Najpopularniejsze czasowniki w języku angielskim

 0    65 Datenblatt    angielskibeztajemnic
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być
Lernen beginnen
be
mieć
Lernen beginnen
have
wykonywać, robić
Lernen beginnen
do
powiedzieć coś
Lernen beginnen
say
iść
Lernen beginnen
go
móc, umieć potrafić (czasownik modalny, w zdaniu wymaga drugiego czasownika, który niesie główne znaczenie: Ja umiem tańczyć)
Lernen beginnen
can (I can dance.)
dostawać, otrzymywać
Lernen beginnen
get
robić
Lernen beginnen
make
wiedzieć
Lernen beginnen
know
myśleć, sądzić, uważać
Lernen beginnen
think
brać, zabierać
Lernen beginnen
take
widzieć
Lernen beginnen
see
podchodzić, zbliżać się
Lernen beginnen
come
chcieć
Lernen beginnen
want
używać
Lernen beginnen
use
dawać, podarować
Lernen beginnen
give
pracować
Lernen beginnen
work
powinno się (czasownik modalny, w zdaniu wymaga drugiego czasownika, który niesie znaczenie: Ja powinienem iść do szkoły)
Lernen beginnen
should (I should go to school)
próbować
Lernen beginnen
try
pytać
Lernen beginnen
ask
potrzebować
Lernen beginnen
need
czuć
Lernen beginnen
feel
wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać
Lernen beginnen
leave
trzymać
Lernen beginnen
keep
zapoczątkować, zaczynać
Lernen beginnen
begin
pomagać
Lernen beginnen
help
rozmawiać
Lernen beginnen
talk
pokazać, prezentować
Lernen beginnen
show
słuchać
Lernen beginnen
listen
czytać
Lernen beginnen
read
pisać
Lernen beginnen
write
mówić
Lernen beginnen
speak
bawić się, grać
Lernen beginnen
play
biegać
Lernen beginnen
run
lubić
Lernen beginnen
like
kochać
Lernen beginnen
love
szanować
Lernen beginnen
respect
nienawidzić
Lernen beginnen
hate
mieszkać
Lernen beginnen
live
stać się, wydarzyć się
Lernen beginnen
happen
musieć (czasownik modalny, wymaga drugiego czasownika niosącego znaczenie: ja muszę iść)
Lernen beginnen
must (I must go)
siedzieć
Lernen beginnen
sit
stać
Lernen beginnen
stand
tracić
Lernen beginnen
lose
płacić
Lernen beginnen
pay
spotykać się (z przyjaciółmi)
Lernen beginnen
meet (with friends)
uczyć się
Lernen beginnen
learn
zmieniać
Lernen beginnen
change
rozumieć
Lernen beginnen
understand
oglądać
Lernen beginnen
watch
zatrzymywać się
Lernen beginnen
stop
wydawać pieniądze, spędzać czas
Lernen beginnen
spend
otwierać
Lernen beginnen
open
chodzić
Lernen beginnen
walk
proponować
Lernen beginnen
offer
pamiętać
Lernen beginnen
remember
zapominać
Lernen beginnen
forget
kupować
Lernen beginnen
buy
czekać
Lernen beginnen
wait
wysyłać
Lernen beginnen
send
budować
Lernen beginnen
build
zostać, zatrzymać się gdzieś (np. w hotelu)
Lernen beginnen
stay (stay in a hotel)
spadać, upadać
Lernen beginnen
fall
osiągnąć (np. sukces)
Lernen beginnen
achieve (achieve success)
przybyć
Lernen beginnen
arrive

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.