Monarchia absolutna na przykładzie Francji

 0    24 Datenblatt    magdalenafilipczuk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W którym wieku monarchia stanowa przekształca się w monarchią absolutną we Francji?
Lernen beginnen
w XV wieku
Absolutyzm we Francji to lata
Lernen beginnen
1484 – 1789. Klasyczny. 1484 rok – śmierć Ludwika i ostatnie zwołanie Stanów Generalnych. 1789 – zwołanie ponowne Stanów Generalnych, by uzyskać od nich zgodę na nałożenie podatków, Rewolucja francuska
Rządy Ludwika XVI były
Lernen beginnen
bez kontroli z podporządkowanymi organami państwowymi. Całość władzy ustawodawczej, wykonawczej I sądowniczej. Władza nie ograniczona. Jedyna w państwie. Inne organy tylko doradcze, pomocnicza. Wszechstronna i omnipotentna.
Zarząd państwem oparty na
Lernen beginnen
rozbudowanych organach administracji. Oparty na centralizmie, biurokracji, koncentracja – podporządkowanie wszystkich organów królowi. Organy administracji posiadają ludzi kompetentnych. Państwo policyjne i administracyjne
Podstawy doktrynowe absolutyzmu: - wzorował się na
Lernen beginnen
prawie rzymskim i instytucji cesarstwa - państwo bytem osobnym od monarchy, państwo osobą prawną, musi posiadać organy, które wykonuje jego wolę
odpowiedzialność monarchy
Lernen beginnen
władza od Boga
podstawa absolutyzmu
Lernen beginnen
traktat – suwerenność z absolutna władza, niepodzielną, skupiona w rękach określonych grup. Przeciwnik formy współrządzenia.
prawo fundamentalne korony francuskiej
Lernen beginnen
istotowo związane z państwem i władca musi się nim podporządkować, nie może ich zmienić. Określone Konstytucją monarchii absolutnej.
Te prawa to:
Lernen beginnen
1. Zasada następstwa tronu – najstarszy syn zostaje królem, tron dziedziczny – primogenitura.
2 prawo fundamentalne korony francuskiej
Lernen beginnen
2. Niepozbywalność domeny królewskiej – terytorium państwa – i niepodzielność. Po doświadczeniach wojny stuletniej – król angielski posiadał więcej ziemi od Francji niż król Francji.
3. Najpóźniejsze prawo fundamentalne - po wojnach religijnych
Lernen beginnen
król musi być katolikiem
W XVII i XVIII z rady królewskiej wyłoniły się:
Lernen beginnen
Rada stanu, Rada depesz, Rada stron procesowych, Rada finansów, Rada ds. handlowych
Rada stanu
Lernen beginnen
najważniejsza, też rada tajna Przewodniczy jej król, skład do 7 osób – Ministrowie Stanu – najbliżsi pracownicy króla – Kanclerze itd. Zajmuje się polityką zagraniczną oraz sprawami wewnętrznymi Najwyższej Wagi – najważniejsze.
Rada depesz
Lernen beginnen
lub sprawozdania Około 12 osób. Ci co w Radzie stanu + inni. Rada depesz zajmuje się bieżącym zarządem. Zajmuje się sprawami spornymi. Zalążek sądownictwa administracyjnego.
Rada stron procesowych lub prywatna
Lernen beginnen
Przewodniczy jej Kanclerz. Wchodzą w skład radcy, sekretarze stanu, referendarze. Funkcje sądownicze. Jest sądem kasacyjnym – Bada zgodność wyroku z prawem i ewentualnie kasuje. Jest sądem kompetencyjnym – spory o kompetencje między sądami, o właściwość
Rada finansów
Lernen beginnen
Składa się z generalnego kontrolera finansów, radców i kanclerza. Ustalanie podatków, wysokości, rozdział, wszelkie aspekty finansowe.
Rada ds. handlowych
Lernen beginnen
Sprawy Kolonii, gospodarka w koloniach
Urzędy ministerialne jednoosobowe – są członkami rady np. Kanclerz:
Lernen beginnen
Kanclerz - bliski współpracownik króla Przygotowuje królowi akty, mają pomocników – notariuszy. Często osoba duchowna. Prowadzi kancelarię i bieżącą politykę zagraniczną – utrzymanie stosunków dyplomatycznych. Przewodzi sądownictwu.
Urzędy ministerialne jednoosobowe - generalny kontroler finansów
Lernen beginnen
Minister finansów gospodarki, infrastruktury, rolnictwo, handel, przemysł, drogi, mosty itd. Najwybitniejszy od 1665 roku Jan Jakub Kolbert
merkantrylizm
Lernen beginnen
Termin merkantylizm pojawił się w 1664 u Colberta. Kraj powinien eksportować więcej dóbr i usług niż importować. Wprowadzenie cła ochronnego, by byla rodzima produkcja, ale żeby nie zalewały tanie towary konkurencyjne.
Sekretarze stanu
Lernen beginnen
Czterech sekretarzy stanu. Najpierw podzieleni na cztery części państwa. Z czasem podział na resorty.
Początek XVI wieku – odejście od podziału terytorialnego. Podział wg kryterium rzeczowego - Resorty:
Lernen beginnen
I. Spraw Zagranicznych II. Wojny III. Marynarki IV. Działu królewskiego
Zakres spraw wewnętrznych
Lernen beginnen
zostaje podział geograficzny na cztery resorty
Administracja – zarząd centralne:
Lernen beginnen
I. Król, organy powoływane i odwoływany przez króla, II. kolegia – rady. III. Jednoosobowe – nie mają własnych kompetencji władczych

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.