NATO Advisor

 0    7 Datenblatt    kamilkuchnio
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Patrzeć przez pryzmat
Jako kobieta-polityk nie chciałabym, aby moja aktywność była postrzegana tylko przez pryzmat mojej płci.
Lernen beginnen
Looking through the prism of
As a woman politician, I would not like my activities to be looked through the prism of my gender.
Cecha
Kolejna cechą idealnego żołnierza jest odwaga.
Lernen beginnen
Attribiute
And another attribute of the perfect soldier is courage.
Nagroda, wyróżnienie
Zawsze chciałem mieć tą nagrodę...
Lernen beginnen
Award
I always wanted to have this award...
Pracowity
On jest bardzo inteligentnym i pracowitym człowiekiem.
Lernen beginnen
Hardworking
He is very bright and hardworking men.
Działania
Należy uzupełnić działania i zacieśnić współpracę państw członkowskich.
Lernen beginnen
activities, operations
Member States' activities should be supplemented and their cooperation enhanced.
Godny zaufania
Nie chcę po prostu pytać: "Czy jesteś godny zaufania?"
Lernen beginnen
Trustworthy
I don't want to just ask people, "Are you trustworthy?"
Zaznajomiony
My w Finlandii jesteśmy obeznani z panującymi w Arktyce warunkami.
Lernen beginnen
Familiar
We in Finland are familiar with conditions in the Arctic.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.