Moja lekcja 2

 0    55 Datenblatt    andzelika10
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ślady
Lernen beginnen
traces
żaden
To nie twój interes.
Lernen beginnen
none
It's none of your business.
liczyć na kogoś
Liczę na ciebie.
Lernen beginnen
to count on somebody
I count on you.
prosić o
Lernen beginnen
ask for
znany jako
Lernen beginnen
known as
zakazać
Lernen beginnen
forbid
na pewno, z pewnością
Lernen beginnen
certainly
marka
Dzisiaj płaci się za markę, a nie za jakość.
Lernen beginnen
brand
Nowadays, we pay for the brand instead of quality.
znaczyć/mieć na myśli/mieć zamiar
Lernen beginnen
mean
tłum/tłoczyć się
Lernen beginnen
crowd
od razu
Lernen beginnen
at once
jeszcze raz
Lernen beginnen
once more
natychmiast, od razu
Lernen beginnen
instantly, immediately
w każdym razie
Lernen beginnen
at any rate
założony przez
Lernen beginnen
founded by
namawiać, przekonywać
Lernen beginnen
persuade, convince
jak również
Lernen beginnen
as well as
wstęp
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
Lernen beginnen
admission
We cannot afford to pay so much for admission.
zdawać sobie sprawę, orientować się
Lernen beginnen
realise
odmawianie
Lernen beginnen
refusing
zgoda / pozwolenie
Lernen beginnen
permission
nie mam nic przeciwko
Lernen beginnen
I do not mind
znak/podpisać
Lernen beginnen
sign
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
Lernen beginnen
suppose
Nobody supposed that they would win.
imponować, robić wrażenie
Lernen beginnen
impress
Przystąpić, zapisać się
Lernen beginnen
join
spotkać się z
Lernen beginnen
socialize with
cel
Lernen beginnen
a target
zapewniać
Lernen beginnen
to assure
rozważać
Lernen beginnen
to consider (doing)
wypożyczalnia
Lernen beginnen
rental
wymagać
Lernen beginnen
to demand
meble
Meble w biurze zostały wymienione.
Lernen beginnen
furniture
The furniture in the office has been replaced.
trasa
Lernen beginnen
route
opłata
Lernen beginnen
fare
przytulny pokój
Podoba mi się twój pokój, przytulnie tutaj.
Lernen beginnen
cosy room
I like your room, it's cosy in here.
chatka/ domek wiejski
Lernen beginnen
cottage
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
Lernen beginnen
attention
May I have your attention please?
Zwracać uwagę (na osobę, fakt, wydarzenie itd...)
Lernen beginnen
pay attention
przestrzegać
Lernen beginnen
obey
przypominać
Lernen beginnen
remind
wahać się
Lernen beginnen
hestitate
wątpliwość, wątpić
Lernen beginnen
doubt
mało
Dali nam mało czasu.
Lernen beginnen
little
They gave us little time.
cesarz
Lernen beginnen
emperor
dezorientować
Lernen beginnen
confuse
opiekun
Lernen beginnen
counsellor
przewodnik/przewodniczka
Lernen beginnen
guide
zasłużyć
Lernen beginnen
deserve
w pobliżu
Lernen beginnen
hard upon
znany/sławny z czegoś
Lernen beginnen
famous for
chociaż
Lernen beginnen
although
przechodzić przez ulicę
Lernen beginnen
to cross a street
rozbić namiot
Lernen beginnen
to put up a tent
dobrze komuś wychodzić / ćwiczyć (fizycznie)
Nasz plan poszedł całkiem nieźle. / Gimnastykuję się trzy razy w tygodniu.
Lernen beginnen
work out
Our plan has worked out pretty well. / I work out three times a week.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.