not so sweet?

 0    35 Datenblatt    guest1710448
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cukier
Czy słodzisz herbatę?
Lernen beginnen
sugar
Do you take sugar in your tea?
kaloria
Lernen beginnen
calorie
cząber
Lernen beginnen
savoury
wyrafinowany
Lernen beginnen
refined
ząb
Lernen beginnen
tooth
żywienie
Lernen beginnen
nutrition
próchnica
Lernen beginnen
decay
zatem
Lernen beginnen
therefore
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
Lernen beginnen
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
owoc
Moim ulubionym owocem jest ananas.
Lernen beginnen
fruit
My favourite fruit is pineapple.
cukrzyca
Pacjenci z cukrzycą są dwukrotnie bardziej narażeni na udar niż ogólnie zdrowi ludzie.
Lernen beginnen
diabetes
Patients with diabetes are twice as likely to suffer a stroke than generally healthy people.
nadmiar
Nadmiar pieniędzy zostanie wykorzystany na nowy sprzęt.
Lernen beginnen
excess
The excess of money will be spent on the new equipment.
ukryty
Lernen beginnen
hidden
zdrowie
Cieszę się, słysząc, że waszej rodzinie dopisuje zdrowie.
Lernen beginnen
health
I'm glad to hear your family is in good health.
regulować
Lernen beginnen
regulate
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.
Lernen beginnen
process
The process of production is very long.
dieta
Dieta Atkinsa to niskowęglowodanowa dieta, której twórcą jest dr Robert Atkins.
Lernen beginnen
diet
The Atkins diet is a low-carbohydrate diet created by dr Robert Atkins.
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
Lernen beginnen
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
sos
Lernen beginnen
sauce
warzywo
Nastolatkowie nie jedzą wystarczająco dużo warzyw.
Lernen beginnen
vegetable
Teenagers don't eat enough vegetables.
popierać
Lernen beginnen
encourage
współpracownik
Lernen beginnen
associate
chleb
Kupujemy dwa bochenki chleba codziennie.
Lernen beginnen
bread
We buy two loaves of bread every day.
występować
Lernen beginnen
occur
pyszny
Ta pizza jest pyszna.
Lernen beginnen
delicious
This pizza is delicious.
inaczej
Lernen beginnen
unlike
jedzenie
Meksykańskie jedzenie jest pikantne.
Lernen beginnen
food
Mexican food is spicy.
zdobyć
Lernen beginnen
gain
wykształcenie
Lernen beginnen
education
waga towaru
Lernen beginnen
weight
wartość
Lernen beginnen
value
przykład
Lernen beginnen
example
ilość
Lernen beginnen
amount
skrajny
On jest w stanie skrajnej determinacji.
Lernen beginnen
extreme
He's in the state of extreme determination.
dodać
Dodaj dwie łyżki cukru.
Lernen beginnen
add
Add two tablespoons of sugar.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.