miesiące, dni tygodnia i inne takie

 0    42 Datenblatt    pieczusie
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
January
January is the first month of the year.
Lernen beginnen
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
February
In February people wear warm clothes.
Lernen beginnen
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
March
It's still cold in March.
Lernen beginnen
marzec
W marcu jest wciąż zimno.
April
They met in April and fell in love.
Lernen beginnen
kwiecień
Spotkali się w kwietniu i zakochali.
May
In May many flowers grow and birds sing.
Lernen beginnen
maj
W maju wiele kwiatów rośnie, a ptaki śpiewają.
June
In June happy people go on holiday.
Lernen beginnen
czerwiec
W czerwcu szczęśliwi ludzie wyjeżdżają na wakacje.
July
July is my favourite month.
Lernen beginnen
lipiec
Lipiec to mój ulubiony miesiąc.
August
They want to go on holiday in August.
Lernen beginnen
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
September
In September children go back to school.
Lernen beginnen
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
October
In October all leaves fall down from trees.
Lernen beginnen
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
November
In November there is strong wind and heavy rain.
Lernen beginnen
listopad
W listopadzie jest silny wiatr i ulewny deszcz.
December
Christmas in December.
Lernen beginnen
grudzień
Boże Narodzenie jest w grudniu.
Monday
I hate Mondays!
Lernen beginnen
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
Lernen beginnen
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
Lernen beginnen
środa
Środa jest w środku tygodnia.
Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
Lernen beginnen
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
Friday
Everyone likes Fridays!
Lernen beginnen
piątek
Każdy lubi piątki!
Saturday
We are going to dance on Saturday night.
Lernen beginnen
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
Sunday
Sundays are often sunny.
Lernen beginnen
niedziela
Niedziele są często słoneczne.
every year
Lernen beginnen
co roku
once a week
Lernen beginnen
raz w tygodniu
six times a month
Lernen beginnen
sześć razy w miesiącu
twice a day
Lernen beginnen
dwa razy dziennie
12 o'clock
Lernen beginnen
godzina 12
a quarter
Lernen beginnen
kwadrans
half past 9
Lernen beginnen
wpół do dziesiątej
always
Peter is always late.
Lernen beginnen
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
often
Do you come here often?
Lernen beginnen
często
Często tu przychodzisz?
usually
She usually walks her dog three times a day.
Lernen beginnen
zwykle
Zwykle wyprowadza psa trzy razy dziennie.
sometimes
Sometimes I don't know what to do.
Lernen beginnen
czasem
Czasami nie wiem, co robić.
hardly ever
I hardly ever speak German.
Lernen beginnen
prawie nigdy
Prawie nigdy nie mówię po niemiecku.
never
I will never let you down.
Lernen beginnen
nigdy
Nigdy cię nie zawiodę.
about
She will meet you about 5 p.m.
Lernen beginnen
około
(Ona) spotka się z tobą koło 17.00.
at
Let's go there at 4 p.m.
Lernen beginnen
o
Chodźmy tam o 16.00
Only once or twice.
Lernen beginnen
Tylko raz czy dwa.
adverbs of frequency
Lernen beginnen
przysłówki częstotliwości
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
Lernen beginnen
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
weekly
This is a weekly magazine.
Lernen beginnen
co tydzień
To tygodnik.
yearly
Most companies pay taxes yearly.
Lernen beginnen
co rok
Większość firm płaci podatki raz w roku.
rarely
I rarely look straight at people.
Lernen beginnen
rzadko
Rzadko patrzę na ludzi wprost.
seldom
He seldom answers any questions.
Lernen beginnen
rzadko
Rzadko odpowiada na pytania.
normally
I normally go to the gym on Mondays.
Lernen beginnen
regularnie, zwykle
Zwykle chodzę na siłownię w poniedziałki.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.