Neuroscience - Progress and Potential (Part 2)

 0    12 Datenblatt    sylwekf2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
affective system
Lernen beginnen
system uczuciowy
perceptual system
Lernen beginnen
system percepcyjny
attentional system
Lernen beginnen
system uwagi
aberrant
aberrant social experiment
Lernen beginnen
anormalny
nienormalny (anormalny) eksperyment społeczny
abuse
No king should abuse his power.
Lernen beginnen
nadużycie
Żaden król nie powinien nadużywać swojej władzy.
severe physical abuse
histories of severe physical abuse
Lernen beginnen
ciężkie fizyczne nadużycia (np. bicie kogoś w dzieciństwie)
historie poważnych nadużyć fizycznych
threshold
They have a much lower perceptual threshold for seeing faces of angry
Lernen beginnen
próg
Mają znacznie niższy próg percepcji, aby zobaczyć twarze wściekłych
disengage
separate or release (someone or something) from something to which they are attached or connected
Lernen beginnen
odłączyć
oddzielić lub zwolnić (ktoś lub coś) od czegoś, do czego są przyłączeni lub połączeni
affect
This affected on this guy.
Lernen beginnen
wpłynąć, oddziaływać
To wpłynęło na tego gościa.
resection of cerebellar tumors
Lernen beginnen
wycięcie guzów móżdżku
undergone
Lernen beginnen
jakiemu zostały poddane
working memory
Lernen beginnen
Pamięć robocza

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.