Mikroekonomia - 19. rozdział (Współzależność i korzyści z wymiany handlowej)

 0    13 Datenblatt    Lokinho7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
granica możliwości produkcyjnych - definicja(?)
Lernen beginnen
krzywa wyznaczająca kombinacje dóbr, jakie jest w stanie wytworzyć dana gospodarka na bazie dostępnych zasobów z wykorzystaniem obecnie stosowanej technologii
koszt alternatywny dobra - wzór(?)
Lernen beginnen
poświecona ilość dobra / uzyskana ilość drugiego dobra
przewaga absolutna - definicja(?)
Lernen beginnen
przewaga wynikająca z porównania nakładów ponoszonych przez różnych producentów na wytworzenie takiej samej ilości dobra
przewaga komparatywna - definicja(?)
Lernen beginnen
przewaga wynikająca z porównania kosztów alternatywnych ponoszonych przez producentów takiego samego dobra; producent ma przewagę komparatywną w zakresie wytwarzania pewnego dobra, jeśli ponosi niższy koszt alternatywny niż inny producent tego dobra
import - definicja(?)
Lernen beginnen
przewóz dóbr wytworzonych za granicą w celu ich sprzedaży w danym kraju, prowadzący do odpływu pieniędzy z gospodarki
eksport - definicja(?)
Lernen beginnen
wywóz dóbr wytworzonych w danym kraju w celu ich sprzedaży za granicą, prowadzący do napływu pieniędzy do gospodarki
cena światowa - definicja(?)
Lernen beginnen
cena dobra dominująca na rynku światowym
Korzyści i straty kraju eksportującego (2)
Lernen beginnen
(1) - Zysk dla producentów, strata dla konsumentów, (2) Podniesienie dobrobytu w państwie
cena krajowa niższa od ceny światowej
Korzyści i straty kraju importującego (2)
Lernen beginnen
(1) - Zysk dla konsumentów, strata dla producentów, (2) Podniesienie dobrobytu w państwie
cena krajowa wyższa od ceny światowej
cło - definicja(?)
Lernen beginnen
podatek od dobra wytwarzanego za granicą i sprzedawanego na rynku krajowym
kontyngent przywozowy - definicja(?)
Lernen beginnen
maksymalna ilość dobra wytwarzanego za granicą, którą można sprowadzić do danego kraju
4 bariery pozataryfowe handlu międzynarodowego
Lernen beginnen
(1) Skomplikowane lub dyskryminujące przepisy miejsca pochodzenia i jakości, (2) Wymogi sanitarne i fitosanitarne, (3) Wymogi administracyjne, (4) Interwencja walutowa
AD 3 - załatwienie wszystkich formalności; AD 4 - wpływ na kursy walut w celu podwyższenia cen dóbr importowanych
5 argumentów za ograniczeniem handlu
Lernen beginnen
(1) Ochrona miejsc pracy, (2) Bezpieczeństwo narodowe, (3) Ochrona wschodzącego sektora gospodarki, (4) Ochrona przed nieuczciwą konkurencją, (5) Protekcjonalizm jako broń przetargowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.