Marketing książkaamp

 0    300 Datenblatt    wiktoriaw1006
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
contribute
Lernen beginnen
przyczynić się, wnosić swój wkład
complexity
Lernen beginnen
złożoność
consider
Lernen beginnen
rozważać
famine
Lernen beginnen
głód
acclaim
Lernen beginnen
oklaskiwać
derive
Lernen beginnen
czerpać
deem
Lernen beginnen
uważać
venture
Lernen beginnen
przedsięwzięcie
scarce
Lernen beginnen
rzadki
ostensibly
Lernen beginnen
pozornie
'moon shot'
Lernen beginnen
„lot na księżyc”
instance
Lernen beginnen
instancja, przykład
ubiquitous
Lernen beginnen
wszechobecny
impede
Lernen beginnen
utrudniać
latent
Lernen beginnen
utajony
trial
Lernen beginnen
proces sądowy
grapple
Lernen beginnen
borykać się, walka, zmaganie
court
Lernen beginnen
kort do tenisa, sąd, zabiegać o coś
bid
Lernen beginnen
oferta przetargowa
flip side
Lernen beginnen
druga strona, skutek uboczny, niepożądane skutki
whilst
Lernen beginnen
podczas gdy
inequality
Lernen beginnen
nierówność
severe
Lernen beginnen
ostry, przenikliwy (o bólu), ciężki, intensywny
subconsciously
Lernen beginnen
podświadomie
venue
Lernen beginnen
miejsce, lokal
sheer
Lernen beginnen
zwykły
risk-averse
Lernen beginnen
awersją do ryzyka
endorse
Lernen beginnen
popieram
initially
Lernen beginnen
początkowo
scarcity
Lernen beginnen
niedostatek, brak, niedobór
sought
Lernen beginnen
poszukiwane
attempt
Lernen beginnen
próba
squeeze
Lernen beginnen
ściskać
indulge
Lernen beginnen
pobłażać, dogadzać, rozpieszczać
beyond
Lernen beginnen
poza
thus
Lernen beginnen
tak więc / tym samym
stem
Lernen beginnen
trzon, podtrzymywać
astonishing
Lernen beginnen
zadziwiając, nadzwyczajny
assemble
Lernen beginnen
montować, gromadzić się
chart
Lernen beginnen
wykres, diagram, obrazować
acquisition
Lernen beginnen
przejęcie / akwizycja, nabytek, zakup
distinctiveness
Lernen beginnen
Odrębność
iterative
Lernen beginnen
wielokrotny, częstotliwy
seek
Lernen beginnen
szukać, ubiegać się, dążyć do
opt
Lernen beginnen
wybierać, optować
evoke
Lernen beginnen
przywołać
evoked set
Lernen beginnen
wywołany zestaw, grupa różnych marek tego samego produktu, z których potencjalny klient dokonuje ostatecznego wyboru
bundle
Lernen beginnen
pakiet
diminish
Lernen beginnen
pomniejszać
dimension
Lernen beginnen
wymiar, rozmiar, aspekt
incentive
Lernen beginnen
bodziec, motywacja, zachęta
warranty
Lernen beginnen
gwarancja
entice
Lernen beginnen
skusić
prevalence
Lernen beginnen
rozpowszechnienie
resurgence
Lernen beginnen
odrodzenie
acute
Lernen beginnen
ostry, przenikliwy, przeszywający
quell
Lernen beginnen
stłumić
asset
Lernen beginnen
kapitał, atut, zaleta
exert
Lernen beginnen
wywierać
deliberate
Lernen beginnen
celowy
imply
Lernen beginnen
implikować, dać do zrozumienia, sugerować
devote
Lernen beginnen
poświęcać, angażować
convey
Lernen beginnen
przenieść, przekazywać, oddawać
comprehend
Lernen beginnen
pojąć
recipient
Lernen beginnen
odbiorca
sophisticated
Lernen beginnen
wyrafinowany
cognitive
Lernen beginnen
poznawczy
teetotaller
Lernen beginnen
abstynent
terrestrial
Lernen beginnen
ziemski, lądowy
receptivity
Lernen beginnen
wrażliwość, otwartość
quadrant
Lernen beginnen
kwadrant, ćwiartka koła
reinforce
Lernen beginnen
wzmacniać, popierać
habitual
Lernen beginnen
zwykły
delibarately
Lernen beginnen
umyślnie, celowo
thrive
Lernen beginnen
prosperować
dismay
Lernen beginnen
przerażenie, niepokój, konsternacja
repercussion
Lernen beginnen
następstwo, odgłos, echo
conversly
Lernen beginnen
odwrotnie, na odwrót
heritage
Lernen beginnen
dziedzictwo, spadek
encapsulate
Lernen beginnen
streszczać, ujmować zwięźle
reinforced
Lernen beginnen
wzmocnione, streszczać, uwijać się
reinforcement
Lernen beginnen
wzmocnienie, motywowanie
delay
Lernen beginnen
opóźnienie
gratification
Lernen beginnen
satysfakcja, zadowolenie
dispense
Lernen beginnen
obyć się, wydawać, zapewniać
arousal
Lernen beginnen
pobudzenie
contextualize
Lernen beginnen
rozpatrywać w szerszym kontekście
trait
Lernen beginnen
cecha
implication
Lernen beginnen
następstwo, konsekwencja
latent
Lernen beginnen
utajony
intrinsic
Lernen beginnen
wewnętrzny, nieodłączny
extrinsic
Lernen beginnen
zewnętrzny
unaware
Lernen beginnen
nieświadomy
exceed
Lernen beginnen
przekraczać
repertoire
Lernen beginnen
repertuar, zakres
anticipate
Lernen beginnen
przewidywać, spodziewać się
entail
Lernen beginnen
pociągać za sobą
explicit
Lernen beginnen
wyraźny
subdivided
Lernen beginnen
podzielone
adherence
Lernen beginnen
dotrzymanie, przestrzeganie
encompassing
Lernen beginnen
obejmujący, otaczający
approisal
Lernen beginnen
wycena, ocena, oszacowanie
inherent
Lernen beginnen
nieodłączny
applicability
Lernen beginnen
zastosowania, stosowność, odpowiedniość
poll
Lernen beginnen
głosowanie, ankieta, sondaż
conviction
Lernen beginnen
przekonanie
underpinning
Lernen beginnen
stanowiący podstawę
aspire
Lernen beginnen
aspirować, dążyć do
congruent
Lernen beginnen
przystający, odpowiedni, właściwy, stosowny
assumption
Lernen beginnen
założenie, przypuszczenie
assume
Lernen beginnen
przypuszczać, zakładać że
leverage
Lernen beginnen
dźwignia finansowa, wpływ, zdolność wywierania nacisku
endorsement
Lernen beginnen
poparcie
sedate
Lernen beginnen
stateczny, opanowany, spokojny
diaspora
Lernen beginnen
rozproszenie
proliferation
Lernen beginnen
proliferacja, rozpowszechnienie
premise
Lernen beginnen
przesłanka, podawać z góry, zakładać
denote
Lernen beginnen
oznaczać, symbolizować
velocity
Lernen beginnen
prędkość
encompass
Lernen beginnen
objąć, otaczać, obejmować
distil
Lernen beginnen
destylować, wydobyć istotę czegoś, skraplać
survey
Lernen beginnen
badanie, sondaż, ankieta
extracting
Lernen beginnen
wydobywanie, pozyskiwanie, wyciąganie
ongoing
Lernen beginnen
trwający, toczący się, istniejący
glean
Lernen beginnen
zbierać, gromadzić
ad hoc research
Lernen beginnen
badania ad hoc, jednorazowe badanie przeprowadzone na potrzeby danego klienta w obszarze danego rynku
synthesizing
Lernen beginnen
syntetyzować
disseminating
Lernen beginnen
rozpowszechnianie
affinity
Lernen beginnen
powinowactwo, pokrewieństwo, poczucie zrozumienia i uznania
conducted
Lernen beginnen
przeprowadzone
commissioning
Lernen beginnen
uruchomienie, oddanie do użytku/eksploatacji
extensive
Lernen beginnen
obszerny
fieldwork
Lernen beginnen
badania terenowe
preliminary
Lernen beginnen
wstępny
outline
Lernen beginnen
zarys, szkic
rigid
Lernen beginnen
sztywny, surowy, nieugięty
comprise
Lernen beginnen
zawierać, składać się z, obejmować
uptake
Lernen beginnen
absorpcja, pobieranie
undertake
Lernen beginnen
podjąć, zobowiązywać się
vague
Lernen beginnen
niejasny, mało precyzyjny
emergence
Lernen beginnen
powstanie, pojawienie, wyjście na jaw
overestimated
Lernen beginnen
przeceniać
objective
Lernen beginnen
obiektywny, cel
commission
Lernen beginnen
prowizja, zlecenie, zlecać
liaison
Lernen beginnen
łączność, kontakt, współpraca
credibility
Lernen beginnen
wiarygodność
requisite
Lernen beginnen
wymagany, niezbędny, konieczny
longitudinal
Lernen beginnen
podłużny
ascertain
Lernen beginnen
dowiadywać się, ustalać, upewnić się
occuring
Lernen beginnen
występujące, wydarzenie, pojawienie się
initially
Lernen beginnen
początkowo
intend to do sth
Lernen beginnen
zamierzenie zrobienia czegoś
elicit
Lernen beginnen
wywołać, uzyskać
constraint
Lernen beginnen
przymus, ograniczenie
indicate
Lernen beginnen
wskazywać
descriptive
Lernen beginnen
opisowe
capable
Lernen beginnen
zdolny, kompletny, sprawny
thereby
Lernen beginnen
w ten sposób, tym samym
reliance
Lernen beginnen
poleganie
proprietary
Lernen beginnen
własność, chroniony patentem, markowy, autorski
bias
Lernen beginnen
stronniczość
spreadsheet
Lernen beginnen
Arkusz kalkulacyjny
occur
Lernen beginnen
występować, pojawiać się
deployed
Lernen beginnen
wdrażane, rozmieszczony, rozlokowany
validity
Lernen beginnen
ważność, prawomocność
extent
Lernen beginnen
zasięg, rozmiar, zakres
rely
Lernen beginnen
polegać
elicited
Lernen beginnen
wywołany, wydobyty
attempting
Lernen beginnen
próbować, usiłować
ascertain
Lernen beginnen
dowiadywać się, ustalać
infer
Lernen beginnen
wywnioskować
reliability
Lernen beginnen
niezawodność
criterion
Lernen beginnen
kryterium
conduct
Lernen beginnen
przeprowadzać
dividing
Lernen beginnen
podzielenie
in favour of sth
Lernen beginnen
na rzecz/korzyść czegoś
procurement
Lernen beginnen
nabywanie, zdobywanie
reveal
Lernen beginnen
odsłonić, wyjawiać, ujawniać
substantial
Lernen beginnen
pokaźny, znaczny
sophisticated
Lernen beginnen
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany
comprehensive
Lernen beginnen
wszechstronny, kompleksowy, obszerny
readily
Lernen beginnen
ochoczo / chętnie
imputed
Lernen beginnen
nadany przez innego
ambient
Lernen beginnen
otoczenie, otaczający, środowiskowy
quantify
Lernen beginnen
określić ilościowo
unobstrusive
Lernen beginnen
nieobowiązujący, nierzucający się w oczy
apathy
Lernen beginnen
niechęć, apatia, obojętność
associated
Lernen beginnen
związane, powiązany
verbatim
Lernen beginnen
dosłownie
devising
Lernen beginnen
opracowania, wymyślanie, wynalezienie
induce
Lernen beginnen
skłaniać, namawiać
consent
Lernen beginnen
zgoda
straightforward
Lernen beginnen
bezpośredni
integrity
Lernen beginnen
uczciwość, prawość
breach
Lernen beginnen
naruszenie, pogwałcenie
default
Lernen beginnen
domyślne, zalegać, nieuiszczenie płatności
set out/off
Lernen beginnen
wyruszyć / rozpocząć
semantic
Lernen beginnen
znaczeniowy
dialling
Lernen beginnen
wybieranie numeru telefonu
ample
Lernen beginnen
obszerny, pokaźny, dostatecznie duży
affiliate
Lernen beginnen
oddział, filia
interlocking
Lernen beginnen
blokujące, połączenie, zazębianie
pose
Lernen beginnen
pozować, stanowić
enactment
Lernen beginnen
zarządzenie, wprowadzenie prawa w życie, stanowienie prawa
impede
Lernen beginnen
utrudniać, hamować, zatrzymywać, blokować
legislation
Lernen beginnen
ustanawianie prawa, ustawodawstwo
alter
Lernen beginnen
zmieniać, modyfikować
constituent
Lernen beginnen
składnik, ustawodawczy
lens
Lernen beginnen
soczewka, obiektyw
hostile
Lernen beginnen
wrogi, nieprzyjazny
backer
Lernen beginnen
zwolennik, mecenas, sponsor
deem
Lernen beginnen
uważać
interference
Lernen beginnen
wtrącanie się
foresee
Lernen beginnen
przewidywać
jurisdiction
Lernen beginnen
jurysdykcja, kompetencja, kompetencyjny
on behalf of somebody
Lernen beginnen
w imieniu kogoś
taskforce
Lernen beginnen
oddział specjaln, jednostka do zadań specjalnych
legislature
Lernen beginnen
zgromadzenie/władza ustawodawcza
scarcity
Lernen beginnen
brak, niedobór, niedostatek
prevailing
Lernen beginnen
panujący, aktualny
enlargement
Lernen beginnen
rozszerzenie, powiększenie
borscht
Lernen beginnen
barszcz
souerkraut
Lernen beginnen
kiszona kapusta
grooming
Lernen beginnen
uwodzenie, oporządzanie, szczotkowanie, wygląd
circumvent
Lernen beginnen
obejście, omijać, obchodzić
compelled to do something
Lernen beginnen
zmuszony do zrobienia czegoś
ripe
Lernen beginnen
dojrzały / dojrzała
render
Lernen beginnen
oddać, sprawiać, czynić
obsolete
Lernen beginnen
przestarzały
exploitative
Lernen beginnen
wyzyskujący, eksploatacyjny, wykorzystujący
compound
Lernen beginnen
mieszanka, pogarszać, potęgować
overcome
Lernen beginnen
przezwyciężać, pokonywać
cutting-edge technology
Lernen beginnen
nowoczesna technologia
unsubstantiated
Lernen beginnen
bezpodstawne
obsolescence
Lernen beginnen
starzenie się
efficacy
Lernen beginnen
skuteczność
enact
Lernen beginnen
uchwalenia, uchwalać
impose
Lernen beginnen
nakładać, narzucać, wymuszać
fine
Lernen beginnen
grzywna, mandat
contravening
Lernen beginnen
naruszanie
jeopardize
Lernen beginnen
narazić na szwank, zagrażać
govern
Lernen beginnen
rządzić, zarzącać, kierować, wpływać na
stipulated
Lernen beginnen
zastrzeżony
comply
Lernen beginnen
zastosować się, stosować się
legislative measure
Lernen beginnen
środek prawny, droga sądowa
mislead
Lernen beginnen
wprowadzać w błąd
outset
Lernen beginnen
początek, na początku
uphold
Lernen beginnen
podtrzymywać, stać na straży
statutory
Lernen beginnen
ustawowy, podlegający ustawie
praision
Lernen beginnen
świadczenie, dostarczanie, klauzula
prowess
Lernen beginnen
dzielność, sprawność
brewer
Lernen beginnen
właściciel browaru, koncern piwowarski
dissuade
Lernen beginnen
odwieść
stark
Lernen beginnen
nieugięty, surowy
welfare
Lernen beginnen
dobrobyt, dobro/interes społeczny, zasiłek
embrace
Lernen beginnen
objąć, uścisk, przyjęcie
coercive
Lernen beginnen
przymusowy
by means of
Lernen beginnen
za pomocą
credential
Lernen beginnen
poświadczenie kwalifikacji, dostarczyć referencje
by-product
Lernen beginnen
produkt/skutek uboczny
compliance
Lernen beginnen
zastosowanie się, podporządkowanie się
assess
Lernen beginnen
oszacować, poddawać ocenie
adversely
Lernen beginnen
negatywnie, niekorzystnie, wrogo
haulage
Lernen beginnen
transport, holowanie, przewóz, przewozowy
impinge
Lernen beginnen
zderzać się, uderzać
disseminate
Lernen beginnen
rozpowszechniać
exclusively
Lernen beginnen
wyłącznie, jedynie
principally
Lernen beginnen
głównie, szczególnie
cease
Lernen beginnen
zaprzestać
inertia
Lernen beginnen
bezwładność
assumption
Lernen beginnen
założenie, przypuszczenie
engage
Lernen beginnen
angażować, zajmować się, podejmować
reveal
Lernen beginnen
odsłonić, ujawniać, wyjawiać
encompass
Lernen beginnen
obejmować, otaczać
contribute
Lernen beginnen
przyczynić się, wnosić swój wkład
pursuit
Lernen beginnen
ściganie, pogoń, dążenie
assembly
Lernen beginnen
zgromadzenie, zbiórka, montaż
prior
Lernen beginnen
wcześniejszy
adjustment
Lernen beginnen
dopasowanie, modyfikacja, regulacja, zmiana
recognition
Lernen beginnen
rozpoznanie, uznanie, bycie rozpoznawalnym
emerging
Lernen beginnen
powstający, kształtujący się
anticipation
Lernen beginnen
oczekiwanie, niecierpliwe wyczekiwanie
evolving
Lernen beginnen
ewoluujący
stagnating
Lernen beginnen
stanie w zastoju
high-street
Lernen beginnen
elegancki, prestiżowy
market
Lernen beginnen
rynek, wprowadzać na rynek, handlować
considerably
Lernen beginnen
znacząco / w znacznym stopniu
eestablish
Lernen beginnen
ustanawiać, tworzyć
gauge
Lernen beginnen
wskaźnik, miernik, mierzyć, oceniać
rivalry
Lernen beginnen
rywalizacja, współzawodnictwo
assessment
Lernen beginnen
ocenianie, ocena, wyszacowanie
entrant
Lernen beginnen
uczestnik zawodów, konkurent, nowy podmiot na rynku
beverage
Lernen beginnen
napój
witness
Lernen beginnen
świadek, być świadkiem, doświadczać
stalwart
Lernen beginnen
dzielny, podpora, silny, rzetelny
head-on
Lernen beginnen
czołowy, bezpośrednio, z determinacją
economies of scale
Lernen beginnen
ekonomia skali, korzyści skali - obniżanie kosztów poprzez zwiększenie produkcji
incentive
Lernen beginnen
zachęta, bodziec, motywacja
lucrative
Lernen beginnen
dobrze płatny, dochodowy
prohibitive
Lernen beginnen
wyśrubowany, zaporowy (np. cena)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.