Metryka cz 1

 0    35 Datenblatt    ukwiecinska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ustalić, decydować, przeznaczyć
Lernen beginnen
určit
odzyskiwanie do określonego momentu
Lernen beginnen
obnovení k určitému bodu v čase
praca czasowa
Lernen beginnen
pracovní poměr na dobu určitou
umowa na czas określony
Lernen beginnen
smlouva na dobu určitou
postawić diagnozę
Lernen beginnen
určit diagnózu
ustalić kurs, wypisać kurs, wystawić kurs
Lernen beginnen
určit kurz
priorytetyzować
Lernen beginnen
určit prioritu
nienarodzony
Lernen beginnen
nenarozený
rozpatrywać, postępować, akt
Lernen beginnen
jednat
petycja, podanie
Lernen beginnen
žádost
faza żądania
Lernen beginnen
fáze žádosti
filtrowanie żądań
Lernen beginnen
Filtrování žádostí
rozwiązanie
Lernen beginnen
řešení
pakiet rozwiązania
Lernen beginnen
balíček řešení
rozwiązanie częściowe
Lernen beginnen
dílčí řešení
wspólność
Lernen beginnen
souhlasnost
deklaracja, oświadczenie
Lernen beginnen
prohlášení, prohlášení
deklaracja celna
Lernen beginnen
celní prohlášení
dotąd
Lernen beginnen
dosud
uruchomić, inicjować
Lernen beginnen
zahájit
rozpocząć igrzyska
Lernen beginnen
zahájit hry
Rozpocznij konwersację głosową...
Lernen beginnen
Zahájit hlasovou konverzaci...
rozpocząć strajk
Lernen beginnen
zahájit stávku
narodowy, krajowy
Lernen beginnen
vnitrostátní, národní
cudzoziemiec
Lernen beginnen
cizí státní občan
dyskryminacja cudzoziemców
Lernen beginnen
diskriminace na základě státní příslušnosti
dług publiczny
Lernen beginnen
dluh státní
granica państwa
Lernen beginnen
hranice státní
obywatelstwo
Lernen beginnen
občanství
termin, okres
Lernen beginnen
lhůta
wersja, dzwonienie
Lernen beginnen
znění
pokrewny, związany
Lernen beginnen
související
Lista pokrewnych danych zewnętrznych
Lernen beginnen
Seznam souvisejících externích dat
terminy powiązane
Lernen beginnen
související termíny
środkowy, pośredni
Lernen beginnen
prostřední

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.