moj uzycie

 0    49 Datenblatt    michalkrawetkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zeby to zrobic musielismy najpierw pozbyc sie starego lozka (clue a word associated with guns)
Lernen beginnen
To do this, we first had to get shot of his existing bed.
W sobote rozlozylismy Cypriana lozko.
2 wyrazy (we ... Cyprian's bed ...)
Lernen beginnen
On Saturday, we took Cyprian's bed apart
Rodzice musza byc bardzo dobrzy w tlumaczeniu rzeczy
(wyjasnianiu)
Lernen beginnen
Parents must be very good at explaining things
Nie chcemy zeby taki rodzaj kodu wyciekl do naszgo produkcyjnego
Lernen beginnen
We don't want this kind of code to leak/seep into our production code
On nawet narzekal dlaczego Milena ma wiekszy pokoj od niego
Lernen beginnen
He even complained why Milena has a bigger room than him
Zajmowal duzo miejsca w jego pokoju
(nie occupying, more natural)
Lernen beginnen
It was taking up a lot of space in his room
Wiec ona ma taki rodzaj lozka pietrowego ze zjezdzalnia teraz
Lernen beginnen
So she has this kind of bunk bed with a slide now
W niedziele zaczelismy skladac Cypriana Lozko
(... Cyprian's new bed ...)
Lernen beginnen
On Sunday, we started putting Cyprian's new bed together. (also assembling)
Tam jest 50 stron w tej instrukcji.
Lernen beginnen
There are 50 pages in these instructions.
Ta sytuacja z korona wirus nie pomaga mi w angielskim
(nie jezdze do biura malo rozmawiam)
Lernen beginnen
This covid-19 is not helping my English
[BRITISH: a situation in which different actions or options result in no eventual gain or loss
Lernen beginnen
It's swings and roundabouts
kup jedzenie dla kota
Lernen beginnen
buy cat food
Odpowiadanie na pytania na forum zrobi cię lepszym w wyjaśniabiu rzeczy.
Lernen beginnen
Answering questions on forum will make you good at explaining things.
Milena uwielbia zjeżdżać na nowej zjeżdżalni z łóżkiem piętrowym.
Lernen beginnen
Milena loves sliding down her new bunk bed slide.
Powinieneś traktować swoje zadanie pracy tak samo jak zadanie kupowania karmy dla kotów.
Lernen beginnen
You should treat your work task the same as the task of buying cat food.
Milena ma dwa łóżka w swoim pokoju, ponieważ nie wiemy, jak pozbyć się starego
a Word associated with guns
Lernen beginnen
Milena has two beds in her room because we don't know how to get shot of the old one
Czy Cyprian osiągnął coś ostatnio w szachach?
Lernen beginnen
Has Cyprian achieved anything in chess recently?
the noun achievement doesn't really have any verb+noun collocations.
Kogo udało mu się pokonać w szachy?
Lernen beginnen
Who did he managed to beat at chess?
He managed to beat Emilka.
Dlaczego nie masz dużo jedzenia w domu?
Lernen beginnen
Why haven't you got much food in your house?
I didn't do any shopping last week.
Dlaczego masz tyle okruchów na kanapie?
Lernen beginnen
Why have you got so many crumbs on the sofa?
Kto podciął jelenie gardło?
Lernen beginnen
Who slit the deer's throat?
Co zrobiło jedno z jego dzieci?
One of his kids slit the deer's throat.
Lernen beginnen
What did one of his kids do?
może jestem zbyt surowy / surowy / surowy z Cyprianem
Lernen beginnen
maybe I'm too strict/severe/stern with Cyprian
Musisz zrobić własne pranie
Lernen beginnen
You need to do your own washing
Oni tylko się nimi zajmują
dziećmi w szkole, nie ma normalnych zajęć
Lernen beginnen
They are just minding them
dziećmi w szkole
Nauczyciel języka angielskiego chce, aby Cyprian wręczył mu pracę domową w poniedziałek
Lernen beginnen
The English teacher wants cyprian to hand in his homework on Monday
Jego nauczyciel zawsze daje im dużo pracy domowej
Lernen beginnen
His teacher always gives them a lot of homework
Z powodu pandemii latem trudno jest znaleźć dostępne domki z bali nad morzem.
Lernen beginnen
Due to the pandemic it is difficult to find available log cabins at the seaside during the summer.
Emilka rozważała nawet biwakowanie nad morzem tego lata.
Lernen beginnen
Emilka even considered going camping at the seaside this summer.
Prezydent ogłosił, że stworzy zachęty finansowe, aby wesprzeć rodziny z dziećmi podczas wakacji.
Lernen beginnen
The President announced they are going to create Financial incentives to support families with children during holidays.
Jakiś czas temu włożyłem sznurek do łazienki, żebyśmy mogli powiesić ręczniki.
Lernen beginnen
Some time ago I put up some rope in the bathroom so we can hang the towels on.
Mam nadzieję, że wirus zostanie skutecznie wyeliminowany w tym roku
syn to wiped out
Lernen beginnen
I hope that the virus will be successfully eradicated this year
20 lat rozwoju brytyjskiej gospodarki zostało wyeliminowanych w miesiąc blokady
syn to wiped out
Lernen beginnen
20 years of development of the UK economy has been eradicated during the month of lockdown
Zawsze mówię moim dzieciom, aby były bardzo ostrożne, rozmawiając z nieznajomymi
syn to cautious
Lernen beginnen
I'm always telling my children to be very wary when talking to strangers
Oczywiście zawsze możesz zadzwonić na policję, gdy dzieje się coś złego, ale nadal powinieneś być czujny
Lernen beginnen
Of course you can always call the police when something bad happens but you should still always be on your guard
W weekend mieliśmy imprezę i nawet nie pamiętam, kiedy zacząłem bełkotać
Lernen beginnen
On the weekend we had a party and I can't even remember when I started slurring
Jeśli moje plany zostaną zrujnowane, mogę stracić spokój
Lernen beginnen
If my plans were to be ruined then I may lose my cool
Straciłem kontrolę przez Cypriana, kiedy rozbił reflektor mojego samochodu
Lernen beginnen
I lost my rag with Cyprian when he broke the headlight on my car
pogłaskać ich futro
Lernen beginnen
stroke their fur
trochę się bał, ale to zrobił
Lernen beginnen
he was a little bit afraid but he did it
jechał do południowej części miasta
Lernen beginnen
he was going to the southern part of the city
Chciałbym być ogrodnikiem, ponieważ mógłbym pracować na świeżym powietrzu
Lernen beginnen
I would like to be a gardener because I would be able to work in the fresh air
Musiałbym siedzieć cały dzień i przytyłbym
Lernen beginnen
I would have to sit the whole day and I would get fat
Nigdy nie próbowałem być kelnerem
Lernen beginnen
I never tried being a waiter
Gdybym był sportowcem, byłbym bardzo zdyscyplinowany
Lernen beginnen
if I were an athlete I would be very self-disciplined
Miałbym pełną kontrolę nad swoim dniem, kiedy ćwiczyłem i co jadłem.
Lernen beginnen
I would have full control of my day when I excercised and what I ate.
Byłbym sprawny i zdrowy, chyba że przygotowywałbym się do odgrywania roli grubasa
Lernen beginnen
I would keep fit and healthy unless I would be preparing to play a role as a fat guy
Gdybym był barmanem, musiałbym żyć jak nietoperz. Spanie w dzień i praca w nocy.
Lernen beginnen
If I were a bartender I would have to live like a bat. Sleeping during the day and working at night.
Gdybym był barmanem, musiałbym żyć jak nietoperz. Spanie w dzień i praca w nocy.
Lernen beginnen
If I were a bartender I would have to live like a bat. Sleeping during the day and working at night.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.