niemiecki 1

 0    35 Datenblatt    guest1602589
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
niepełnosprawny
Lernen beginnen
disabled
autorytatywny
Lernen beginnen
authoritative
Fura
Lernen beginnen
Cart
migowy
Lernen beginnen
sign
ość
Lernen beginnen
bone
biurokratyczny
Lernen beginnen
bureaucratic
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
Lernen beginnen
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
kapryśny
Lernen beginnen
whimsical
ochotniczy
Lernen beginnen
voluntary
humorzasty
Lernen beginnen
moody
ojczysty
Lernen beginnen
native
elastyczny
Lernen beginnen
flexible
schludny
Lernen beginnen
tidy
skąpy
Lernen beginnen
mean
niewidoma
Lernen beginnen
blind
intelektualny
Lernen beginnen
intellectual
dobrowolny
Lernen beginnen
voluntary
pomysłowy
Lernen beginnen
ingenious
przełamać
Lernen beginnen
break
kategoria
Lernen beginnen
category
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
Lernen beginnen
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
wyraz
Lernen beginnen
word
głuchy
Jestem głuchy na jedno ucho.
Lernen beginnen
deaf
I'm deaf in one ear.
wad
Lernen beginnen
defects
fizyczny
Lernen beginnen
physical
pozbawić
Lernen beginnen
void
zazdrosny
Był zazdrosny o sukces brata.
Lernen beginnen
envious
He was envious of his brother's success.
wzrok
Mam bardzo dobry wzrok.
Lernen beginnen
sight
I have very good sight.
pełen
Lernen beginnen
full
postępować
Lernen beginnen
follow
humor
Lernen beginnen
humour
porządny
Nikt porządny nie zrobiłby czegoś takiego!
Lernen beginnen
decent
No decent person would do such a thing!
uczciwy
Lernen beginnen
honest
randka
Nie powiedziałeś, że zorganizowałeś dla mnie randkę w ciemno!
Lernen beginnen
date
You didn't tell me that you arranged a blind date for me!
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
Lernen beginnen
responsible
I'm responsible for the key clients.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.