New era autor kubzie 2020

 0    7 Datenblatt    kubazie
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
myśle że w 22 wieku świat będzie wyglądał jak na filmach Science Fiction
Lernen beginnen
I think the world will look like science fiction movies in the 22nd century
W tych szasach człowiek skolonizuje cały układ słoneczny.
Lernen beginnen
In these scarves man will colonize the entire solar system.
Także będzie coraz dalej zapuszczać się w nieznaną galaktyke w poszukiwaniu surowców i obcej cywilizacji
Lernen beginnen
It will also continue to venture into an unknown galaxy in search of raw materials and alien civilization
Na ziemi w tych czasach cała ludzkość będzie używała energii odnawialnej pochodzącej z wody i słońca oraz wiatru.
Lernen beginnen
On earth, in these times all humanity will use renewable energy from water, sun and wind.
Na Antarktyce powstrzymamy topienie lodowców i uratujemy tamtejsze zwierzęta...
Lernen beginnen
In Antarctica, we'll stop the melting of glaciers and save the animals there...
Jeszcze przez te lata rozwinie się medycyna dzięki której znajdziemy lekarstwa na wszystkie choroby świata.
Lernen beginnen
Medicine will develop over the years, thanks to which we will find medicine for all diseases of the world.
Mniejmy nadzieje że ludzkość wybierze dobrą stronę rozwoju i nauki oraz pokoju na świecie
Lernen beginnen
Let us hope that humanity will choose the good side of development and science and peace in the world

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.