Moja pierwsza lekcja

 0    100 Datenblatt    izabelabogaczewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozumieć o co chodzi
Lernen beginnen
to get the hang of something
zaczynać się orientować w sprawie
Lernen beginnen
to get into the swing of things
wpaść we wściekłość
Lernen beginnen
to go off the handle
publiczny obrót
Lernen beginnen
public trading
raty
Lernen beginnen
installments
aby, oby, żeby, w celu
Lernen beginnen
in order to
zapiąć wszystko na ostatni guzik
Lernen beginnen
to tie up loose ends
ustalać, uzgadniać, uzgadniać
Lernen beginnen
determine
odzyskać hasło
Lernen beginnen
retrieve password
solidny, odporny, zdecydowany
Lernen beginnen
robust
zamierzać, planować
Lernen beginnen
intend
Zakłada się zatrudnić
Lernen beginnen
assumed to hire
wraz z
Lernen beginnen
alongside with
obowiązkowy, sumienny
Lernen beginnen
conscientious
wskazuje sth
Lernen beginnen
indicative of sth
orientacyjne - NP. Dla niej było to, jak wskazuje, że przyjdzie, by zobaczyć ich relatio
Lernen beginnen
indicative - np. To her it was indicative of how he'd come to view their relatio
kierowało pragnienie
Lernen beginnen
driven by a desire
napędzany przestępczością
Lernen beginnen
driven by crime
spowodowany czymś
Lernen beginnen
driven by
występować, nastąpić, pojawić się
Lernen beginnen
occur
dokładne prognozy
Lernen beginnen
accurate forecasts
dokładnie
Lernen beginnen
accurately
narażenie / ekspozycja
Lernen beginnen
exposure
ponieść konsekwencje
Lernen beginnen
incur
zarys; nakreślać, obrysowywać
Lernen beginnen
outline
Czynniki
Lernen beginnen
factors
izba rachunkowa
Lernen beginnen
clearing house
odroczyć
Lernen beginnen
to postpone
przeprowadzić wstępną analizę due diligence
Lernen beginnen
perform initial due diligence
świadomie, przytomnie
Lernen beginnen
consciously
nieodłączny, zawily
Lernen beginnen
inherent
bez względu na okoliczności
Lernen beginnen
notwithstanding
wykonać zadanie, osiągnąć, dokonać
Lernen beginnen
accomplish
kompensowanie
Lernen beginnen
offsetting
związane z
Lernen beginnen
associated with
w celu
Lernen beginnen
in order to
podczas gdy, natomiast
Lernen beginnen
whereas
następnie, potem, Wtedy, Wówczas, później
Lernen beginnen
subsequently
oraz, jak również
Lernen beginnen
as well as
ułatwienie, udogodnienie
Lernen beginnen
facilitation
usługi powiernicze
Lernen beginnen
custodian services
w odniesieniu
Lernen beginnen
with respect
wypełnienie wszystkich zobowiązań
Lernen beginnen
fullfillment of all obligations
jak na przykład
Lernen beginnen
such as
zobowiązania dotyczące kompensowania
Lernen beginnen
netting obligations
wyraźnie odróżnić
Lernen beginnen
clearly distinguish
mianowicie
Lernen beginnen
namely
terminowy
Lernen beginnen
timely manner
wskazuje
Lernen beginnen
indicative of sth
orientacyjny
Lernen beginnen
indicative
dobrowolny
Lernen beginnen
unsolicited
stosowność
Lernen beginnen
appropriateness
nadużycie
Lernen beginnen
misuse
nieopatrznie
Lernen beginnen
inadvertenly
Przydatność do określonego celu
Lernen beginnen
suitability
Przydatność / stosowność /dopasowanie
Lernen beginnen
suitability
uznaniowe
Lernen beginnen
discretionary
ponieść straty
Lernen beginnen
incur
Prawo właściwe
Lernen beginnen
applicable law
stosowane we
Lernen beginnen
applicable in
podziękowanie
Lernen beginnen
acknowledgments
rozpoznać, zidentyfikować
Lernen beginnen
recognize
umyślnie, celowo, rozmyślnie
Lernen beginnen
willfully
spełnienie, satysfakcja
Lernen beginnen
compliance
wyczerpany, zmęczony
Lernen beginnen
exhausted
wyczerpujący, męczący
Lernen beginnen
exhaustive
czujny, uważny
Lernen beginnen
vigilant
zwyciężać, wygrywać, pozyskiwać
Lernen beginnen
prevail
wyłącznie, jedynie
Lernen beginnen
solely
zrzeczenie się (władzy, praw)
Lernen beginnen
waiver
zgoda! załatwione!
Lernen beginnen
consent
zgoda, porozumienie
Lernen beginnen
consent
dosłownie
Lernen beginnen
literally
starać się o
Lernen beginnen
strive
bezkonkurencyjny, niezrównany
Lernen beginnen
unrivaled
celowo, umyślnie
Lernen beginnen
deliberately
hańba, wstyd, niełaska
Lernen beginnen
disgrace
złe zachowanie, naruszenie obyczajów
Lernen beginnen
misconduct
sumienny / sumienny
Lernen beginnen
dilligent/conscientous
niezbędny, decydujący, istotny, żywotny
Lernen beginnen
indispensable
kontynuować, trwać
Lernen beginnen
pursue
przezroczystość/ jawność
Lernen beginnen
transparency
niedokładny, nieprecyzyjny
Lernen beginnen
inaccurate
dokładny, trafny
Lernen beginnen
accurate
osadzone w czymś
Lernen beginnen
embedded
dozór / nadzór, kontrola
Lernen beginnen
surveillance
który działa
Lernen beginnen
which is actioned
wystawa sklepowa; prezentować, wystawiać
Lernen beginnen
display
nadmiar, przesyt
Lernen beginnen
excess
dokładność, precyzyjność
Lernen beginnen
accuracy
ważność karty
Lernen beginnen
validity of a card
dopuszczalny, do przyjęcia
Lernen beginnen
permissible
poleganie oparcie
Lernen beginnen
reliance
odpowiednie aktywa
Lernen beginnen
respective assets
zastosuj środki ograniczające ryzyko
Lernen beginnen
apply risk mitigans
ubiegać się czegoś
Lernen beginnen
apply for sth
dotyczą
Lernen beginnen
apply to
zastosować
Lernen beginnen
apply
zdolny do...
Lernen beginnen
capable of...
dotyczyć, odnosić się do
Lernen beginnen
applicable

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.