Najważniejsze daty

 0    60 Datenblatt    gosiakrol8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
ok. 2,5 mln lat temu
Lernen beginnen
najstarsze narzędzia kamienne
ok. 8000 p.n.e
Lernen beginnen
początki rolnictwa i hodowli na Bliskim Wschodzie
ok. 2600 r.p.n.e.
Lernen beginnen
budowa najsłynniejszych piramid egipskich
776 r. p.n.e
Lernen beginnen
pierwsze igrzyska olimpijskie
753 r. p.n.e
Lernen beginnen
założenie Rzymu
V w.p.n.e.
Lernen beginnen
klasyczny okres kultury greckiej
ok. 330 r. p.n.e.
Lernen beginnen
wyprawa Aleksandra Wielkiego, początek epoki hellenistycznej.
30 p.n.e
Lernen beginnen
podbój Egiptu, koniec podbojów republiki rzymskiej
476
Lernen beginnen
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
622
Lernen beginnen
ucieczka Mahometa do Medyny; początek ery islamu
800
Lernen beginnen
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
966
Lernen beginnen
chrzest Polski
1000
Lernen beginnen
zjazd gnieźnieński
1054
Lernen beginnen
schizma-rozłam między kościołem katolickim a prawosławnym
1138
Lernen beginnen
śmierć Bolesława Krzywoustego, początki rozbicia dzielnicowego
1226
Lernen beginnen
sprowadzenie krzyzakow do polski
1241
Lernen beginnen
najazd Tatarów na Polskę i bitwa pod Legnicą
1320
Lernen beginnen
koronacja Łokietka (koniec rozbicia dzielnicowego)
1385
Lernen beginnen
unia polski-litewska w Krewie
15 lipca 1410
Lernen beginnen
bitwa pod Grunwaldem
1444
Lernen beginnen
bitwa pod Warną klęska wojsk chrześcijańskich i śmierć Władysława Warneńczyka
1453
Lernen beginnen
upadek Konstantynopola i cesarstwa bizantyjskiego
1454-1466
Lernen beginnen
wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
0k. 1455
Lernen beginnen
wydrukowanie Bilblii przez Jana Gutenberga
1492
Lernen beginnen
odkrycie Ameryki, koniec średniowiecza
1498
Lernen beginnen
dotarcie do Indii przez Vasco da Gamę wokol Afryki
1517
Lernen beginnen
wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze, początek reformacji
1525
Lernen beginnen
traktat krakowski i hołd pruski
1569
Lernen beginnen
unia lubelska między Polską a Litwą (unia realna)
1573
Lernen beginnen
pierwsza wolna elekcja w Polsce i wybór Henryka Walezego na króla (wieś Kamień)
1610
Lernen beginnen
bitwa pod Kłuszynem, polska załoga na Kremlu
1618-1648
Lernen beginnen
wojna trzydziestoletnia w Europie
1648-1654
Lernen beginnen
powstanie Chmielnickiego
1655-1660
Lernen beginnen
potop szwedzki
1683
Lernen beginnen
odsiecz wiedeńska
ok. 1700
Lernen beginnen
reformy Piotra Wielkiego i wzrost znaczenia Rosji
1768-1772
Lernen beginnen
konfederacja barska
1772
Lernen beginnen
pierwszy rozbiór Polski
1773
Lernen beginnen
powstanie KEN
1776
Lernen beginnen
powstanje Deklaracji Niepodległości USA
1787
Lernen beginnen
konstytucja USA, I na świecie
1788-1792
Lernen beginnen
obrady Sejmu Wielkiego
1789
Lernen beginnen
poczatek rewolucji francuskiej
14.07.1789r.
Lernen beginnen
Szturm na Bastylię
3 maja 1791
Lernen beginnen
konstytucja Polski
1793
Lernen beginnen
II rozbior Polski(rosja, prusy)
1794
Lernen beginnen
powstanie kościuszkowskie
1795
Lernen beginnen
III rozbiór Polski i likwidacja państwa polskiego
1804
Lernen beginnen
Napoleon cesarzem Francuzów
7 lipca 1807
Lernen beginnen
powstanie Księstwa Warszawskiego
1812
Lernen beginnen
wyprawa Napoleona na Moskwę
1815
Lernen beginnen
bitwa pod Waterloo i upadek Napoleona
1815
Lernen beginnen
utworzenie Królestwa Polskiego pod berłem cara
29-30 listopada 1830
Lernen beginnen
wybuch powstania listopadowego
1848
Lernen beginnen
Wiosna Ludów w Europie
22.01.1863
Lernen beginnen
wybuch powstania styczniowego
1861-1865
Lernen beginnen
wojna secesyjna w USA
1871
Lernen beginnen
zjednoczenie Niemiec i powstanie II Rzeszy Niemieckiej
1914-1918
Lernen beginnen
I wojna światowa
1917
Lernen beginnen
obalenie caratu w Rosji i dojście do władzy bolszewików

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.