Material properties 2

 0    26 Datenblatt    Andrzej Dwojak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
hardness
Lernen beginnen
twardość
wear
Lernen beginnen
zużycie
scratch
Lernen beginnen
zadrapanie
abrasion
Lernen beginnen
ścieranie
durability
Lernen beginnen
trwałość
worsen
Lernen beginnen
pogarszać
creep
The little boy creeps down the stairs every night to steal cookies from the pantry.
Lernen beginnen
pełzanie
Mały chłopiec co noc skrada się po schodach, żeby podebrać ciastka ze spiżarni.
toughness
Lernen beginnen
wytrzymałość / twardość
indentation
Lernen beginnen
wgniecenie
dent
Lernen beginnen
wgnieść
cause
What was the cause of the accident?
Lernen beginnen
przyczyna / powód
Co było przyczyną wypadku?
occur
This problem may occur anytime.
Lernen beginnen
występować / wydarzyć się
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
to the extend of
Lernen beginnen
w zakresie
contract
Lernen beginnen
kurczyć
since
Lernen beginnen
ponieważ
figure
Lernen beginnen
liczba
conduct
Lernen beginnen
przewodzić
crack
Lernen beginnen
pęknięcie / szczelina
confirm
I'm calling to confirm the meeting.
Lernen beginnen
potwierdzać
Dzwonię aby potwierdzić spotkanie.
therefore
Lernen beginnen
zatem
in this regard / in this respect
Lernen beginnen
w tym względzie
consider
We'll have to consider all pros and cons.
Lernen beginnen
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
opposite
She lives on the opposite side of the street.
Lernen beginnen
naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
to the extend of
Lernen beginnen
w zakresie
issue
Lernen beginnen
problem
susceptible
Smokey is very fragile. He is susceptible to decreased moods.
Lernen beginnen
podatny
Smokey jest bardzo wrażliwy. Jest podatny na spadki nastroju.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.