic jam)
Lernen beginnen
połączenie firm, związek; korek drogowy
carrier
Lernen beginnen
przewoźnik; nośnik
steel maker
Lernen beginnen
producent stali
newly
Lernen beginnen
niedawno, ostatnio
elsewhere
Lernen beginnen
gdzie indziej
to close-down
Lernen beginnen
wyłączyć z eksploatacji
to close down a factory
Lernen beginnen
zamknąć fabrykę
engaged
Lernen beginnen
zajęty, zaabsorbowany, zaręczony
to accuse of
Lernen beginnen
oskarżać o
propeller / propellor
Lernen beginnen
śmigło (samolotu, helikoptera); śruba
ain't
Lernen beginnen
nie ma; nie jest (skrajnie potoczne, wręcz niepoprawne, ale super uniwersalne skrócenie "not" z czasownikami: am, are, is, do, does, have, has)
to swallow up
Lernen beginnen
pochłaniać
to swallow
Lernen beginnen
połykać
conglomerate
Lernen beginnen
konglomerat; geol. zlepieniec
in partnership with
Lernen beginnen
w partnerstwie z
respectively
Lernen beginnen
osobno; kolejno; w odpowiedniej kolejności
chocolatier
Lernen beginnen
czekoladowy; producen czekolady
vulnerable
Lernen beginnen
podatny na uszkodzenia
multinational
Lernen beginnen
wielonarodowy, międzynarodowy
hard cash
Lernen beginnen
żywa gotówka
least
Lernen beginnen
najmniej, mniej ważny
(to) poll
Lernen beginnen
głosowanie; głosować, ankietować; ankieta; liczba oddanych głosów, głosowanie, wybory
to revere
Lernen beginnen
czcić, szanować
skeptic
Lernen beginnen
sceptyk
expiration date
Lernen beginnen
termin ważności, data ważności
activities
Lernen beginnen
czynności, działania
folks
Lernen beginnen
ludzie
give-and-take
Lernen beginnen
kompromis
to bury
Lernen beginnen
zakopać, pogrzebać
pint
Lernen beginnen
pół kwarty (około 0,5 litra)
cage-free
Lernen beginnen
bez-klatkowy
nevertheless
Lernen beginnen
niemniej jednak, jednakże, wszelako
onerous
Lernen beginnen
uciążliwie
convenient / inconvenient
Lernen beginnen
wygodny, dogodny; poręczny / niewygodny, niedogodny; nieporęczny
due diligence
Lernen beginnen
należyta staranność
stuffed
Lernen beginnen
wypchany, nadziany
gland
Lernen beginnen
dłąwnica
to choke
Lernen beginnen
dusić się, dławić się
stubborn
Lernen beginnen
uparty
shade
Lernen beginnen
cień, półmrok, odcień
steering wheel
Lernen beginnen
ster, kierownica
meter
Lernen beginnen
licznik
clock
Lernen beginnen
zegar; licznik kilometrów
to dedicate = to devote
Lernen beginnen
poświęcić
to look to = to seek to
Lernen beginnen
chcieć, mieć zamiar
to establish = to set up
Lernen beginnen
zakładać
to reveal
Lernen beginnen
odkrywać; odsłaniać; wyjawiać, ujawniać
particularly
Lernen beginnen
szczególnie; zwłaszcza
reliable / unreliable
Lernen beginnen
wiarygodne, niezawodny, pewny, solidny; rzetelny / niewiarygodne, zawodny, niepewny, niesolidny; nierzetelny
strengthened
Lernen beginnen
wzmocniony
profit margin
Lernen beginnen
marża zysku
consensual
Lernen beginnen
zgodny; ugodowy
exclusively
Lernen beginnen
wyłącznie; jedynie
reassure
Lernen beginnen
pocieszać; upewniać, wspomagać; reasekurować
to go the extra mile
Lernen beginnen
pójść o krok dalej; dołożyć wszelkich starań
to pass the buck
Lernen beginnen
uchylać się od odpowiedzialności, zrzucać odpowiedzialność na innych
admission
Lernen beginnen
przyjęcie (np. do szpitala); przyznanie się
admission charge
Lernen beginnen
opłata za wstęp
to turn out
Lernen beginnen
okazać się
to avert
Lernen beginnen
from) oddalać (od), odwracać, odsuwać, unikać, zapobiegać
regarding
Lernen beginnen
odnośnie do, biorąc pod uwagę, dotyczący, jeśli chodzi o
settlement
Lernen beginnen
umowa, kontrakt; osiadanie (np. fundamentu); rozstrzygnięcie, załatwienie, uregulowanie; osadnictwo
preconception
Lernen beginnen
z góry wyrobiona opinia
pay rise (increase)
Lernen beginnen
podwyżka płac
to pay up
Lernen beginnen
spłacić
to refund
Lernen beginnen
refundować, zwrócić
dairy
Lernen beginnen
mleczarnia, mleczny
nobody is irreplaceable
Lernen beginnen
nikt nie jest niezastąpiony
within seconds
Lernen beginnen
w ciągu kilku sekund
authorities
Lernen beginnen
władze
anxious
Lernen beginnen
zaniepokojony, zniecierpliwiony
to detain
Lernen beginnen
zatrzymać, trzymać w areszcie
hostage
Lernen beginnen
zakładnik
ransom (money)
Lernen beginnen
okup
intake
Lernen beginnen
nabór, napływ
daily basis
Lernen beginnen
codziennie
to dovetail
Lernen beginnen
zazębiać, łączyć
add-on
Lernen beginnen
dodatek, rozszerzenie, wtyczka
in the field
Lernen beginnen
w dziedzinie; w terenie
skimmed milk; skim milk
Lernen beginnen
mleko odtłuszczone
to skim
Lernen beginnen
przejrzeć; muskać; ślizgać się po powierzchni
to spill
Lernen beginnen
rozlać
forethought
Lernen beginnen
przezorność, zapobiegliwość
to assign (sth to sb)
Lernen beginnen
przydzielać (coś komuś), przeznaczać, wyznaczać, oznaczać, przypisywać, określać, ustalać
to resist
Lernen beginnen
opierać się
hardened
Lernen beginnen
utwardzony, zatwardziały
long-haul
Lernen beginnen
dalekiego zasięgu, długodystansowy; na długim dystansie
lounge
Lernen beginnen
poczekalnia (na lotnisku), salon, hol w hotelu, foyer w teatrze
sales
Lernen beginnen
sprzedaż
sale
Lernen beginnen
wyprzedaż
exemplify
Lernen beginnen
zilustrować przykładem; stanowić przykład
to adjust
Lernen beginnen
przystosować (się), dostosować, nastawić;
slump
Lernen beginnen
gwałtowny spadek
endowment
Lernen beginnen
obdarowanie, wyposażenie, fundacja
discouraging
Lernen beginnen
zniechęcający
debilitate
Lernen beginnen
osłabiać, opadać z sił, czynić niezdolnym
shift
Lernen beginnen
przesunięcie, zmiana, zmiana w pracy
accustomed
Lernen beginnen
przyzwyczajony
departure
Lernen beginnen
odjazd, wyjazd, odlot etc.
pants
Lernen beginnen
spodenki; majtki
clutch
Lernen beginnen
sprzęgło
resolution
Lernen beginnen
rozdzielczość (ekranu)
dense
Lernen beginnen
gęsty
appetizer, starter
Lernen beginnen
przekąska
dough
Lernen beginnen
ciasto (do wypieku), (pot.) forsa, szmal
labour
Lernen beginnen
ciężka praca fizyczna, trud; siła robocza; poród
offal
Lernen beginnen
wnętrzności, podroby
herring
Lernen beginnen
śledź
lent
Lernen beginnen
post
(to) cooperate / collaborate / liaise / pull together / team up
Lernen beginnen
współpracować
no doubt
Lernen beginnen
niewątpliwie, zapewne
to warn
Lernen beginnen
ostrzegać, upominać, uprzedzać
preserve
Lernen beginnen
konserwa, przetwory (np. domowej roboty), dżem, konfitura; rezerwat (przyrody), zwierzyniec

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.