moje fiszki

 0    395 Datenblatt    tomaszfiebich
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
istotny / trafny
Lernen beginnen
relevant
dowód
Lernen beginnen
evidence
własny interes
Lernen beginnen
vested interest
niezwykłe umiejętności
Lernen beginnen
extraordinary capacities
ogromne szkody
Lernen beginnen
tremendous damage
zapchać, utkać, faszerować
Lernen beginnen
cram
wspólnie
Lernen beginnen
in common
zrealizować swój pełny potencjał
Lernen beginnen
realise your full potential
skazanym przestępcą
Lernen beginnen
convicted criminal
nie wolno
Lernen beginnen
mustn't
według zgodnie
Lernen beginnen
according
w pewnej mierze
Lernen beginnen
to some extent
wpaść na pomysł
Lernen beginnen
come up with an idea
schronisko
Lernen beginnen
shelter
pielęgnować opiekować się
Lernen beginnen
tended
kontuzje
Lernen beginnen
injuries
polegać
Lernen beginnen
relying
zasada
Lernen beginnen
principle
przeszedłem brnąć
Lernen beginnen
waded through
nauczony
Lernen beginnen
taught
blizna
Lernen beginnen
gash
prowadzić
Lernen beginnen
lead
wybory
Lernen beginnen
election
młode
Lernen beginnen
cub
legowisko szałas
Lernen beginnen
den
personel
Lernen beginnen
staff
przytulny dom
Lernen beginnen
cosy home
walka
Lernen beginnen
combat
odsłonić ujawnić odkryć
Lernen beginnen
reveal
szpak
Lernen beginnen
starling
kłusownik
Lernen beginnen
poacher
zlew
Lernen beginnen
sink
umywalka
Lernen beginnen
washbasin
odbywać
Lernen beginnen
to take place
wsparcie
Lernen beginnen
support
zawody sportowe
Lernen beginnen
competition
kompetencja
Lernen beginnen
competence
konkurent
Lernen beginnen
competitor
wytrwać; nie poddawać się
Lernen beginnen
to persevere; to not give up
na własną rękę
Lernen beginnen
on my own
przekazać
Lernen beginnen
pass it on
jestem napędzany
Lernen beginnen
i am driven
wymyśliliśmy sposób
Lernen beginnen
figured out a way
wybryk zakręcony
Lernen beginnen
frolic
nieśmiałość
Lernen beginnen
shyness
wątpić
Lernen beginnen
self doubt
przywilej
Lernen beginnen
privilege
upierać się trwać
Lernen beginnen
persist
bzdury
Lernen beginnen
crap
postawa/podejście
Lernen beginnen
attitude
wskazówki
Lernen beginnen
leads
kataklizm nieszczęście
Lernen beginnen
disaster
troska
Lernen beginnen
concern
być zadowolony
Lernen beginnen
to be pleased
anulować
Lernen beginnen
to cancel
upaść spadać
Lernen beginnen
fall - fell - fallen
upadać zlecieć
Lernen beginnen
fall down
wywrócić się/przewracać się
Lernen beginnen
fall over
lepkie koło
Lernen beginnen
viscous circle
pracodawca
Lernen beginnen
employer
zatrudniony (osoba zatrudniona)
Lernen beginnen
employee
agencja pracy
Lernen beginnen
employment agency
wyzdrowieć
Lernen beginnen
recover
mimo że
Lernen beginnen
despite
rozdać, uporać się z kimść, poradzić sobie
Lernen beginnen
dealt
rysownik
Lernen beginnen
cartoonest
dozwolony
Lernen beginnen
allowed
mimo że / chociaż
Lernen beginnen
although
odważny
Lernen beginnen
bold
pozwać
Lernen beginnen
sue
zniesławienie
Lernen beginnen
defaming
żałować
Lernen beginnen
regret
żałował żółwia myszy
Lernen beginnen
regretted the mouse turtle
przemysł filmowy
Lernen beginnen
film industry
odwieść go od czegoś
Lernen beginnen
to talk him out
zadanie
Lernen beginnen
assignment
zakłócenie
Lernen beginnen
disruption
cała klasa
Lernen beginnen
entire class
kręcić
Lernen beginnen
fidgeting
gapiowski
Lernen beginnen
staring
siła
Lernen beginnen
force
szczególnie
Lernen beginnen
particulary
troska
Lernen beginnen
concern
przeszkadzać
Lernen beginnen
disturb
Zaburzenia uczenia się
Lernen beginnen
learning disorder
warunek
Lernen beginnen
condition
otrzymać
Lernen beginnen
receive
ocenianie oszacować
Lernen beginnen
assessment
obawiając
Lernen beginnen
fearing
dąb
Lernen beginnen
oak
skórzana okładka
Lernen beginnen
leather bound
imponujące budynki
Lernen beginnen
imposing buildings
przyczyna / powód
Lernen beginnen
cause
młody wiek
Lernen beginnen
tender age
znaczący
Lernen beginnen
significant
uczęszczać
Lernen beginnen
attend
autentycznie
Lernen beginnen
genuinely
ostatecznie / w końcu
Lernen beginnen
eventually
skinienie
Lernen beginnen
nod
przytaknął z obawą
Lernen beginnen
nodded apprehensively
spostrzegawczy lękliwy
Lernen beginnen
apprehensive
prawie natychmiast
Lernen beginnen
nearly immediately
stał
Lernen beginnen
stood
przebić zaszokować sparaliżować
Lernen beginnen
transfix
przekształcać
Lernen beginnen
transform
gracja wdzięk
Lernen beginnen
grace
nikt ktokolwiek
Lernen beginnen
anyone
wypowiadać wyksztusić zupełny całkowity
Lernen beginnen
utter
audycja przesłuchanie
Lernen beginnen
audition
wykonać
Lernen beginnen
accomplish
przyniósł
Lernen beginnen
brought
zdobył zarobił
Lernen beginnen
earned
był kiedyś, przyzwyczajony
Lernen beginnen
was used to be
ulżyło
Lernen beginnen
felt relieved
przygotowani do przyjęcia, ubiegać się o przyjęcie
Lernen beginnen
applayed for admission
I nie przeszkadza
Lernen beginnen
i don't mind
zapalony przenikliwy gorliwy
Lernen beginnen
keen
albo ... albo ta lub ta
Lernen beginnen
either ... or
żadna z dwóch
Lernen beginnen
neither
zawstydzony, zażenowany
Lernen beginnen
ashamed, embarrassed
oprócz
Lernen beginnen
apart from
spróbować skrytykować zaatakować
Lernen beginnen
have a go
wspaniały / niespotykany / niezwykły
Lernen beginnen
extraordinary
pomimo czegoś
Lernen beginnen
despite sth
niemniej jednak
Lernen beginnen
nonetheless
wyjątkowy
Lernen beginnen
exceptional
twierdzenie
Lernen beginnen
contention
ogromny
Lernen beginnen
tremendous
bezwzględnie bcałkiem bezlitośnie
Lernen beginnen
prety ruthlessly
prawie nigdy
Lernen beginnen
hardly ever
przestraszony
Lernen beginnen
frightened
ciekawy, ciekawski, wścibski
Lernen beginnen
curious
orzeczenie, opierać się na
Lernen beginnen
predicated
zdolność umiejętność talent
Lernen beginnen
ability
przemysłowiec
Lernen beginnen
industrialist
przemyślenia
Lernen beginnen
rethink
wyobraźnia
Lernen beginnen
imagination
uwaga
Lernen beginnen
attention
wyzywać wywołać sprowokować, rozsierdzony
Lernen beginnen
triggered
zdmuchnięty, brak mi słów na to wszystko
Lernen beginnen
blown away by the whole thing
Podstawowe zasady
Lernen beginnen
fundamental principles
rozmaity różnoraki nie jeden
Lernen beginnen
divers
potrzeby
Lernen beginnen
the needs
osiągniecie
Lernen beginnen
achievement
dozwolone, dozwolone
Lernen beginnen
allowed, permitted
wymyślić pomysł / hit pomysłu
Lernen beginnen
come up with an idea/ hit on the idea
roztrwonić marnować
Lernen beginnen
squonder
przyjaciel z dzieciństwa / przyjaciółka z dzieciństwa
Lernen beginnen
childhood friend
wskazówka
Lernen beginnen
clue
pospolity wspólny zwykły częsty
Lernen beginnen
common
pozostawać
Lernen beginnen
remain
pomieszać zmieszany
Lernen beginnen
confuse
mylące, wprowadzające w błąd
Lernen beginnen
confusing, misleading
talia
Lernen beginnen
waist
nieco inaczej
Lernen beginnen
slightly different
ciekawy, ciekawski, wścibski
Lernen beginnen
curious
Mówię to z miłości do nich
Lernen beginnen
I say this out of affection for them
czułość
Lernen beginnen
affection
ukorzeniony
Lernen beginnen
rooted
w płomieniach pochłonięty płomieniami
Lernen beginnen
engulfed in flames
szczerze mówiąc
Lernen beginnen
frankly speaking
trochę lekko nieco
Lernen beginnen
slightly
cel
Lernen beginnen
purpose
według
Lernen beginnen
according
nagle
Lernen beginnen
suddenly
grubsze
Lernen beginnen
thicker
połówki
Lernen beginnen
halves
podzielony
Lernen beginnen
divided
Dziura drogowa
Lernen beginnen
pothole
zakrztusił się
Lernen beginnen
choked up
samochody ciężarowe
Lernen beginnen
lorries
walący się dom
Lernen beginnen
ramshackle home
wędrować włóczyć się
Lernen beginnen
wander around
ściółka smieci na ulicach
Lernen beginnen
litter
obsypać rozsypać usiać
Lernen beginnen
strew
deskami
Lernen beginnen
boarded up
szał, szaleństwo
Lernen beginnen
frenzy, madness
zamroczony alkoholem
Lernen beginnen
befuddled by alcohol
duże doświadczenie
Lernen beginnen
considerable experience
znaczny poważny spory
Lernen beginnen
considerable
Przypuszczalnie, prawdopodobnie
Lernen beginnen
presumably, probably
obrona
Lernen beginnen
defence
zagraniczny
Lernen beginnen
foreign
sztuczka
Lernen beginnen
gimmick
pewny
Lernen beginnen
certain
najwyraźniej podobno
Lernen beginnen
apparently
rezydencja
Lernen beginnen
mansion
niezwykłe osiągnięcie
Lernen beginnen
remarkable achievement
społeczeństwo
Lernen beginnen
society
powołać mianować
Lernen beginnen
appoint
powołany do, wyposarzony
Lernen beginnen
appointed
umówione spotkanie, termin, randka
Lernen beginnen
appointment
śmiały
Lernen beginnen
daring
zagadka męczyć kłopotać
Lernen beginnen
puzzle
Poniżej powierzchni wody
Lernen beginnen
below the surface of the water
świadomy
Lernen beginnen
aware
zorganizować spotkanie
Lernen beginnen
to arrange a meeting
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
Lernen beginnen
schedule
intymny bliski serdeczny, intymna rozmowa
Lernen beginnen
intimate conversation
nawyk / przyzwyczajenie
Lernen beginnen
habit
siedlisko
Lernen beginnen
habitat
ksiądz
Lernen beginnen
priest
zemdlał
Lernen beginnen
fainted
niedawny ostatni świeży
Lernen beginnen
recent
porywający, inspirujący
Lernen beginnen
spirited, inspiring
miał się odbyć
Lernen beginnen
was to be held
zbieżny, zbierać się
Lernen beginnen
converging
przewidywanie oczekiwanie
Lernen beginnen
anticipation
potwornie
Lernen beginnen
blisteringly
gleba
Lernen beginnen
soil
coraz bardziej
Lernen beginnen
increasingly
przekonywujący
Lernen beginnen
convicing
wrażenie
Lernen beginnen
impression
ze znużeniem ociężale
Lernen beginnen
wearily
chociaż
Lernen beginnen
even though
ślubował przysięgać
Lernen beginnen
vowed
wyrzucać
Lernen beginnen
throwing away
okazja / możliwość
Lernen beginnen
opportunity
major poważny główny
Lernen beginnen
major
słupki bramki
Lernen beginnen
goalposts
chłosty martwego konia
Lernen beginnen
flogging a dead horse
wpływ
Lernen beginnen
influence
beznadziejny
Lernen beginnen
hopeless
nie mieliśmy takich
Lernen beginnen
we haven't had such
co byś zrobił gdyby
Lernen beginnen
what would you do if
robotów używa się
Lernen beginnen
robots are used
roboty będą zamierzają
Lernen beginnen
robots are going to
Nigdy nie widziałem nikogo, kto potrafiłby tańczyć tak dobrze, jak Diana
Lernen beginnen
i have never seen anyone who can dance as well as diana
Zamierzam
Lernen beginnen
i m going to
nie wolno mi mówić
Lernen beginnen
i mustn't talk
powinno być coś interesującego
Lernen beginnen
there should be something interesting
rywalizować
Lernen beginnen
compete
warunki
Lernen beginnen
terms
nie ma sensu
Lernen beginnen
there's no point
gdzie indziej
Lernen beginnen
elsewhere
mistrzostwo
Lernen beginnen
championship
coraz bardziej powszechne
Lernen beginnen
increasingly common
przewodniczący
Lernen beginnen
chairmen
śledzić
Lernen beginnen
follow
wspólnota
Lernen beginnen
fellowship
gość koleś
Lernen beginnen
fellow
koledzy studenci
Lernen beginnen
fellow students
przeciekający dach
Lernen beginnen
leaking roof
korzeń
Lernen beginnen
root
figura cyfra postać kształt
Lernen beginnen
figure
wzorzysty
Lernen beginnen
figured
wymyślić rozwiązanie
Lernen beginnen
figure out a solution
unikać stresu
Lernen beginnen
avoid stress
Oświadczenia stwierdzenie
Lernen beginnen
statements
brać udział
Lernen beginnen
taking part
przechwałki
Lernen beginnen
boast
zatłoczone
Lernen beginnen
crowded
kolejkowanie
Lernen beginnen
queuing
nalegać na
Lernen beginnen
insist on
to do niczego nie prowadzi
Lernen beginnen
it does not lead to anything
musisz go słuchać
Lernen beginnen
you must listen to him
w przybliżeniu, około
Lernen beginnen
approximately, about, roughly
zabawa, rozrywka
Lernen beginnen
fun, entertainment
wapień
Lernen beginnen
limestone
maleńki niewielki
Lernen beginnen
minute
często
Lernen beginnen
frequently
dotrzeć
Lernen beginnen
reach
pasmo górskie zasięg
Lernen beginnen
range
rozładowanie odpływ wypływ
Lernen beginnen
discharge
przyczyna / powód
Lernen beginnen
cause
szczelina, pęknięcie
Lernen beginnen
fissure
początkowo, wstępnie, na początku
Lernen beginnen
initially
ujscie rzeki
Lernen beginnen
river estuary
poziom morza
Lernen beginnen
sea level
osobiste doświadczenie
Lernen beginnen
personal experience
erozja przybrzeżna
Lernen beginnen
coastal erosion
koryto rzeki
Lernen beginnen
riverbed
wąwóz
Lernen beginnen
gorge
pojemność
Lernen beginnen
capacity
objętość
Lernen beginnen
volume
wapień, skała wapienna
Lernen beginnen
limestone, limestone
rekultywacja, reklamacja, odzyskanie
Lernen beginnen
reclamation, complaint, recovery
w przybliżeniu
Lernen beginnen
roughly
port
Lernen beginnen
harbour
będzie musiał stanąć przed rozwścieczonym narodem
Lernen beginnen
he will have to stand in front of an angry nation
nie spałam całą noc, wiec jestem bardzo zmeczona
Lernen beginnen
I did not sleep all night, so I'm very tired
ktoś mnie nagle obudził
Lernen beginnen
someone suddenly woke me up
stawić czoła czemuś
Lernen beginnen
to face something
będzie musiał stawić czoła gniewnemu narodowi
Lernen beginnen
he will have to face the angry nation
plotkować
Lernen beginnen
to gossip, rumor
lubić coś
Lernen beginnen
to be fond of
być ciekawym czegość
Lernen beginnen
to be keen on
znośny
Lernen beginnen
bearable
rozumiecie o co chodzi?
Lernen beginnen
catch my drift?
soczysty smakołyk
Lernen beginnen
a juicy titbit, skandaliczny wątek
stłumić unieważnić
Lernen beginnen
quash
spójność grupy
Lernen beginnen
group cohesion
okazało się bezcelowe
Lernen beginnen
it turned out to be pointless
wyszło na to że
Lernen beginnen
it turned out to be
kiedy ludzie zbliżają się do siebie
Lernen beginnen
when people huddle
stłoczyś się
Lernen beginnen
huddle
klejenie, spajanie, wiązanie
Lernen beginnen
bonding, bonding, bonding
nie śpisz?
Lernen beginnen
are you awake?
żebrać
Lernen beginnen
beg
zostałem obudzony
Lernen beginnen
I was awakened
ona codziennie kąpie się w morze
Lernen beginnen
she bathes the sea every day
brałam kąpiel wczoraj wieczorem
Lernen beginnen
I took a bath last night
umył sobie nogi
Lernen beginnen
he washed his feet
wszechstronny rozwój
Lernen beginnen
comprehensive development
lękliwy
Lernen beginnen
apprehensive
została mi tylko jedna kartka
Lernen beginnen
I have only one card left
wizyta kontrolna
Lernen beginnen
inspection visit
jakiego koloru koszulkę powinienem wybrać
Lernen beginnen
what color shirt should I choose
pojąć coś
Lernen beginnen
figured out
zalane
Lernen beginnen
flooded
koszmar
Lernen beginnen
nightmare
opóźnienie
Lernen beginnen
a delay
winda
Lernen beginnen
elevator, lift
przepraszam za kłopot
Lernen beginnen
I'm sorry for the trouble for bothering
uczesać włosy grzebieniem
Lernen beginnen
comb your hair with a comb
z góry dziękuję
Lernen beginnen
thank you in advance
często latający
Lernen beginnen
frequent flyer
zapotrzebowanie, popyt
Lernen beginnen
demand
unikać czegoś
Lernen beginnen
keep out of something, avoid
poradzić sobie z czymś
Lernen beginnen
cope with something
powinni być szkoleni jak radzić sobie
Lernen beginnen
they should be trained how to cope
przekonać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
convince someone to do something
stosunek do
Lernen beginnen
attitude to
brak
Lernen beginnen
lack of
odpuść sobie
Lernen beginnen
give it up
poddać się
Lernen beginnen
to give up
codzienny, swobodny, nieformalny
Lernen beginnen
casual
jestem ciekawy czy on wciąż tam jest
Lernen beginnen
I'm curious if he's still there
dziadek walczył za naród
Lernen beginnen
grandfather fought for the nation
przybił obraz do ściany
Lernen beginnen
he nailed the picture to the wall
dało mi to do myślenia
Lernen beginnen
gave me food for thought
naprawdę?
Lernen beginnen
ts that so?, Really?
dość całkiem sprawiedliwie
Lernen beginnen
quite fairly
łaczę cię, przepuszczam cię
Lernen beginnen
putting you through
coś mi wypadło
Lernen beginnen
something's come up
beza
Lernen beginnen
meringue
kamieniołom
Lernen beginnen
quarry
numer kierunkowy
Lernen beginnen
area code
numer wewnętrzny
Lernen beginnen
extension number
przedłużacz elektryczny
Lernen beginnen
Electrical extension
raczej chętniej najlepiej
Lernen beginnen
rather, preferably better
obiecuję
Lernen beginnen
I promise
zgiąć kartkę papier
Lernen beginnen
bend a piece of paper
zdobywać doświadczenie
Lernen beginnen
gain experience
gont
Lernen beginnen
shingle
strzecha (słomiany dach)
Lernen beginnen
thatch (straw roof)
pieczone w piekarniku
Lernen beginnen
baked in the oven
garnek do gotowania
Lernen beginnen
cooking pot
sprzeciw
Lernen beginnen
objection
skierowane ku północy
Lernen beginnen
facing north
godziny urzędowania
Lernen beginnen
office hours
zauważyłem, że
Lernen beginnen
I noticed that
oni kłócą się cały czas
Lernen beginnen
they are arguing (quarrel) all the time
hulajnoga
Lernen beginnen
scooter
gdzie nocowaliście we wiedniu
Lernen beginnen
where you slept in Vienna
przetarł oczy ze zdziwienia
Lernen beginnen
he rubbed his eyes in surprise
dojrzała kukurydza
Lernen beginnen
ripe corn
dwa rzędy domów
Lernen beginnen
two rows of houses
jaki był wynik?
Lernen beginnen
what was the result?
pozostawać
Lernen beginnen
to remain, to stay
według
Lernen beginnen
according to
agent nieruchomosci
Lernen beginnen
real estate agent
najnowsze dane ilustrują
Lernen beginnen
the latest data illustrates
poprawa, ulepszenie
Lernen beginnen
improvement, improvement
oszacować
Lernen beginnen
estimate
rosnące płace
Lernen beginnen
rising wages
przystępność (np. cenowa)
Lernen beginnen
affordability (eg price)
zakładać, przypuszczać
Lernen beginnen
to assume
jak również zakładając
Lernen beginnen
as well as assuming
Wiem, że masz dużo na głowie.
Lernen beginnen
I know you have a full plate.
zrzucić się na coś
Lernen beginnen
club together
zarobki, dochody
Lernen beginnen
earnings, income
pomimo czegoś
Lernen beginnen
in spite of
pomimo okropnego zapachu
Lernen beginnen
despite the terrible smell
nasz telewizor jest gorszy niż ich
Lernen beginnen
our TV is worse than theirs
pragnienie miłości
Lernen beginnen
thirst for love
mądra decyzja
Lernen beginnen
a wise decision
on przybrał na wadze
Lernen beginnen
he put on weight
poprawić, korygować
Lernen beginnen
improve, revise
przejrzenie, rewizja
Lernen beginnen
review, revision
ona nie pozwala jej pójść
Lernen beginnen
she does not let her go
nie pozwoliła jej pójść
Lernen beginnen
she would not let her go
nie chciała, żeby poszła
Lernen beginnen
She did not want her to go
niedawny
Lernen beginnen
recent
ostatnio, niedawno
Lernen beginnen
lately, recently
nie ma tego złego co by
Lernen beginnen
it was a blessing in desquise
znajomy
Lernen beginnen
an acquaintance
zadanie
Lernen beginnen
task
umiejętności
Lernen beginnen
abilities/skills
uzupełniający, dodatkowy
Lernen beginnen
subsidiary
niedawny ostatni
Lernen beginnen
recent last
dochód
Lernen beginnen
sales revenue
rotacja pracowników (FLUKTUACJA)
Lernen beginnen
employee turnover (jitter)
odpowiedni / odpowiednia
Lernen beginnen
suitable
wiąże sie z dzieleniem z mediami
Lernen beginnen
involves sharing with the media

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.