My first lesson

 0    21 Datenblatt    juliabroszkiewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przepłacić
Lernen beginnen
rip off
obgadywać; krytykować; tracić moc
Lernen beginnen
run down
wpaść na kogoś
Lernen beginnen
run into
mieć wystarczająco pieniędzy
Lernen beginnen
run to
sprawdzić; przeanalizować (=run through)
Lernen beginnen
run over
mieć zaległości z jakimś rachunkiem
Lernen beginnen
run up
natknąć się na (problem)
Lernen beginnen
run up against
odprowadzić kogoś
Lernen beginnen
see someone off
przejrzeć czyjeś intencje/kogoś
Lernen beginnen
see through
naśmiewać się poprzez imitowanie
Lernen beginnen
send up
wziąć się za coś (start working)
Lernen beginnen
set about
nastać, nastąpić (w kontekście pogody)
Lernen beginnen
set in
1. zawierać (dokument zawiera...) 2. zacząć coś wykonywać 3. arrange/organizować
Lernen beginnen
1. contain (document contains ...) 2. start something 3. arrange / organize
1. zawierać (dokument zawiera) 2. arrange (organizować) 3. zaczynać jakąś czynność
Lernen beginnen
set out
powołać; rozpocząć
Lernen beginnen
set up
zaatakować
Lernen beginnen
set (up) on
zaczynać dochodzić do kogoś/ zacząć coś przyjmować do świadomości
Lernen beginnen
sink in
zawalić
Lernen beginnen
slip up
znaleźć rozwiązanie (=deal with sth/ handle sth)
Lernen beginnen
find a solution (= deal with sth / handle sth
trzymać się swojego stanowiska
Lernen beginnen
stand by
samolot
Lernen beginnen
aeroplane /plane

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.