Moje przykładowe zdania

 0    30 Datenblatt    dostry3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Skończyłem szkołę w 2011 roku, technikum
Lernen beginnen
J'ai fini l'école en 2011, la technique
Chciałbym bardzo tu pracowac
Lernen beginnen
Je voudrais beaucoup travailler ici
Podoba mi się tutaj
Lernen beginnen
Je me plais ici
Bardzo mi się tu podoba w Francji
Lernen beginnen
Beaucoup je me plais ici à france
Ja chce tu zostać na dłużej
Lernen beginnen
Je veux rester ici pour plus
Bardzo mi się tu podoba w Francji i chce tu zostać na dłużej
Lernen beginnen
Beaucoup je me plais ici à france et veut rester ici pour plus
Mieszkam z rodzicami i młodszą siostrą
Lernen beginnen
J'habite avec mes parents et sa petit soeur
Mieszkam z rodzicami i młodszą siostrą w Sainte-Hermine
Lernen beginnen
J'habite avec mes parents et sa petit soeur à Sainte -Hermine
Mieszkam z rodzicami i młodszą siostrę w Sainte-Hermine w 7 miesięcy
Lernen beginnen
J'habite avec mes parents et sa petit soeur à Sainte -Hermine du 7 mois
Moja młodsza siostra chodzi tutaj do szkoły w Sainte-Hermine
Lernen beginnen
Ma petite sœur va ici à l'école à Sainte-Hermine
Uczę się z siostrą języka francuskiego
Lernen beginnen
J'apprends avec la sœur de la langue française
To trudny język, ale chcę się tego nauczyć, ponieważ bardzo lubię Francuski
Lernen beginnen
Il est une langue difficile, mais je veux l'apprendre, parce que j'aime vraiment les Français
Zależy mi bardzo na pracy
Lernen beginnen
Je me soucie beaucoup pour le travail
Ja nie pracowałem przy kurczakach
Lernen beginnen
Je n'ai pas travaillé à des poulets
Ale szybko się uczę
Lernen beginnen
Mais j'apprends vite
Ja wcześniej pracowałem
Lernen beginnen
Je l'ai déjà travaillé
Pracowałem jako asystent kucharza
Lernen beginnen
J'ai déjà travaillé comme un aide-cuisinier
Wcześniej
Lernen beginnen
Plus tôt
Wcześniej pracowałem jako pomocnik kucharza
Lernen beginnen
Plus tôt j'ai déjà travaillé comme un aide-cuisinier
Czy masz doświadczenie
Lernen beginnen
Avez-vous une expérience
Była to praca sezonowa
Lernen beginnen
Ce fut un travail saisonnier
Była to praca sezonowa w wakacje a poźniej przejechałem do rodziców do Francji
Lernen beginnen
Ce fut un travail saisonnier et plus tard, je arrivées pour les parents à la France
Chcesz pracować tutaj?
Lernen beginnen
Voulez-vous travailler ici?
Tak, chcę tu pracować
Lernen beginnen
Oui je veux travailler ici
Podoba ci się tutaj
Lernen beginnen
Ne vous plaisez ici
Zostaniesz przyjęty do pracy
Lernen beginnen
Vous êtes admis à la main-d'œuvre
Jutro mam przyjść do pracy
Lernen beginnen
Demain je dois venir à travailler
Kiedy?
Lernen beginnen
Quand?
Kiedy mogę przyjść?
Lernen beginnen
Quand puis-je venir?
Kiedy mogę przyjść?
Lernen beginnen
Quand je peux venir

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.