nauka i technika

 0    118 Datenblatt    gabrysiarogiewicz1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przeprowadzić eksperyment
Lernen beginnen
carry out / conduct an experiment
tworzyć
Lernen beginnen
create
opracować, rozwinąć się / rozwój
Lernen beginnen
develop / development
odkryć / odkrycie
Lernen beginnen
discover/ discovery
wykonać eksperyment
Lernen beginnen
do an experiment
przeprowadzać badania
Lernen beginnen
do research
stosować się do wskazówek
Lernen beginnen
follow the instructions
wynaleźć / wynalazek
Lernen beginnen
invent / invention
zapisywać, prowadzić dokumentację (czegoś)
Lernen beginnen
keep records (of)
pracownia fizyczno-chemiczna
Lernen beginnen
lab (laboratory)
dokonać odkrycia
Lernen beginnen
make a discovery
robić notatki
Lernen beginnen
make notes
przewidzieć / przewidywanie, prognoza
Lernen beginnen
predict / prediction
dojść do wniosku
Lernen beginnen
reach a conclusion
efekty, rezultaty
Lernen beginnen
results
specjalizować się w
Lernen beginnen
specialise in
dane statystyczne
Lernen beginnen
statistical data
sondaż; przeprowadzać sondaż
Lernen beginnen
survey
szczepionka
Lernen beginnen
vaccine
analizować / analiza
Lernen beginnen
analyse / analysis
sklonować komórkę
Lernen beginnen
clone a cell
sporządzać statystyki
Lernen beginnen
compile statistics
opracować lek na
Lernen beginnen
develop a cure for
diagnozować / diagnoza
Lernen beginnen
diagnose / diagnosis
oszacować
Lernen beginnen
estimate
dowody
Lernen beginnen
evidence
badać / badanie, rozpoznanie, eksploracja
Lernen beginnen
explore / exploration
prognozować pogodę
Lernen beginnen
forecast the weather
stawiać hipotezę / hipoteza
Lernen beginnen
hypothesise / hypothesis
badać, dociekać / badanie
Lernen beginnen
investigate / investigation
obserwować / obserwacja
Lernen beginnen
observe / observation
udowodnić / dowód
Lernen beginnen
prove / proof
zarejestrować wynalazek
Lernen beginnen
register your invention
złożyć sprawozdanie z wyników
Lernen beginnen
report your findings
sprawdzić teorię
Lernen beginnen
test a theory
naładować telefon
Lernen beginnen
charge your phone
wybrać numer
Lernen beginnen
dial a number
wcisnąć guzik
Lernen beginnen
press a button
doładować
Lernen beginnen
recharge
nagrać program
Lernen beginnen
record a programme
wymienić żarówkę
Lernen beginnen
replace a light bulb
wysłać SMS / e-mail
Lernen beginnen
send a text message / an email
włączyć alarm antywłamaniowy
Lernen beginnen
set the burglar alarm
serfować w sieci
Lernen beginnen
surf the Net
uruchomić / wyłączyć silnik
Lernen beginnen
switch on / off the engine
zrobić zdjęcie
Lernen beginnen
take a photograph
włączyć/wyłączyć
Lernen beginnen
turn on / off
zrobić głośniej
Lernen beginnen
turn up the volume
pisać na klawiaturze
Lernen beginnen
type
regulować
Lernen beginnen
adjust
wyrzucać stare baterie
Lernen beginnen
dispose of old batteries
wkład z tuszem do drukarki
Lernen beginnen
ink cartridge
wsunąć kartę
Lernen beginnen
insert your card
podłączyć / odłączyć (do / od źródła zasilania)
Lernen beginnen
plug in / unplug
sprawdzić w instrukcji obsługi
Lernen beginnen
refer to the manual
gniazdko elektryczne
Lernen beginnen
socket
wstawić tabelę
Lernen beginnen
insert a table
komunikacja natychmiastowa (za pomocą komunikatora internetowego)
Lernen beginnen
instant messaging
pisanie SMS-ów przy użyciu metody słownikowej
Lernen beginnen
predictive texting
arkusz kalkulacyjny
Lernen beginnen
spreadsheet
oglądać wydarzenia na żywo w internecie
Lernen beginnen
stream live events
wideorozmowa
Lernen beginnen
video call
prowadzić wideokonferencje
Lernen beginnen
video conferencing (do video conferencing)
edycja i formatowanie tekstów
Lernen beginnen
word processing
wytłuszczenie
Lernen beginnen
bold
punktor
Lernen beginnen
bullet
zamknąć
Lernen beginnen
close
wyciąć
Lernen beginnen
cut
nazwa czcionki
Lernen beginnen
font name
podświetlić, wyróżnić
Lernen beginnen
highlight
ikona
Lernen beginnen
icon
wielkość czcionki
Lernen beginnen
font size
kursywa
Lernen beginnen
italics
minimalizować
Lernen beginnen
minimise
wkleić
Lernen beginnen
paste
wydrukować
Lernen beginnen
print
powtórzyć, przywrócić / cofnąć
Lernen beginnen
redo / undo
podkreślić
Lernen beginnen
underline
wielkie / małe litery
Lernen beginnen
upper/ lower case
zepsuć się
Lernen beginnen
break down
wirus komputerowy
Lernen beginnen
computer virus
zawiesić się, paść (o komputerze)
Lernen beginnen
crash
komunikat o błędzie
Lernen beginnen
error message
zawiesić sie
Lernen beginnen
freeze
stracić plik
Lernen beginnen
lose a file
stracić połączenie / zasięg
Lernen beginnen
lose connection / signal
zepsuty
Lernen beginnen
out of order
przerwa w dostawie prądu
Lernen beginnen
power cut
zrestartować komputer
Lernen beginnen
reboot a computer
odzyskać
Lernen beginnen
recover
wysłać ponownie
Lernen beginnen
resend
wyczerpać się (o bateriach)
Lernen beginnen
run down
skończył mi się czas
Lernen beginnen
run out of (I ran out of time)
skonfigurować (komputer)
Lernen beginnen
set up (a PC)
załącznik
Lernen beginnen
attachment
odbić (wiadomość e-mail)
Lernen beginnen
bounce back
buforować
Lernen beginnen
buffer
sprzęt komputerowy
Lernen beginnen
hardware
kradzież tożsamości
Lernen beginnen
identity fraud
chronić hasło
Lernen beginnen
protect a password
serwer
Lernen beginnen
server
oprogramowanie
Lernen beginnen
software
postęp
Lernen beginnen
advancement
złagodzić ból
Lernen beginnen
alleviate pain
zmienić, zmodyfikować
Lernen beginnen
alter
przyjść na ratunek
Lernen beginnen
come to rescue
wymyślić, wpaść na
Lernen beginnen
come up with
zrozumiały
Lernen beginnen
comprehensible
przełomowa operacja chirurgiczna
Lernen beginnen
cutting-edge surgery
wymiar
Lernen beginnen
dimension
porwać (osobę)
Lernen beginnen
kidnap
przedstawić wgląd (w coś)
Lernen beginnen
offer an insight into
wyrazić zaniepokojenie
Lernen beginnen
raise concerns
powstrzymać
Lernen beginnen
restrain
ostra migrena
Lernen beginnen
severe migraine
rozbić
Lernen beginnen
smash
postęp techniczny
Lernen beginnen
technological advancement
początek (czegoś)
Lernen beginnen
the onset of

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.