MIX SŁÓWEK_ZE ZDAŃ_09122019

 0    67 Datenblatt    edytaskrobotowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tytułować - czasownik np. on nie lubi żeby go tytułować pułkownikiem
Lernen beginnen
address
Zmylił - czasownik np. kolor innego samochodu
Lernen beginnen
mislead
Sprawa - nie chodzi o case, zaczyna się od "a"
Lernen beginnen
affair
Wybuchnąć na kogoś, naskoczyć//PV - 2 słowa, ale też wybuchnąć o kuchence
Lernen beginnen
blow up
Akademik - 3 słowa
Lernen beginnen
hall of residence
Przeciwstawne np. poglądy
Lernen beginnen
opposing
Parowiec
Lernen beginnen
steamer
Przepłynąć, przekroczyć, przeprawiać się - czasownik//np
Lernen beginnen
cross
Doniczka z gliny - 2 słowa
Lernen beginnen
terracotta pot
Subwencja, dotacja na coś - rzeczownik
Lernen beginnen
subsidy
Rada Miasta - 2 słowa
Lernen beginnen
city council
W obecnym stanie rzeczy-4 słowa,
Lernen beginnen
as things are now
Przesłuchiwać np. więźniów - czasownik
Lernen beginnen
interrogate
Niegroźny, nieszkodliwy
Lernen beginnen
harmless
burmistrz
Lernen beginnen
mayor
Z przyczyn oczywistych - 3 słowa
Lernen beginnen
for obvious reasons
przemytnik, szmugler
Lernen beginnen
smuggler
Wścieklizna
Lernen beginnen
rabies
Inaczej niż, w przeciwieństwie do np. w przeciwieństwie do konta bieżącego, konto oszczędnościowe... - 2 słowa
Lernen beginnen
unlike sth
Urlopowicze - 2 słowa
Lernen beginnen
Holiday makers
Nie mówiąc już o - 4 słowa
Lernen beginnen
not to mention sth
Spinać szpilkami, upinać coś
Lernen beginnen
pin
Szpilka
Lernen beginnen
pin
Dom kultury - 2 słowa
Lernen beginnen
community centre
Przychodzą mi na myśl - 3 słowa n. tylko dwaj ludzie, którzy mogliby coś powiedzieć w temacie
Lernen beginnen
I can think
Przywódcy związkowi - przywódcy 2 słowa na określenie związków (słowo związek to 2 słowa i to pierwsze ma 2 rodzaje nazw, które trzeba podać z /)), pierwszy zaczyna się na "t"/ - w sumie 4 słowa nie licząć /
Lernen beginnen
trade/labour union leaders
Skąd mam wiedzieć np. że itd...- 5 słów
Lernen beginnen
how am I to know
Hymn
Lernen beginnen
anthem
Czółenka - buty
Lernen beginnen
pumps
Obwodnica, objazd
Lernen beginnen
bypass
Pobocze drogi - 5 słów z czego pobocze ma 2 słowa - pierwsze krótsze i drugie dłuższe
Lernen beginnen
Side/shoulder of the road
Zadowolony, usatysfakcjonowany - przymiotnik zaczyna się od "p"
Lernen beginnen
pleased
Z których żaden np. nie spełnia standardów - 3 słowa
Lernen beginnen
none of which
aż - 3 słowa - aż 26 błędów
Lernen beginnen
as many as
Przeoczyć np. coś
Lernen beginnen
overlook
Akurat teraz - 2 słowa
Lernen beginnen
Right now
Rezerwat
Lernen beginnen
reserve
Przejście np. dla pieszych, graniczne
Lernen beginnen
crossing
Władze
Lernen beginnen
authorities
Limuzyna
Lernen beginnen
Limousine
Faktycznie, rzeczywiście, w rzeczywistości - 2 słowa
Lernen beginnen
in fact
Skowronek - ptak
Lernen beginnen
skylark
Aktówka
Lernen beginnen
Briefcase
Chodnik
Lernen beginnen
Pavement
Trasa - np. inna trasa
Lernen beginnen
Route
Bibliotekarz
Lernen beginnen
librarian
Śląsk
Lernen beginnen
Silesia
rada parafialna - 2 słowa
Lernen beginnen
Parish Council
farba wodna, akwarela
Lernen beginnen
watercolour
Plecak
Lernen beginnen
rucksack
Jeszcze inne - 2 słowa np. jeszcze inne były zrobione ze złota
Lernen beginnen
still others
3 razy tyle - dla pieniędzy - 4 słowa z czego 3 napisane jako 3
Lernen beginnen
3 times as much
Dyrektor szkoły - zaczyna się od "h"
Lernen beginnen
headmaster
Dyrektor szkoły - zaczyna się od "p"
Lernen beginnen
Principal
Mistrz np. w jakiejś dziedzinie, np. w tenisie
Lernen beginnen
champion
Żniwa, plony, zbiory
Lernen beginnen
harvest
Post np. w kościele
Lernen beginnen
fast
pościć np. nic nie jeść
Lernen beginnen
fast
Na czczo - jako przysłówek//postne np. jedzenie jako przymiotnik
Lernen beginnen
fasting
Plac np. w Nowym Yorku ... Garden
Lernen beginnen
Square
Odwołać - czasownik np. aukcję - 2 słowa//PV
Lernen beginnen
call off
Działać dalej, iść do przodu, kontynuować robienie czegoś - PV - 4 słowa
Lernen beginnen
Go on with sth
Etykieta, metka, przywieszka
Lernen beginnen
tag
Hrabstwo, okręg, powiat
Lernen beginnen
county
Guwernator
Lernen beginnen
governor
Bankowość
Lernen beginnen
banking
Strażnik np. więzienia
Lernen beginnen
guard

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.