na egzamin I

 0    212 Datenblatt    mona09
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wymienić mechanizmy odpowiedzi immunologicznej przeciwko pierwotniakom.(najogólniej podziel)
Lernen beginnen
a) Pierwotniaki wewnątrzkomórkowe: b) Pierwotniaki zewnątrzkomórkowe:
Wymienić mechanizmy odpowiedzi immunologicznej przeciwko pierwotniakom a) Pierwotniaki wewnątrzkomórkowe:
Lernen beginnen
- odpowiedź Th1 zależna - aktywacja komórek cytotoksycznych, - aktywacja makrofagów i fagocytoza - produkcja przeciwciał i ADCC (cytotoksyczność zależna od przeciwciał)
Wymienić mechanizmy odpowiedzi immunologicznej przeciwko pierwotniakom b) Pierwotniaki zewnątrzkomórkowe:
Lernen beginnen
- fagocytoza - aktywacja dopełniacza - produkcja cytokin przez limfocyty Th2 pobudzających produkcję Ab - ADCC
Wymienić mechanizmy odpowiedzi immunologicznej przeciwko pierwotniakom Przykłady
Lernen beginnen
Trypanosoma brucei, plazmodium, Leiszmania
Wymienić mechanizmy odpowiedzi immunologicznej przeciwko pierwotniakom Trypanosoma brucei
Lernen beginnen
mechanizm tylko zależny od Ab (dopełniacz i immunofagocytoza)
Wymienić mechanizmy odpowiedzi immunologicznej przeciwko pierwotniakom Plazmodium
Lernen beginnen
gdy wewnątrz erytrocytu – mech. zalezny od Ab (blokada miejsc wnikania do komórki i immunofagocytoza) gdy w wątrobie – niezależny od Ab (makrofagi i cytokiny)
Wymienić mechanizmy odpowiedzi immunologicznej przeciwko pierwotniakom Leiszmania
Lernen beginnen
bardzo duże znaczenie mechanizmu niezależnego od Ab (makrofagi, cytokiny i cytotoksyczność), a niewielkie zależnego od Ab (ograniczenie rozprzestrzeniania się pasożyta)
Dlaczego boimy się inwazji kleszczy u ludzi, zwierząt towarzyszących i gospodarskich?
Lernen beginnen
przenoszą choroby zakaźne i pasożytnicze, a nie są mocno wyspecjalizowane pod kątem żywicieli, niektóre gatunki są w stanie wywołać paraliż kleszczowy, intensywne inwazje wywołują niedokrwistość
Dlaczego boimy się Ixodes ricinus – kleszcz pospolity?
Lernen beginnen
jest żywicielem ostatecznym Babesia: divergens, microti, venatorum oraz wektorem: TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu), Coxiella burnetti, Borrelia burgdorferi i innych z rodzaju
Francisella tularensis, Anaplasma phagocytophilum
Dlaczego boimy się Dermacentor reticulatus - kleszcz łąkowy?
Lernen beginnen
jest ż. ostatecznym Babesia canis oraz wektorem: Rickettsia slovaca i conori, Coxiella burnetti i Francisella tularensis
Dlaczego boimy się paraliżu łąkowego?
Lernen beginnen
gatunki, np. Ixodes ricinus, I. hexagones, I. holocyclus, Argas persicus, Argas reflexus są w stanie wywołać paraliż kleszczowy
Na czym polega paraliż kleszczowy?
Lernen beginnen
holocyklotoksyna hamuje uwalnianie Ach w synapsach doprowadzając do wstępującego wiotkiego porażenia mm. szkiel., m.in. mm. oddechowych
Dlaczego kleszcze właściwe są wektorami tak wielu chorób?
Lernen beginnen
ŻYWIĄ się krwią, ŻERUJĄ przez długi czas co pozwala na TRANSFER patogenu i na POBRANIE dużej liczby patogenów, ATAKUJĄ wiele gatunków żywicieli, transmisja wertykalna TRANSOVARIALNA
maja MAŁO naturalnych WROGÓW, duży POTENCJAŁ ROZRODCZY: do 18,000 jaj na samice, u niektórych gatunków PARTENOGENEZA
Drogi inwazji pasożytów zewnętrznych
Lernen beginnen
głównie przez kontakt bezpośredni, za pośrednictwem przyrządów do pielęgnacji, pasożytują tylko tymczasowo, czy pasożytujące tylko nocą, mogą wnikać przez, drogą pokarmową, droga oddechowa
Drogi inwazji pasożytów zewnętrznych i przykłady - głównie przez kontakt bezpośredni zwierzęcia chorego ze zdrowym
Lernen beginnen
głównie przez kontakt bezpośredni zwierzęcia chorego ze zdrowym – są pasożyty mniej lub bardziej wyspecjalizowane pod kątem żywicieli
np. wszoły bytują u ptaków i ssaków określonych gatunków, a wszy tylko u ssaków określonych gatunków, nie przechodząc na inne/ KOTY NIE MAJĄ WSZY
Drogi inwazji pasożytów zewnętrznych i przykłady - za pośrednictwem przyrządów do pielęgnacji typu szczotki, grzebienie
Lernen beginnen
np. świerzbowce drążące jak Sarcoptes scabiei var. canis czy naskórne jak Psoroptes ovis u owiec i bydła
Drogi inwazji pasożytów zewnętrznych i przykłady - pasożytują tylko tymczasowo czy pasożytujące tylko nocą
Lernen beginnen
kleszcze właściwe (twarde/twardo-pancerzykowe), np. Ixodes ricinus - pasożytują tylko tymczasowo, – pluskwy, np. Cimex lectularius (pluska domowa) pasożytujące tylko nocą
Drogi inwazji pasożytów zewnętrznych i przykłady mogą wnikać przez skórę
Lernen beginnen
mogą wnikać przez skórę i lokalizować się w różnych jej obszarach bądź wytworach, np. Demodex canis w mieszkach włosowych i gruczołach łojowych czy świerzbowce drążące podskórną
często też na określonych obszarach ciała, np. Knemidocoptes mutans poniżej stawów skokowych u ptaków (wapienna noga)
Drogi inwazji pasożytów zewnętrznych i przykłady - drogą pokarmową
Lernen beginnen
np. jaja gzów żołądkowo-jelitowych składane na różnych częściach ciała żywiciela bądź poza nim, ale w jego pobliżu, w zależności od gatunku, następnie zjadane przez żywiciela
Drogi inwazji pasożytów zewnętrznych i przykłady - drogą oddechową
Lernen beginnen
samice gzów jamowych (Oestrus ovis i Rhinoestrus purpureus) rodzą larwy w locie do nozdrzy owcy/konia
Różnice w Dirofilaria immitis u mięsożernych
Lernen beginnen
Dirofilaria immitis – w sercu i naczyniach płucnych, OKRES PREPATENTNY u psa: 6-7 miesięcy/ u kota: 8 miesięcy, okres PATENTNY u psa wiele lat/ u kota występuje rzadko i zazwyczaj jest krótki 290-330μm
przedni koniec ciała ostro zakończony, ogon prosty z ostrym końcem - barwienie fosfatazą kwaśną: 2 miejsca aktywności zlokalizowane wokół otworu odbytowego i wydalniczego
Różnice w Dirofilaria repens u mięsożernych
Lernen beginnen
dorosłe nicienie w guzkach podskórnych lub tkance międzymięśniowej, okres prepatentny u psa i kota: 27-34 tyg., okres patenty wiele lat
przedni koniec ciała OSTRO zakończony Ogon PROSTY z Ostrym końcem, barwienie fosfatazą kwaśną: 2 miejsca aktywności zlokalizowane wokół otworu odbytowego i wydalniczego 300-370 μm
Różnice w Dirofilaria u mięsożernych – Diagnozowanie (same metody)
Lernen beginnen
mikrofilarie, RTG, Serologia, Na podstawie objawów
Różnice w Dirofilaria u mięsożernych – Diagnozowanie – mikrofilarie
Lernen beginnen
rozmaz krwi, metoda grubej kropli lub test Knotta
w godzinach wieczornych pobieramy krew obwodową do 2ml krwi z EDTA dodajemy 10ml 2% formaliny i odwirowujemy, osad na szkiełkach podst po dodaniu kropli 0,1% błękitu metylenowego i pod mikroskop
Różnice w Dirofilaria u mięsożernych – Diagnozowanie – RTG
Lernen beginnen
powiększenie: prawej komory, aorty i pnia płucnego
Różnice w Dirofilaria u mięsożernych – Diagnozowanie – Serologia
Lernen beginnen
immunofluorescencja i ELISA
Różnice w Dirofilaria u mięsożernych – Diagnozowanie – Serologia – immunofluorescencja
Lernen beginnen
Ab przeciwko Ag kutykularnym mikrofilarii (szczególnie wartościowy do wykrywania nadwrażliwości na mikrofilarie
negatywny przy wysokiej filaremii Sprawdź to
Różnice w Dirofilaria u mięsożernych – Diagnozowanie – Serologia – ELISA
Lernen beginnen
Ab przeciwko Ag somatycznym - daje dobre wyniki w czasie drugiej połowy okresu prepatentnego, wykrywa inwazje jednopłciowe
Różnice w Dirofilaria u mięsożernych - Diagnostyka na podstawie objawów
Lernen beginnen
- brak obj w czasie wędrówki- gł problem dorosłe – blok zastawek i P K serca i zatory n płuc- inwazja około 50 robaków: duszność, szybkie męczenie się, zakrzepów -> obrzęki, wodobrz, powięk wątroby, stany zap nerek
- sekcyjnie: przerost P serca, zapalenie osierdzia, zakrzepy w tętnicach- w przypadku D. repens – często bezobjawowo
Lernen beginnen
brak apetytu, osowiałość, spadek masy ciała- ZOONOZA!!!
Różnice w Dirofilaria u mięsożernych, Zwalczanie: DILOFILARIA
Lernen beginnen
lewamizol - benzimidazole, np. mebendazol
według książki – trudne, ponoć nadal stosuje się związki arsenowe (mimo działań ubocznych), terapia uzupełniająca prednizolonem i kwasem acetylosalicylowym
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych.
Lernen beginnen
powiększenie wątroby, śledziony, węzłów chłonnych - tworzenie ziarniniaków - tworzenie się kompleksów imm. (Ag-Ab) - uwalnianie mediatorów z komórek tucznych - powstawanie autoprzeciwciał
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - powiększenie wątroby, śledziony, węzłów chłonnych
Lernen beginnen
w wyniku aktywności makrofagów i limfocytów
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - tworzenie ziarniniaków
Lernen beginnen
np. wokół jaj Schistosoma w wątrobie
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - tworzenie się kompleksów imm. (Ag-Ab)
Lernen beginnen
odkładających się w naczyniach krwionośnych i nerkach prowadzące do stanu zapalnego (Plasmodium, Babesia) – nadwrażliwość typu III
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - uwalnianie mediatorów z komórek tucznych
Lernen beginnen
prowadzące do wstrząsu anafilaktycznego (Toxocara, filariozy płucne, pęknięcie cysty tasiemca bąblowca) – efektem są: obrzek krtani, skurcz oskrzeli, gwałtowny spadek ciś. tt., niewydolność narządowa i krążeniowa
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - powstawanie autoprzeciwciał
Lernen beginnen
(podobieństwo niektórych antygenów pasożytniczych i ludzkich), np. galaktocerebrozyd Trypanosoma cruzi i ten ludzki
Omówić reakcje immunopat. zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - Reakcje immunopat w inwazji Schistosoma:
Lernen beginnen
jaja stymulują limfocyty CD4+ w wątrobie - wokół jaj tworzą się ziarniniaki - zwłóknienia związane z chroniczną odp. komórkową
Omówić reakcje immunopat. zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - Reakcje immunopat w inwazji Schistosoma –stymulacja przez jaja
Lernen beginnen
- jaja stymulują limfocyty CD4+ w wątrobie  aktywacja makrofagów i r. nadwr.t. póżnego
Omówić reakcje immunopat. zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - Reakcje immunopat w inwazji Schistosoma - zwłóknienia związane z chroniczną odp. komórkową
Lernen beginnen
marskość wątroby, zaburzenia krążenia wątrobowego i nadciśnienie wrotne
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - Reakcje immunopat przy T. cruzi (ch. Chagasa):
Lernen beginnen
świdrowce wydzielają enzym - dochodzi do poliklonalnej aktywacji limf.B
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - Reakcje immunopat przy T. cruzi (ch. Chagasa) - świdrowce wydzielają enzym
Lernen beginnen
racemazę prolinową, który ma charakter mitogenu dla limf.B
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - Reakcje immunopat przy T. cruzi (ch. Chagasa) - dochodzi do poliklonalnej aktywacji limf.B
Lernen beginnen
(być może też i T)  hipergammaglobulinemia (lezy u podstaw ciężkiej kardiomiopatia)
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - Malaria mózgowa
Lernen beginnen
Ag pasożyta stym prod. TNFα, IFNγ i innych cytokin pozap zarażone krwinki wykazują zdolność do otacza się krwinkami zdrowymi- prowadzi to do zwężania i niedrożności n krw w mózgu  śpiączka
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - Malaria mózgowa – Stymulacja cytokin
Lernen beginnen
- Ag pasożyta stymulują prod. TNFα, IFNγ i innych cytokin pozapalnych  wzrost ekspresji cz adhez na kom.śródbł. (są one odp za wiązanie się z erytrocytami zarażonymi zarodźcem)
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. - Reakcja autoimmunolog w przebiegu filariozy:
Lernen beginnen
ślepota u osób zarażonych Onchocerca volvulus - krzyżowe wiązanie AB z AG siatkówki
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. Reakcja autoimmunolog w przebiegu filariozy - ślepota:
Lernen beginnen
prowadzi do ślepoty u osób zarażonych Onchocerca volvulus – jej antygeny wykazują duże podobieństwo do kalretikuliny – białka wiążącego Ca w ER
Omówić reakcje immunopat zachodzące u żywiciela w przypadku inwazji pasożytniczych. Reakcja autoimmunolog w przebiegu filariozy - reakcja krzyżowa
Lernen beginnen
Ab specyficzne dla tych Ag krzyżowo wiążą się z białkami w siatkówce indukując odp. imm., która niszczy siatkówkę
Jak zapobiegać babeszjozie u zwierząt domowych i gospodarskich?
Lernen beginnen
- zwalczanie inwazji kleszczy - leczenie przyczynowe bydła, psów - leczenie wspomagające psów - na terenach endemicznych odrobaczanie przed wypasaniem - na terenach tropikalnych transfuzja od zarażonych
Jak zapobiegać babeszjozie u zwierząt domowych i gospodarskich? - leczenie przyczynowe - bydło
Lernen beginnen
Diminazen, Imidokarb, Amikarbalid, Chinuronium
Jak zapobiegać babeszjozie u zwierząt domowych i gospodarskich? - leczenie przyczynowe - psy
Lernen beginnen
Diminazen, Imidokarb, Fenamidyna, Pentamidyna, Błękit trepanu
Jak zapobiegać babeszjozie u zwierząt domowych i gospodarskich? - leczenie wspomagające - psy
Lernen beginnen
nawadnianie, wymuszanie diurezy, glikokortykosteroidy, leki hepatoprotekcyjne, osłona antybiotykowa, glukoza, przetoczenie krwi
Jak zapobiegać babeszjozie u zwierząt domowych i gospodarskich? - odrobaczanie przed wypasaniem
Lernen beginnen
na terenach endemicznych przed rozpoczęciem sezonu pastwiskowego można zastosować imidokarb w dawce 2 mg/kg.
Jak zapobiegać babeszjozie u zwierząt domowych i gospodarskich? – tereny tropikalne
Lernen beginnen
w niektórych krajach tropikalnych podaje się zdrowym zwierzętom krew zarażonych osobników po uprzednim podaniu Chinuronim
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. – wymień co i kogo atakuje
Lernen beginnen
Ascaris lumbricoides – ludzie, świnie Parascaris equorum – koniowate Neoascaris vitulorum – bydło Toxascaris leonina, Toxocara cati i Toxocara canis – najczęściej u psów i kociąt
Ascaridia galli – kury Heterakis gallinarum – kury
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. – Ascaris lumbricoides
Lernen beginnen
ludzie, świnie, jedna z częstszych inwazji u świń w Polsce Żródłem inwazji są Chlewnie i zanieczyszczona gleba Ż. P: dżdżownica i owady kałożerne
Rezerwuar: dziki i Ż.P. sporadycznie zarażenie u bydła wędrówka typu ASCARIS
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. – Ascaris lumbricoides - OBJAWY
Lernen beginnen
Larwy – przemijająca biegunka, (-) apetytu, apatia, duszność, kaszel gorączka (zap płuc) Dorosłe – wymioty, biegunka, objawy nerwowe (met pasożyta), sporadycznie niedrożność przew żółć,
intensywna inwazja: niedrożność j. cienkiego
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. - Parascaris quorum
Lernen beginnen
koniowate larwy w jaju odporne na warunki śr. zewn., źródło inwazji Stajnie i Pastwiska, dorosłe konie sporadycznie są nosicielami - wędrówka typu ASCARIS
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. - Parascaris quorum - objawy
Lernen beginnen
Larwy – biegunka, (-) apetytu, kaszel, apatia, duszność, wypływ z nozdrzy, gorączka, objawy nerwowe (gdy dostaną się do OUN)
Dorosłe – biegunka, bóle morzyskowe, niedokrw, objawy nerwowe (met pasożyta, sporadycznie niedrożność, a nawet przebicie j. cienkiego
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. - Neoascaris vitulorum
Lernen beginnen
bydło, jaja dosyć wrażliwe na warunki śr. zewn., inwazja sporadycznie, a rezerwuarem są dorosłe krowy, główną drogą zarażenia jest d. LAKTOGENNA, wędrówka typu ASCARIS i SOMAT
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. - Neoascaris vitulorum - objawy
Lernen beginnen
łagodne – biegunki i zaparcia, spadek masy ciała, przy ciężkich inwazjach Zapach Acetonu w wydychanym powietrzu
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. - Toxascaris leonina, Toxocara cati i Toxocara canis
Lernen beginnen
najczęściej u Psów i Kociąt, najczęściej zarażenie drogą LAKTOGENNĄ i ŚRÓDMACICZNIE
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. - Toxascaris leonina, Toxocara cati i Toxocara canis - Objawy
Lernen beginnen
biegunka, wymioty, wychudzenie, niedokrwistość, Zmatowienie włosów, Powiększony Obrys Brzucha
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. - Ascaridia galli
Lernen beginnen
drób, źródło inwazji to zanieczyszczona gleba, Rezerwuar inwazji: dorosłe ptaki, Zarażenie droga Pokarmową - żołądek  dwunastnica (L3)  bł.śluz. j. cienkiego (L4)  światło jelita (L5)
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich. - Ascaridia galli - objawy
Lernen beginnen
spadek apetytu, osowiałość, niedokrwistość, matowe upierzenie, biegunka na przemian z zaparciami, wychudzenie, objawy nerwowe
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich.- Heterakis gallinarum
Lernen beginnen
kury itd., przenoszą pierwotniaka Histomonas meleagridi, Zarażenie drogą Pokarmową, j. cienkie (L2)  pomiedzy fałdy bł.śluz.jj.ślepych (3x linieją do L5)
Omówić epidemiologię i patofizjologię w przypadku glistnic u zwierząt domowych i gospodarskich.- Heterakis gallinarum - Objawy
Lernen beginnen
biegunka, spadek apetytu, zaburzenia w trawieniu, Opóźnienie Terminu Nieśności, zahamowanie rozwoju ptaków
Wymienić drogi inwazji pasożytniczych
Lernen beginnen
Droga pokarmowa - Penetracja czynna przez skórę - Transmisja bierna - Transmisja przez łożysko/ zarażenie śródmaciczne - Droga laktogenna - Droga koitalna (płciowa)
Wymienić drogi inwazji pasożytniczych i podać przykłady. - Droga pokarmowa
Lernen beginnen
larwy tasiemców (cysticerkoidy, bąblowce, cenury, plerocerkoidy), Toxocara canis
Wymienić drogi inwazji pasożytniczych i podać przykłady. - Penetracja czynna przez skórę
Lernen beginnen
miracidia i cerkarie przywr – są uwalniane z Ż.P. w odpowiednim czasie
Wymienić drogi inwazji pasożytniczych i podać przykłady. - Transmisja bierna
Lernen beginnen
ze śliną wektora dostają się stadia inwazyjne (zarodziec malarii, babeszje, mikrofilarie) do krwi w wyniku bezpośredniego pasożytowania lub transfuzji
Wymienić drogi inwazji pasożytniczych i podać przykłady. - Transmisja przez łożysko/ zarażenie śródmaciczne
Lernen beginnen
np. Tritrichomonas foetus
Wymienić drogi inwazji pasożytniczych i podać przykłady. - Droga koitalna (płciowa)
Lernen beginnen
Trypanosoma equiperdum
Czy Ż.O. może być jednocześnie Ż.P. u tego samego gatunku? Podaj przykłady.
Lernen beginnen
MOŻE, gdy dochodzi do autoinwazji, np. Oxyuris equi (owsik koński), Taenia soilum (tasiemiec uzbrojony u ludzi), Strongyloides stercoralis (węgorek j), Trichinella spiralis (włosień kręty), gdy jakiś kanibal nas zje
Podaj mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) żywiciela względem pasożyta (wymień ogólnie).
Lernen beginnen
bariera fizyczna i mechaniczna - bariera chemiczna i biochemiczna - układ dopełniacza - opsonizacja - fagocytoza - przez makrofagi - produkcja wolnych rodników - komórki NK - stan zapalny
Podaj mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) żywiciela względem pasożyta i podaj przykłady. - bariera fizyczna i mechaniczna
Lernen beginnen
skóra i błony śluzowe u. oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego, wydzielanie śluzu i łez
Podaj mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) żywiciela względem pasożyta i podaj przykłady. - bariera chemiczna i biochemiczna
Lernen beginnen
kwaśne pH powierzchni skóry, żołądka, pochwy, obecne w śluzie Lizozym, czynniki antybakteryjne i cytokiny pozapalne, specyficzne białka wydz do śluzu i wiążące wodorowęglanowi Ag pasożytów żołądkowo-jelitowych
(lektyna wiążąca galaktozę u owiec zarażonych Haemonchus contortus i Trichostrongylus vulgaris, zwieksza lepkość śluzu wokół pasożyta i uniemożliwia jego przyleganie do błony śluzowej jelita, co ułatwia ich usunięcie z organizmu żywiciela)
Podaj mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) żywiciela względem pasożyta i podaj przykłady. - układ dopełniacza - drogi
Lernen beginnen
D KLASYCZNA, ALTERNATYWNA (C3 bezp wz się z cząsteczkami obecnymi na bł kom., kutikuli lub tegumencie P) i PEKTYNOWA (b pow płuc i pektyny wiążące mannan łączą się z glikoprot Trichinella spiralis)
Podaj mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) żywiciela względem pasożyta i podaj przykłady. - układ dopełniacza -nie drogi
Lernen beginnen
ułatwia fagoc, bezp uszkadza kom P, (+) adhezję cytotoks kom efektor, indukuje uwalnianie czynników chemotakt dla neutro i mono, (+) ruchliwość granulo i makro, indukuje degran mastocytów (+) stan zap
Podaj mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) żywiciela względem pasożyta i podaj przykłady. – opsonizacja
Lernen beginnen
wzmaga fagocytozę - najważniejsze opsoniny: Ab i dopełniacz
Podaj mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) żywiciela względem pasożyta i podaj przykłady. - produkcja wolnych rodników
Lernen beginnen
rodników (generowane wewnątrz makrofagów): NO – oporność na Plasmodium, Leishmania, Schistosoma
Podaj mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) żywiciela względem pasożyta i podaj przykłady. - komórki NK
Lernen beginnen
bezpośrednio zabijają pierwotniaki
Podaj mechanizmy odporności nieswoistej (wrodzonej) żywiciela względem pasożyta i podaj przykłady. - stan zapalny
Lernen beginnen
wywołany przez neutrofile, eozynofile i mastocyty
Jakie produkty spożywcze mogą być źródłem inwazji Toxoplasma gondii?
Lernen beginnen
surowe mięso różnych gatunków ssaków - surowe mleko krowie - oocysty znajdujące się na niemytych warzywach i owocach
Omówic podobieństwa i różnice w biologii, epidemiologii i zwalczaniu glist u zwierząt mięsożernych. (wymień co kogo atakuje)
Lernen beginnen
Toxascaris leonina – psy i koty Toxocara canis – psy Toxocara cati – koty
Wszystkie umiejscawiają się w jelicie cienkim. W każdym przypadku postacią inwazyjną jest stadium L2.
Omówic podobieństwa i różnice w biologii, epidemiologii i zwalczaniu glist u zwierząt mięsożernych. - Toxascaris leonina
Lernen beginnen
psy i koty, BRAK Wędrówki (2 linienia w ścianie jelita, 1 linienie w świetle jelita), opp 7-10 tyg. zarażenie Drogą Pokarmową
Omówic podobieństwa i różnice w biologii, epidemiologii i zwalczaniu glist u zwierząt mięsożernych. - Toxocara canis
Lernen beginnen
psy, wędrówka typu Somatycznego i Ascaris, NAJWIĘKSZA opp: 2-3 lub 4-5 tyg. (w zależności od drogi zarażenia), zarażenie Drogą Pokarmową, Laktogenną i Śródmaciczną
Omówic podobieństwa i różnice w biologii, epidemiologii i zwalczaniu glist u zwierząt mięsożernych. - Toxocara cati
Lernen beginnen
koty, wędrówka typu Somatycznego i Ascaris, natomiast jej brak przy zarażeniu Ż. P. opp: 6-8 tyg.
zarażenie Drogą Pokarmową, Laktogenną i Śródmaciczną
Omówic podobieństwa i różnice w biologii, epidemiologii i zwalczaniu glist u zwierząt mięsożernych. – Epidemiologia
Lernen beginnen
najczęstsze inwazje u szczeniąt i kociąt - rezerwuarem inwazji są dorosłe samice - najczęstsze drogi zarażenia: laktogenna i sródmaciczna
Omówic podobieństwa i różnice w biologii, epidemiologii i zwalczaniu glist u zwierząt mięsożernych. – zwalczanie
Lernen beginnen
- odrobaczanie szczeniąt w 2-3 i 5-6 tyg. życia, kotów – w 6-8 tyg. (pyrantel, oksybendazol, flubendazol, fenbendazol) - kolejne odrobaczania w zależności od potrzeby, np. przed szczepieniami
- sprzątanie odchodów, wymiana piasku w piaskownicach itp.
Wedrówka typu ASCARIS
Lernen beginnen
j. cienkie  naczynia żylne ż. wrotna  wątroba (L3)  prawe serce  płuca (L4)  drzewo oskrzelowe, tchawica, krtań  wykrztuszone i połknięte  j. cienkie (L5)
Wędrówka typu SOMATYCZNEGO:
Lernen beginnen
po dostaniu się do płuc  naczynia włosowate płuc  naczynia żylne płuc  serce  krwioobieg duży  wraz z krwią wędrują po całym organizmie (larwy drzemiące)
Świerzbowce u psów i kotów, wymień
Lernen beginnen
Świerzbowce drążące:  Sarcoptes scabiei var. canis – u psów Notoedres cati – koty Świerzbowce naskórne świerzb uszny (otodektoza) – Otodectes cynotis – psy i koty
Świerzbowce u psów i kotów, jak się przenoszą i czy mogą z kota na psa i odwrotnie.
Lernen beginnen
Zarażenie następuje przez kontakt bezp oraz sprzęt do pielęgnacji zw. Odmiany mogą się przenosić mdzy różnymi gat zw, ale w nietyp gat nie mogą się rozmnażać, objawy są nietypowe, świerzbowiec szybko ginie.
Świerzbowce u psów i kotów - Sarcoptes scabiei var. canis
Lernen beginnen
Świerzbowiec drążący u psów, Objawy: zmiany skórne: łuszczących wyłysienia i małe guzki, pęcherzyki i krost Głowa Szyja 1 nad oczami, Grzbiecie nosa i Małżowin usznych, 2 całą głowę i szyję (3) całą skórę),
silny świąd, spadek apetytu, wyniszczenie (czasem śmierć)
Świerzbowce u psów i kotów, Notoedres cati
Lernen beginnen
Świerzbowiec drążący – koty, objawy: zmiany skórne w postaci małych guzków i krost na głowie, szyi i obwodowych odcinkach kończyn (początkowo na zewn. stronie małżowin usznych),
silny świąd, skóra POFAŁDOWANA, pokryta strupami, zgrubiała, Nadmierne Rogowacenie, spadek apetytu, wyniszczenie (czasem śmierć)
Świerzbowce u psów i kotów– Otodectes cynotis
Lernen beginnen
świerzb uszny (otodektoza) – psy i koty, objawy: zapalenie przew słuch zew, nadmierna produkcja woszczyny, silny świąd, zwężenie światła przewodu słuchowego,
wtórne zakażenia grzybicze i bakteryjne, przy intensywnej inwazji można zobaczyć poruszające się świerzbowce przy badaniu zewnętrznym
Świerzbowce u psów i kotów– Otodectes cynotis - powikłania
Lernen beginnen
krwiak małżowiny usznej, zapalenie ucha środkowego (obj. neurologiczne), zapalenie ucha wewnętrznego (obj. neurologiczne)
Mechanizmy endogennej lekooporności pasożytów Oporność na benzimidazole
Lernen beginnen
- szeroko rozpowszechniona wśród nicieni bydła i owiec (największa u Haemonchus contortus)
- w wyniku mutacji genetycznej zachodzą zmiany strukturalne w beta-tubulinie (zamiana fenyloalaniny na tyrozynę w pozycji 200) i jej powinowactwo do leku się zmniejsza
Mechanizmy endogennej lekooporności pasożytów Fasciola hepatica – oporność na triklabendazol
Lernen beginnen
- wzmożone usuwanie leku z ciała przywry - większa szybkość detoksyfikacji leku
Mechanizmy endogennej lekooporności pasożytów Oporność na lewamizol-pyrantel (LWP)
Lernen beginnen
zaangażowane są produkty co najmniej 7/13 genów - szczepy nicieni opornych mają mniej receptorów cholinergicznych - u niektórych nicieni (T. circumcincta),
oporność na lewamizol związana jest z mutacją w genie kodującym jedną z podjednostek tzw. nikotynowego receptora acetylcholiny (nAChR).
Mechanizmy endogennej lekooporności pasożytów Oporność na iwermektyny:
Lernen beginnen
- mechanizmy dotychczas słabo poznane - w ekspresji lekooporności biorą udział produkty 4 genów
Mechanizmy endogennej lekooporności pasożytów - Mechanizm oporności na pyretroidy i DDT (mutacja kdr)
Lernen beginnen
jest to mutacja w jednym z genów kodujących polipeptydy tworzące kanał transportu jonów sodowych, która osłabia wiązania pyretroidów (segment 2)
sekwencjonowanie zmut genów z opornych szczepów Haematobia irritans oraz Musca domestica wykazało u nich zamianę 3 aminokwasów w porównaniu ze szczepaami wrażliwymi (leu>phe meth>thr leu>his)
Inwazja Fasiola hepatica u świni i konia
Lernen beginnen
podchwytliwe, bo najczęściej występuje u przeżywuczy u koni i świń rzadko. Objawy kliniczne pozwalają czasem wyróżnić fasciolozę OSTRĄ (dużo pasożytów) i PRZEWLEKŁĄ (mało przywr).
Okres prepatentny zwykle trwa 2 – 3 miesiące.
Inwazja Fasiola hepatica u świni
Lernen beginnen
u świń przywry powodują przewlekły stan zapalny przewodów żółciowych oraz ich włóknienie bez wyraźnych objawów klinicznych
Inwazja Fasiola hepatica u bydła postać ostra:
Lernen beginnen
pojawia się biegunka, pogorszanie stanu ogólnego, (-) apetytu, osłabienie motoryki żwacza, bolesny brzuch, czasem kończy się śmiercią.
U owiec rozwija się Niedokrwistość i znaczne Powiększenie bolesnego Brzucha. Zejścia śmiertelne są częstsze niż u bydła.
Inwazja Fasiola hepatica u bydła - postać przewlekła:
Lernen beginnen
Zwykle od jesieni do wiosny. przejściowe biegunki, stopniowe wychudzenie, (-) mleczności, (-) wzrostu, czasem niedokrwistość i żółtaczka. OBRŻĘKI na Przedpiersiu i na Szyi, czasem także w okolicy Podżuchwowej.
Inwazja Fasiola hepatica u świni i konia Diagnostyka:
Lernen beginnen
charakterystyczne jaja: duże, owalne, złociste i mają wyraźne Wieczko na jednym biegunie. metodę Sedymentacji. W Polsce najczęściej używany jest jej wariant: metoda Żarnkowskiego i Josztowej. ).
(UWAGA – w prezentacji jest „Stefańskiego i Josztowej”, ale met. Stefańskiego służy do badania zeskrobiny)... dopiero po uboju. Są opracowane testy serologiczne, ale w Polsce rzadko stosowane. Czasem w wątrobie
Którymi pasożytami można się zarazić pijąc zanieczyszczoną wodę?
Lernen beginnen
Giardia intestinalis - Toxoplasma gondii (woda z wysporuli oocyst) - Ascaris (glista ludzka) - Enterobius (owsik ludzki) - Strongylus (słupkowce) ale to konie - Strongyloides (węgorek jelitowy) ludzie, psy, koty
Czy są jakieś zoonozy u koniowatych? / Zoonozy koniowatych
Lernen beginnen
Człowiek może zarazić się ŚWIERZBOWCEM DRĄŻĄCYM. W przypadku osób o obniżonej odporności, w przypadkach zaniedbanych może dojść do wystąpienia Świerzbu Norweskiego (czyli formy uogólnionej).
Glisty zwierząt, które mogą być niebezpieczne dla człowieka - wymień gatunki/glisty którymi może zarazić się człowiek.
Lernen beginnen
S. s stercoralis – węgorek jelitowy Ancylostoma ceylanicum, A. duodenale, Necator americanus Trichostrongylus axei, T. vitrinus, T. colubriformis, T. probolurus, T. orientalis. Metastrongylus, Trichuris vulpis.
A. lumbricoides (glista ludzka) Toxocara canis
Nazwij formy rozwojowe pierwotniaków pasożytujących / Czym są stadia rozwojowe w życiu pierwotniaków pasożytniczych i podać przykłady.
Lernen beginnen
1. SPOROGONII – z wytw sporozoitów(tj. Postaci inwazyjnych) 2. SCHIZOGONII – z wytw Schizontów(tj. Forma namnażająca się wewnkom) - z wytw Merozoitów (żyjących już „w org” atak inne kom tego organizmu)
3. GAMETOGONII – z wytw gamet(przekszt się w gamety I zapłodnienia). Coccidia: Oocysta → 4 sporocysty → po 2 sporozoity → merozoity (I, II, III rz) → mikro- i makrogamety → zygota → oocysta →
Jakie problemy epidemiologiczne i mogą wystąpić podczas leczenia kota/psa z tasiemcem?
Lernen beginnen
SPÓŁISTNIEJĄCA INWAZJA PCHEŁ/WSZOŁÓW – L Pcheł zjadają jaja tasiemca ze skóry. Cysticerkoid w ciele pchły. Dorosła Pchła zjedzona przez psa/kota. W j uwolnienie i rozwoj Dipylidium caninum.
Dlatego przy odrobaczaniu warto pamiętać o odpchleniu – także środowiska zwierzęcia, pchły mogą znajdować się na legowisku, dywanie, etc.
Jakie problemy epidemiologiczne i terapeutyczne mogą wystąpić podczas leczenia kota/psa z tasiemcem? - LECZENIE
Lernen beginnen
Leczenie: Prazikwantel, Nitroskanat, Bunamidyna – wszystko podawane p.o. Do zwalczania inwazji pcheł: Fipronil, Imidakolprid, fosfoorganiki etc.
Metody wykrywania lekooporności u pasożytów. (w jakich warunkach)
Lernen beginnen
W warunkach terenowych: i W warunkach laboratoryjnych:
Metody wykrywania lekooporności u pasożytów. (w jakich warunkach) - W warunkach terenowych
Lernen beginnen
epg (McMaster) w dniu 0 i 10 – 14 dni po leczeniu określenie liczby pasożytów 7 – 14 dni po leczeniu FECRT – porównanie średniej liczby jaj/g kału 10 – 14 dni po leczeniu u zwierząt kontrolnych i leczonych
Metody wykrywania lekooporności u pasożytów. (w jakich warunkach) - W warunkach laboratoryjnych
Lernen beginnen
test kłucia jaj (EHT) w ciągu 48 godzin w różnych stężeniach leku / rozwoju larw w ciągu 6 dni (jajo – L3) w różnych stężeniach / leku (wszystkie typy leków) / ruchliwości larw (L3 przez 24 h w różnych stęż leku) / PCR
Wymień metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznania inwazji pierwotniaków + przykłady
Lernen beginnen
Test immunofluorescencji pośredniej Mikroskopowe badanie ELISA badanie sekcyjne PCR Flotacja Rozmaz kału OWD barwienie błękitem metylenowym jodyną
Zawiesina badanego kału w RF i barwiony płynem Lugola - Giardia intestinalis
Wymień metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznania inwazji pierwotniaków + przykłady - MIKROSKOPOWE
Lernen beginnen
badanie rozmazu krwi barwionego metodą Giemzy np. Hepatozoon canis \ badanie bioptatów mięśni szkieletowych - test z wyboru Hepatozoon americanum \ poszukiwanie schizontów w nabł jelit – kokcydia
przyżyciowo - rzęsisti
Wymień metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznania inwazji pierwotniaków + przykłady - Test immunofluorescencji pośredniej
Lernen beginnen
wykrywanie IgM, IgG przeciwko H. canis
Wymień metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznania inwazji pierwotniaków + przykłady - Test ELISA
Lernen beginnen
H. americanum
Wymień metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznania inwazji pierwotniaków + przykłady - badanie sekcyjne
Lernen beginnen
leukocystozoonoza
Wymień metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznania inwazji pierwotniaków + przykłady - PCR
Lernen beginnen
Plasmodium
Wymień metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznania inwazji pierwotniaków + przykłady - Rozmaz kału
Lernen beginnen
Rozmaz kału metodą bezpośrednią - Giardia intestinalis
Wymień metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznania inwazji pierwotniaków + przykłady - OWD
Lernen beginnen
zaraza stadnicza koni (Trypanosoma equiperdum)
Wymień metody diagnostyczne wykorzystywane do rozpoznania inwazji pierwotniaków + przykłady - barwienie błękitem metylenowym, jodyną
Lernen beginnen
Entamoeba histolytica
Choroby pierwotniacze przenoszone przez owady. – które przenoszą?
Lernen beginnen
kleszcze, meszki, komary, komar widliszek, kleszcze właściwe, moskity, mucha tse tse, triatoma, różne owady
Choroby pierwotniacze przenoszone przez owady – kleszcze
Lernen beginnen
kleszcze Hepatozoon canis, H. americanum kleszcze właściwe - Babesia bigemina, B. bovis, B. divergens, B. major, B. canis itd
Choroby pierwotniacze przenoszone przez owady. - meszki, komary
Lernen beginnen
Leucocystozoon simondi, L. caulleryi, L. smithi, L. marchouxi
Choroby pierwotniacze przenoszone przez owady. - komar widliszek
Lernen beginnen
Plasmodium gallinaceum, P. juxtanucleare, P. durae, P. relictum
Choroby pierwotniacze przenoszone przez owady.- moskity
Lernen beginnen
Leischmania donowani, L. tropica, L. infantum, L. braziliensis
Choroby pierwotniacze przenoszone przez owady - mucha tse tse
Lernen beginnen
Trypanosoma brucei
Choroby pierwotniacze przenoszone przez owady. – triatoma
Lernen beginnen
Trypanosoma cruzi
Choroby pierwotniacze przenoszone przez owady. - różne owady
Lernen beginnen
Trypanosoma evansi, T. equinum
Czy są, jak są to jakie pierwotniaki przenoszone w produktach spożywczych mięsnych i roślinnych i jak to ogólnie wygląda
Lernen beginnen
Toksoplazma Cystoisospora Sarcocystis pierwotniaki wydalane z kałem
Czy są, jak są to jakie pierwotniaki przenoszone w produktach spożywczych mięsnych i roślinnych i jak to ogólnie wygląda - Toksoplazma
Lernen beginnen
zjadając zoity w surowym mięsie różnych gatunków ssaków (ale wystąpi tylko faza pozajelitowa)
Czy są, jak są to jakie pierwotniaki przenoszone w produktach spożywczych mięsnych i roślinnych i jak to ogólnie wygląda – Cystoisospora
Lernen beginnen
zjedzenie cewy Mieschera w mięśniach
Czy są, jak są to jakie pierwotniaki przenoszone w produktach spożywczych mięsnych i roślinnych i jak to ogólnie wygląda – Sarcocystis
Lernen beginnen
zjedzenie cewy Mieschera w mięśniach
Czy są, jak są to jakie pierwotniaki przenoszone w produktach spożywczych mięsnych i roślinnych i jak to ogólnie wygląda – niemyte owoce
Lernen beginnen
na niemytych roślinach/warzywach to mogą być przenoszone wszystkie pierwotniaki, które są wydalane z kałem w różnych formach
Wymień pierwotniaki którymi można się zarazić drogą bezpośrednią
Lernen beginnen
Leischmania donowani (wcieranie w uszkodzoną skórę), L. tropica, L. infantum, L. braziliensis
Pierwotniaki przenoszone droga krwi
Lernen beginnen
te przenoczone przez owady krwiopijne Toxoplasma gondii - przez barierę łożyskową, transfuzje, transplantacje Leischmania - transfuzja
32. Czy są pasożyty zewnętrzne, które mogą się przenosić z człowieka na zwierzęta i odwrotnie. Jeśli są to jakie?
Lernen beginnen
pchły (mało specyficzne co do gospodarza), Cheyletiella blakei (żywiciel- kot), Cheyletiella yasguri (ż. pies), powodują łupież wędrujący, Dermanyssus gallinae – ptaszyniec,
świerzbowce (odmiany S. scabiei– zarażenie międzygatunkowe jest możliwe, ale choroba przebiega z niespecyficznymi objawami, o przebiegu przejściowym -świerzbowce najczęściej giną)
czy i jakie pasożyty zewnętrzne u ludzi mogą się przenosić na zwierzęta gospodarskie i towarzyszące.
Lernen beginnen
Pchły, świerzbowce
Babeszie u koni i bydła. Jakie, co powodują, jak się leczy. - - (wymień u kogo co)
Lernen beginnen
Bydło: Gorączka teksaska - B. bigemina Hemoglobinuria bydła - B. bovis Hemoglobinuria europejska - B. divergens Babeszjoza bydła spowodowana - B. major Koń – B. caballi
(-) apetytu, atonia żwacza, bladość bł śluz, hemoglobinuria, biegunka, odstają od stada, zgon w ciągu kilku dni (śmiertelność > 50%).
Babeszie u koni i bydła. Jakie, co powodują, jak się leczy. - Hemoglobinuria bydła - B. bovis
Lernen beginnen
W erytrocycie pierwotniaki układają się na brzegu krwinki parami pod k rozwartym Objawy: Pierwsze w ciągu 1-2 tygodni od inwazji kleszczy
gorączka 41-42 °C, atonia żwacza, brak apetytu, spadek mleczności (różowe zabarwienie mleka), początkowo przekrwienie, następnie bladość i zażółcenie błon śluzowych, biegunka, hemoglobinuria, śmierć.
Babeszie u koni i bydła. Jakie, co powodują, jak się leczy. - Babeszjoza bydła spowodowana - B. major
Lernen beginnen
W erytrocycie pierwotniaki układają się centralnie parami pod kątem ostrym, Choroba o najłagodniejszym przebiegu, Objawy: mogą być niezauważone, nieznaczne podwyższenie temperatury,
sporadycznie hemoglobinuria, bardzo rzadko upadki.
Babeszie u koni i bydła. Jakie, co powodują, jak się leczy. - Zwalczanie
Lernen beginnen
Zwalczanie inwazji kleszczy, leczenie przyczynowe: Diminazen 3 –5 mg/kg i.m., Imidokarb 1 –3 mg/kg s.c., Amikarbalid 5 –10 mg/kg i.m., Chinuronium 1 mg/kg s.c.,
na terenach endemicznych przed rozp sezonu pastwiskowego można imidokarb w dawce 2 mg/kg. krajach tropikalnych podaje się zdrowym zwierzętom krew zarażonych osobników po uprzednim podaniu chinuronim
Babeszie u koni i bydła. Jakie, co powodują, jak się leczy. – koń
Lernen beginnen
Koń – B. caballi
Leczenie kokcydioz u drobiu
Lernen beginnen
różne sulfonamidy, ale też antybiotyki i inne subst w domieszce do pasz lub w wodzie do picia. Sulfachloropyrazyna - Sulfadimetoksyna- Sulfachinoksalina- Amprolium- Toltrazuril
Dawki wg. ulotek lub preparaty już są dodane w odpowiednich proporcjach jako domieszka w paszy. WAŻNIE JEST, BY NIE STOSOWAĆTYCH SAMYCH LEKÓW PRZEZ DŁUGI CZAS, GDYŻ KOKCYDIA WYKSZTAŁCAJĄ LEKOOPORNOŚĆ
Czy pies może być równocześnie żywicielem pośrednim i ostatecznym tasiemca, podać gat, w jaki sposób do tego dojdzie + obj kliniczne, Jeśli tak to jakie ma to znaczenie?
Lernen beginnen
Mesocestoides lineatus – kiedy pies zje mechowca jest jednocześnie Ż. P i Ż.O. Obecność dorosłego tasiemca w j.c. Ż.O. nie prowadzi do wystąpienia obj klin. tetratyridia w jamach c ŻP daje żadnych objawów.
Inwazja Haemonchus contortus u małych przeżuwaczy – zakażenie
Lernen beginnen
Do zakażenia może dojść przez cały sezon pastwiskowy szczyt maj/czerwiec, Zakażenie per os trawieniec gdzie osiąga dojrzałośc płciową po ok 15 dniach u młodych, 25 u dorosłych osobników
Inwazja Haemonchus contortus u małych przeżuwaczy – Objawy
Lernen beginnen
(-)m. c., (-) jakości wełny, (-) mleczności, zaburzenie rui Żywią się krwią  niedokrwistość, w trawieńcu powodują (+) pH co upośledza działanie enzymów trawiennych i tym samym wykorzystanie karmy,
powodują biegunki na przemian z zaparciami, pasożyty wydzielają antykoagulanty co hamuje gojenie się ran, powstają liczne stany zapalne błon śluzowych, charakterystyczny jest OBRZĘK OKOLICY PODSZCZĘKOWEJ
Sawonogi okresowo pasożytujące u drobiu, które mogą być szkodliwe dla ssaków.
Lernen beginnen
Pchły i pluskwy
Wybór leczenia przez lekarza weterynarii w przypadku motylicy wątrobowej u bydła
Lernen beginnen
Farmakologiczne - Bromfenofos, bitionol, triklabendazol
Gatunki nicieni, które mogą obniżać wydolność koni.
Lernen beginnen
Strongylus vulgaris S. equinus S. edentatus Cyathostomum catinatum Cylicocyclus insigne, cylicocyclus nassatus, cylicodontophorus bicornatum, Węgorek koński – strongyloides westeri
Zarażenia O. cynotis i P. cuniculi. Co jest tu najważniejsze dla lekarza weterynarii? - Psoroptes cuniculi
Lernen beginnen
Atakuje kozy i króliki, świerzb naskórny małżowiny usznej, zap przew słuch, zw trzepią uszami- powikłanie, nieestetyczny krwiak. Wystepuje nadprodukcja woszczyny.
Zarażenia O. cynotis i P. cuniculi. Co jest tu najważniejsze dla lekarza weterynarii? - Otodectes cynotis
Lernen beginnen
koty, psy, fretki, - świerzbowiec uszny, występuje zap kan słuch wew/zew. Rozpoznawanie- pobieramy zeskrobiny, złuszczony naskórek, woszczynę- na szkielko mikroskopowe.
Zarażenia O. cynotis i P. cuniculi. Co jest tu najważniejsze dla lekarza weterynarii? – droga zakażenia
Lernen beginnen
Zakażenie może nastąpić przez kontakt bezpośreni lub poprzez sprzęt do pielęgnacji
Zarażenia O. cynotis i P. cuniculi. Co jest tu najważniejsze dla lekarza weterynarii? - pielęgnacja
Lernen beginnen
Istotne- uszy nalezy oczyścić- usunąć woszczynę i martwy naskórek, użyć 3% kwasu bornego, edta, zapobieganie powikłaniom bakteryjnym i grzybiczym.
Zarażenia O. cynotis i P. cuniculi. Co jest tu najważniejsze dla lekarza weterynarii? – Terapia
Lernen beginnen
Iwermektyna u królika (NIE FRONTLINE!), psy Moksydektyna i Imidakloprid, Iwermektyna w żelu dla kota. Leczenie wspomagające: terapia przeciwświądowa, glikokortykosteroidy, leczenie wtórnych zakażeń,
kapiele w szamponach leczniczych.
Wymienić czynniki zakaźne larwy ocznej,. Jak te inwazje przenoszą się na ludzi?
Lernen beginnen
Ocular larva migrans (OLM)- larwa oczna, bytuje w gałce ocznej (L2). Źródłem zakażenia toksokarozą jest skażona gleba, spożyty skażony pokarm, kontakty z zakażonymi zwierzętami oraz ich odchodami.
Zanieczyszczenie środowiska jajami glisty psiej i kociej występuje powszechnie na całym świecie. Zoonozy wywołane przez glisty: Toxocara canis i T. cati
Wymienić czynniki zakaźne, larwy trzewnej. Jak te inwazje przenoszą się na ludzi?
Lernen beginnen
Larva migrans visceralis (LVM) - larwa trzewna wędrująca, bytuje przeważnie w wątrobie, ale może dotrzeć także do innych narządów wraz z prądem krwi(L2).
Źródłem zakażenia toksokarozą jest skażona gleba, pokarm, zwierzęta oraz ich odchodami. Zanieczyszczenie środowiska jajami glisty psiej i kociej występuje powszechnie na całym świecie. Zoonozy wywołane przez glisty: Toxocara canis i T. cati
Wymienić czynniki zakaźne larwy skórnej drążącej. Jak te inwazje przenoszą się na ludzi?
Lernen beginnen
Larwa skórna –Ancylostoma brasiliense (tęgoryjec) Człowiek zaraża się poprzez kontakt z ziemią zanieczyszczoną odchodami kotów i psów. Larwy tęgoryjców nie osiągają dojrzałości płciowej u człowieka
zwykle giną samoistnie po kilku, kilkunastu tygodniach, nawet bez leczenia. Zakażenia są szczególnie częste u dzieci i osób zawodowo narażonych na kontakt z ziemią.
Kokcydiozy u drobiu- zwalczanie i zapobieganie.
Lernen beginnen
różne sulfonamidy, ale też antybiotyki i inne substancje w domieszce do pasz lub w wodzie do picia. Najczęściej używamy: Sulfachloropyrceryny, Sulfadimetoksyna, Sulfachinoksalina, Amprolium, Toltrazuril,
Preparaty bardzo często są dane w odp ilości jako domieszka do pasz. Ważne, by NIE STOSOWAĆ TYCH SAMYCH LEKÓW PRZEZ DŁUGI CZAS - LEKOOPORNOŚĆ Szczepionki: podawane z wodą do picia,
Kokcydiozy u drobiu- zwalczanie i zapobieganie. - Kokcydia u kur
Lernen beginnen
Zasiedlają komórki nabłonkowe różnych odcinków jelita. Eimeria tenella- najgroźniejsza w Polsce, pasożytuje w jelitach ślepych E. acervulina- przedni odc j.c. E. maxima- środkowy odc j.c. E. necatrix-środkowy odc j.c.
Kokcydiozy u drobiu- zwalczanie i zapobieganie. - Kokcydia u kaczek:
Lernen beginnen
Eimeria danceilovi- j.c. Tyzzeria perniciosa- nabłonek jelita cienkiego
Kokcydiozy u drobiu- zwalczanie i zapobieganie. - Kokcydia u indyków:
Lernen beginnen
E. adenoides- atakuje nabł j. c, ale kończy rozwój w j ślepych E. melagrimitis- zasiedla j.c., atakuje młode indyki E. dispensa- j.c., mało chorobotwórczy
Kokcydiozy u drobiu- zwalczanie i zapobieganie. - Kokcydia u gęsi:
Lernen beginnen
E. anseris- środkowa i tylna cz j.c., wrażliwe gęsi do 3 miesięcy (śmeirtelność wynosi 80%) E. truncata- nabł kan nerkowych (gęsi 3-tygodnie do 3 miesiące, 80% śmeirtelność)
Metody larwoskopowe- jakich szukamy pasożytów / Jakie choroby do diagnozowania metodą larwoskopową. / Metoda larwoskopowa - do diagnostyki czego jest wykorzystywana
Lernen beginnen
Larwoskopia to izolowanie i hodowla larw. Zast gł w diagno inwazji nicieni płucnych przeżuwaczy bydła (larw węgorka i tęgoryjca), wykorzystujemy Tropizm larwy do środowiska o wyższej wilgotności
*Metoda Baermanna: kał do sitka na gazę, całość w lejku z wodą + zaciśnięty wężyk, po 24h otworzyć zaciskacz i krople na szkiełko. *Metoda Vajdy: uformowany kał na szkiełko w kropli wody, po 15 min oglądać kroplę.
Metoda Baermanna:
Lernen beginnen
kał do sitka na gazę, umieścić całość w lejku z wodą z dołączonym zaciśniętym wężykiem, po 24h otworzyć zaciskacz i nanieść krople na szkiełko
Metoda Vajdy:
Lernen beginnen
uformowany kał położyć na szkiełku w kropli wody, po 15 min usunąć kał i oglądać kroplę
Leki i zwalczanie kokcydioz i giardia
Lernen beginnen
KOKCYDIA: Doustne preparaty sulfonamidowe Toltrazuryl w dawce 5 – 7 mg/kg, doustnie z wodą do picia przez 2 – 3 dni GIARGIA: Fenbendazol, Albendazol, Metronidazol, Furazolidon, Azytromycyna, Ronidazol
Pasozyty, ktorymi zwierzata gosp moga sie zarazic od zwierzat dziko żyjących
Lernen beginnen
Trichomonas gallinae- gołębie Histomonas meleagridis- indyki Babesia bovis/ ovis Plasmodium- malaria drobiu (canthemarium, relictum, elongatum) Trypanosoma congolense- bydło, konie Fasciola hepatica- bydło
Dicrocoelium dendriticum- roślinożercy Fascioloides magna- bydło - przywrzyce ptaków - tasiemiec ptaków Metastrongylus sp- świnie Syngamus trachei-ptaki Ascaris suum- świnie (glisty) Ascvardidia galli- ptaki
Wymień choroby przenoszone drogą fekalno-oralną
Lernen beginnen
Giardioza, Toksoplazmoza (ale jest to mniej powszechna droga), inwazja Eimeria u bydła, Owsica u człowieka, inwazje Cryptosporidium, Tritrichomonas foetus,
Znaczenie larw somatycznych w epidemiologii nicieni i tęgoryjców. Czy można stosować terapię celowaną wobec tych larw?
Lernen beginnen
co przy toxocara - larwy do tkanek i sobie tam siedzą, - pies może się zarazić zjadając taką myszę z larwami w tkankach można podawać lewamizol, iwermektynę, fenbendazol. Dawka dla fenbendazolu to 50 mg/kg m. c p. o przez 5 dni.
Po 2 tyg należy wykonać badanie kału, bo często jedna kuracja nie daje efektu T. canis, że suki były leczone fenbendazolem od 14 dnia ciąży do czternastego dnia laktacji w dawce 50mg/kg
Rodzaje antygenów wykorzystywanych do tworzenia szczepionek+przykłady - same antygeny
Lernen beginnen
Antygeny naturalne – prezentowane w czasie inwazji: antygeny powierzchniowe, ekskrecyjno-sekrecyjne Antygeny ukryte – nie są prezentowane w normalnym przebiegu inwazji
Antygeny ukryte H. contortus: • Kontortyna • H11 • H-gal-GP • p52, p46 • Proteinazy cysternowe • P1
Rodzaje antygenów wykorzystywanych do tworzenia szczepionek+przykłady - podziały szczepionek
Lernen beginnen
a) Szczepionki atenuowane - czyli z antygenami poddanymi atenuacji b) Szczepionki podjednostkowe c) Żywe rekombinowane szczepionki - oparte o żywe wektory
Rodzaje antygenów wykorzystywanych do tworzenia szczepionek+przykłady - Szczepionki atenuowane
Lernen beginnen
Paracox – kokcydioza ptaków • Livacox – kokcydioza ptaków • Toxovax – toksoplazmoza owiec • Giardia vax – giardioza psów • NeoGuard – neosporoza bydła
Rodzaje antygenów wykorzystywanych do tworzenia szczepionek+przykłady - Szczepionki podjednostkowe
Lernen beginnen
-Antygeny natywne -antygeny rekombinowane • Boophilus microplus - Bm86 (TickGard, Gavac) • Echinococcus granulosus – EG95 (zarejestrowana w Chinach w 2007, trwa rejestracja w Argentynie)
• Taenia solium – TSOL18 •Taenia sginata – 45W • Taenia ovis – 45W, To18 + To16
Rodzaje antygenów wykorzystywanych do tworzenia szczepionek+przykłady - Szczepionki Żywe
Lernen beginnen
rekombinowane szczepionki - oparte o żywe wektory Ag szczepionkowym jest żywy, nie-patogenny rekombinowany wirus, bakteria lub pierwotniak, w którego mat gen włączono cDNA Ag szczepionkowego np:
-Atenuowany szczep Toxoplasma gondii z włączonym cDNA Plasmodium yoelli -
Cechy dobrej szczepionki
Lernen beginnen
Musi być bezpieczna - zapobiegać inwazji, uodpornić większość populacji - indukować odpowiedni typ odpowiedzi, immunologicznej Pobudzona odpowiedź immunologiczna musi być długotrwała -
być łatwa w podaniu Niski koszt produkcji
Stadia inwazyjne nicieni w organizmie zw towarzyszacych. jak mozemy zapobiegac inwazji?
Lernen beginnen
stadium inwazyjne: larwa L3. Zapobieganie: -utrzymanie higieny w obiektach, w których przetrzymujemy zwierzęta, -rotacja pastwisk, kwaterowanie pastwisk-nie wypasanie zwierząt młodych ze starymi
Jakie skutki ma inwazja nicieni Oesophagostomum u bydła i świń. Jakie leki zastosować. – BYDŁO skutki
Lernen beginnen
O. radiatum-wyst objawów zal od intens inwazji, biegunka, niedokrw, wychudzenie, OBRZĘKI hipoalbuminemiczne w ok podżuchw
Jakie skutki ma inwazja nicieni Oesophagostomum u bydła i świń. Jakie leki zastosować. – BYDŁO - LEKI:
Lernen beginnen
albendazol, fenbendazol, iwermektyna, abamektyna, doramektyna
Jakie skutki ma inwazja nicieni Oesophagostomum u bydła i świń. Jakie leki zastosować. – ŚWINIA – skutki
Lernen beginnen
O. dentatum-objawy zal od wieku i intensi inwazji, u dorosłych (bezobjawowi nosiciele), u prosiąt biegunka z krwią i śluzem, utrata apetytu, wychudzenie, zmniejszone przyrosty masy ciała.
Jakie skutki ma inwazja nicieni Oesophagostomum u bydła i świń. Jakie leki zastosować. – ŚWINIA – LEKI:
Lernen beginnen
Pyrantel, Fenbendazol, Iwermektyna, Doramektyna -Regularne odrobaczanie zwierząt
Które nicienie są przenoszone przez kopulacje?
Lernen beginnen
Żadne
Sposoby diagnozowania nicieni bytujących w układzie oddechowym u zwierząt gospodarskich.(co i kogo)
Lernen beginnen
Syngamoza u drobiu Diktiokauloza u przeżuwaczy Metastrongylus u świń, przeżuwaczy
Sposoby diagnozowania nicieni bytujących w układzie oddechowym u zwierząt gospodarskich - Syngamoza u drobiu:
Lernen beginnen
badanie kału metodą flotacji (charakterystyczne jajo z guziczkiem), sekcja diagnostyczna, zamoczenie piór i oglądanie pod światłem (czerwone nicienie w tchawicy)
Sposoby diagnozowania nicieni bytujących w układzie oddechowym u zwierząt gospodarskich. - Diktiokauloza u przeżuwaczy:
Lernen beginnen
badanie kału pobranego z prostnicy, szukamy L1, metoda Vajdy lub Baermana
Sposoby diagnozowania nicieni bytujących w układzie oddechowym u zwierząt gospodarskich. - Metastrongylus u świń, przeżuwaczy:
Lernen beginnen
badanie kału metodą flotacji, poubojowo nicienie w oskrzelach
Wymienić listę leków nicieniobójczych.
Lernen beginnen
Albendazol, Fencendazol, Oksbendazol - Lewamizol, Butamizol - Pyrantel (nicienie p. pokarmowego), Morantel - Dichlorfos, Trichlorfon – konie, świnie, psy, Halokson, Kumafos, Naftalofos – przeżuwacze, ew. świnia
Piperazyna – glisty, owsiki - Dietylkarbamazyna – Dirofilaria immmitis (nicienie w sercu i tt. płucnych) - Tenium (glisty u psów), Disophenol (psy, koty – Ancylostoma, Uncinaria), Triacetarsamid, Melarsomin
Postacie inwazyjne nicieni u zwierząt towarzyszących i jak możemy zapobiegać ich zarażeniu
Lernen beginnen
Nicienie układu oddechowego kotów – Aelurostrongylusabstrutus. Postać inwazyjna L3 Angiostrongylusvasorum – francuski nicień sercowy/płucny. Postać inwazyjna L3
Nicienie pasożytujące u psa, które są groźne dla dzieci i osób z obniżoną odpornością. Drogi zarażenia.
Lernen beginnen
Toxocara. Zarażenie przez polkniecie jaja, nie myte ręce po kontakcie z psem itp
Cos o ptaszycach jak zapobiegac inwazjii i jak ja zwalczać
Lernen beginnen
Dermanyssus gallinae ptaszyniec Brak możliwości zwalczania ptaszyńców w cyklu produkcyjnym (możliwe jest ograniczenie inwazji -talk) Likwidacja ptaszyńców w przerwach między cyklami produkcyjnymi
przez stosowanie w kurniku oprysków zawierających akaracydy takie jak karbaryl (1%) i inne pyretroidy. Indywidualnie ptaki ozdobne mogą być spryskiwane Karbarylem (0,25), cypermetryną lub fipronilem.
"pytanie podpucha" jakie owsiki u zw gospodarskich i towarzyszacych, zagrozenie dla ludzi
Lernen beginnen
Gatunkiem występującym u zwierząt jest Oxyuris equi czyli owsik koński, jednak nie jest on zagrożeniem dla ludzi, gdyż u nich występuje Enterobius vermicularis.
Substancje, które nie są lekami a są stosowane w zwalczaniu pasożytów,
Lernen beginnen
olejki eteryczne- meszki Talk- ptaszyńce Czosnek i oregano- kokcydiozy u gołębi
Co to są i jakie znasz stadia rozwojowe pasożytniczych roztoczy. Podaj przykłady
Lernen beginnen
Roztocze- Acari- podgromada pajęczaków. pasożyty, saprofity, szkodniki (niszczenie upraw oraz prod spoż). Niektóre wydzielają silne alergeny.: świerzbowce, nużeńce, leszcze właściwe, obrzeżki, ptaszyńce.
Rozmiar < 1mm (wyjątek kleszcze). Ciało pokryte kutikulą (czasem bardzo twardą). Zanik segmentacji ciała (lub wtórna segmentacja). Budowa ciała: workowaty kształt, BRAK głowy.
Co to są i jakie znasz stadia rozwojowe pasożytniczych roztoczy. Podaj przykłady - Cykl rozwojowy:
Lernen beginnen
jajo  larwa (3 pary odnóży)  Nimfa (do kilku stadiów nimfalnych 4 pary odnóży)  dorosłe samce i samice  jajo
Szczury czy przenosza zoonozy, jakie?
Lernen beginnen
Taenia solium, Ż.O. to człowiek, a Ż.P. to szczur Toxoplasma gonidii – człowiek i szczur to ŻP, Włosień kręty- gdybyśmy zjedli zarażonego szczura, ale on zarazaża świnię, którą my zjemy
Mogą przenosić pchły które same w sobie są złe ale są też wektorami dżumy i tasiemca- Dipylidum caninum, który jest zoonozą
Roztocz żyjący w workach powietrznych jakie są objawy przy zarażeniu nim?
Lernen beginnen
Świerzb- Cytodites modus- pasożyt umiejscawia się w workach powietrznych (czasem na powierzchni narz wew) zap oskrzeli i płuc (przy intensywnej inwazji). Objawy: duszność, świszczący oddech, wyniszczenie,
sporadycznie śmierć.
Pasożyty zewnętrzne u zwierząt towarzyszących które mogą wystąpić u człowieka:
Lernen beginnen
wszy, pchły, pluskwy, cheyletiella, obrzeżki, kleszcze, świerzbowce, muszyce, meszki, komary
Pasożyty zewnętrzne u zwierząt towarzyszących które mogą wystąpić u człowieka:- wszy
Lernen beginnen
np. wesz ludzka Pediculus humanus, wesz łonowa Phthirius pubis
Pasożyty zewnętrzne u zwierząt towarzyszących które mogą wystąpić u człowieka:- pchły
Lernen beginnen
pchła ludzka Pulex irritans, ale pchły są mało wyspecjalizowane co do gatunku i np. pchła kocia może atakować człowieka
Pasożyty zewnętrzne u zwierząt towarzyszących które mogą wystąpić u człowieka - pluskwy
Lernen beginnen
z rodzaju Cimex
Pasożyty zewnętrzne u zwierząt towarzyszących które mogą wystąpić u człowieka – cheyletiella
Lernen beginnen
łupież wędrujący u ludzi choroba odzwierzęca gatunki Ch. Blakei(kot), Ch. Yasguri(pies)
Pasożyty zewnętrzne u zwierząt towarzyszących które mogą wystąpić u człowieka - obrzeżki
Lernen beginnen
u człowieka Argas polonicus, A. reflexus
Pasożyty zewnętrzne u zwierząt towarzyszących które mogą wystąpić u człowieka – kleszcze
Lernen beginnen
najczęściej spotykany kleszcz pospolity Ixodes ricinus
Pasożyty zewnętrzne u zwierząt towarzyszących które mogą wystąpić u człowieka - świerzbowce
Lernen beginnen
u ludzi np. świerzb drążący Sarcoptes scabiei var. Hominis
Schistosoma czym sie rózni od innych przywr- podaj przykłady
Lernen beginnen
Są wyjątkiem wśród przywr ponieważ są rozdzielnopłciowe Schistosoma mansoni,S. haematobium, S. japonicum, S. bovis (pasożytują w układzie krwionośnym)
Przykład pasożyta u którego żywiciel może być ŻP jak i ŻO
Lernen beginnen
Włosień- Trichinella spiralis Glista świńska Ascaris suum, G. ludzka Ascaris Lumbricoides Owsik- Enterobius vermicularis
Znaczenie lisów i zwierząt wolnożyjących w echinokokozie
Lernen beginnen
Są ŻO, w ich j.c. żyje dorosła postać tasiemca. Wraz z ich kałem do środowiska wydalane są jaja tasiemca (Sami z kolei nie wykazują objawów- wykrycie u nich inwazji jest bardzo trudne)
Echinococcus multilocularis -Ż. ostateczny: lis, wilk, jenot, pies i kot – zjadają ŻP(gryzonie) wraz z bąblowcem Echinococcus granulosous –ż. o -psy, lisy zarażają się zjadając bąblowce wraz z odpadkami z rzeźni.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.