Najważniejsze czasowniki

 0    110 Datenblatt    kacpermielewczyk96
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pracować
Pracuję od poniedziałku do piątku
Lernen beginnen
arbeiten
Ich arbeite von Montag bis Freitag
wyjeżdżać
Opuszczam to miejsce
Lernen beginnen
abreisen
Ich abraisen das Platz
zaczynać
Zaczyna grać w piłkę nożną
Lernen beginnen
anfangen
Er anfängen spielen fußball
ubierać się
Lernen beginnen
anziehen
zadzwonić
Dzwoniłem wczoraj do Ciebie
Lernen beginnen
anrufen
Ich habe dich gestern angerufen
rozbierać się
Tu nie wolno się rozbierać
Lernen beginnen
ausziehen
Hier darf man sich nicht ausziehen
wyglądać
On wygląda na chorego
Lernen beginnen
aussehen
Er aussehen auf krank
wyłączać
Wyłacz światło
Lernen beginnen
ausschalten
Ausschalten das licht
wstawać z łóżka
Lernen beginnen
aufstehen
otwarte/otwierać
Lernen beginnen
aufmachen
piec
Lernen beginnen
backen
kąpać
Lernen beginnen
baden sich
odpowiadać
Lernen beginnen
beantworten
używać
Lernen beginnen
benutzen
zaczynać
Lernen beginnen
beginnen
otrzymywać, dostawać
Lernen beginnen
bekommen
powiadomić
Lernen beginnen
benachrichtigen
zostawać
Lernen beginnen
bleiben
przynosić
Lernen beginnen
bringen
potrzebować
Lernen beginnen
brauchen
prasować
Lernen beginnen
bügeln
myśleć
Lernen beginnen
denken
włączać
Lernen beginnen
einschalten
jeść
Lernen beginnen
essen
robić zakupy
Lernen beginnen
einkaufen
opowiadać
Lernen beginnen
erzählen
jechać
Lernen beginnen
fahren
spadać, upadać
Lernen beginnen
fallen
znajdować
Lernen beginnen
finden
pytać
Lernen beginnen
fragen
czuć
Lernen beginnen
fühlen
sądzić, wierzyć
Lernen beginnen
glauben
należeć
Lernen beginnen
gehören
mieć
Lernen beginnen
haben
nazywać się
Lernen beginnen
heißen
trzymać
Lernen beginnen
halten
pomagać
Lernen beginnen
helfen
uważać
Lernen beginnen
meinen
musieć
Lernen beginnen
müssen
lubić
Lernen beginnen
mögen
znać
Lernen beginnen
kennen
przyjść/ pochodzić
Lernen beginnen
kommen
śmiać się
Lernen beginnen
lachen
biegać
Lernen beginnen
laufen
zostawić
Lernen beginnen
lassen
czytać
Lernen beginnen
lesen
żyć
Lernen beginnen
leben
kochać
Lernen beginnen
lieben
leżeć
Lernen beginnen
liegen
uczyć się
Lernen beginnen
lernen
brać
Lernen beginnen
nehmen
iść
Lernen beginnen
gehen
dawać
Lernen beginnen
geben
gotować
Lernen beginnen
kochen
móc
Lernen beginnen
können
czyścić
Lernen beginnen
putzen
wezwanie
Lernen beginnen
rufen
rozmawiać przez telefon
Lernen beginnen
telefonieren
być
Lernen beginnen
sein
powiedzieć
Lernen beginnen
sagen
widzieć/ oglądać
Lernen beginnen
sehen
pisać
Lernen beginnen
schreiben
ciąć, kroić
Lernen beginnen
schneiden
świecić
Lernen beginnen
scheinen
śpiewać
Lernen beginnen
singen
siedzieć
Lernen beginnen
sitzen
mieć obowiązek
Lernen beginnen
sollen
rozmawiać
Lernen beginnen
sprechen
skakać
Lernen beginnen
springen
grać
Lernen beginnen
spielen
zmywać
Lernen beginnen
spülen
stać
Lernen beginnen
stehen
stawiać
Lernen beginnen
stellen
odkurzać
Lernen beginnen
staubsaugen
szukać
Lernen beginnen
suchen
robić
Lernen beginnen
tun
pić
Lernen beginnen
trinken
nosić
Lernen beginnen
tragen
zarabiać
Lernen beginnen
verdienen
zapomnieć
Lernen beginnen
vergessen
sprzedawać
Lernen beginnen
verkaufen
rozumieć
Lernen beginnen
verstehen
przedstawiać
Lernen beginnen
vorstellen
umyć
Lernen beginnen
waschen
czekać
Lernen beginnen
warten
rzucać
Lernen beginnen
werfen
wiedzieć
Lernen beginnen
wissen
chcieć
Lernen beginnen
wollen
żyć/mieszkać
Lernen beginnen
wohne
pokazywać
Lernen beginnen
zeigen
zamykać
Lernen beginnen
zumachen
patrzeć
Lernen beginnen
gucken
kłaść
Lernen beginnen
legen
słyszeć
Lernen beginnen
hören
pływać
Lernen beginnen
schwimmen
latać
Lernen beginnen
fliegen
wysyłać
Lernen beginnen
schicken
płacić
Lernen beginnen
zahlen
rysować
Lernen beginnen
zeichnen
budować
Lernen beginnen
bauen
spać
Lernen beginnen
schlafen
kosztować
Lernen beginnen
kosten
kraść
Lernen beginnen
stehlen
wybierać
Lernen beginnen
wählen
wygrywać
Lernen beginnen
siegen
pamiętać
Lernen beginnen
gedenken/ merken
rosnąć
Lernen beginnen
wachsen
wyciągnąć
Lernen beginnen
ziehen
włożyć
Lernen beginnen
einfügen
zamiatać
Lernen beginnen
fegen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.